80% af købt volumen er fra leverandører, der har underskrevet Code of Conduct


80% af købt volumen er fra leverandører, der har underskrevet Code of Conduct for leverandører baseret på UN Global Compact, ILO's kernekonventioner og OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, konkurrencelovgivning og antikorruptions-regler. Det er vigtigt at sikre en bæredygtig forsyningskæde, både for at levere værdi til vores kunder og for at bidrage til bæredygtig udvikling. Vores valg af partnere er afgørende for vores forretning, og vi er meget selektive. Vi sikrer ikke kun, at deres produkter matcher vores kunders krav, men også at vores leverandører er socialt og miljømæssigt ansvarlige.

Vi opmuntrer vores leverandører i deres arbejde med bæredygtighed gennem dialog og tæt samarbejde og 

vi tilstræber at opnå indsigt i bæredygtighed i hele værdikæden. Vi evaluerer vores leverandører og screener dem to gange om året iht COC, så vi kan styre risici, optimere leverandørens ydeevne og opretholde langvarige og stærke leverandørrelationer. 

Code of conduct