Group Chief Accountant

Koncernregnskabschef med stærke faglige værdier til Hans Følsgaard A/S i Køge

Koncernregnskabschef med stærke faglige værdier til Hans Følsgaard A/S i Køge

 

International berøringsflade

Med reference til firmaets CFO indgår du som koncernregnskabschef i ledergruppen indenfor Finance & IT med ansvaret for virksomhedens regnskabsafdeling bestående af 5 medarbejdere. Du sikrer den fortsatte videreudvikling af afdelingen og medarbejderne i et velfungerende og motiveret finance-team.

Som koncernregnskabschef bliver du en del af en international virksomhed, hvor hver enkelt medarbejder bidrager og gør en forskel hver eneste dag. Din kontaktflade spænder bredt og omfatter blandt andet dine udenlandske kolleger i vores datterselskaber og selskabets ejere i Sverige (Addtech). Du sparrer og udveksler viden og ”best practice” for at tilsikre en kontinuerlig optimering af processer og procedurer.

Som en del af vores nye finansstrategi, har vi identificeret områder, hvor vi ser forbedringsmuligheder, og øget support på tværs af vores koncern til gavn for alle vores forretningsområder og lande. Der vil være flere muligheder for at sætte dit eget aftryk på de identificerede områder og stillingen, blandt andet i form af udvikling og optimering af processer, gerne med anvendelse af ny teknologi.

Hands-on og stort ansvarsområde

  • Du bliver ansvarlig for regnskab og rapportering for koncernens 5 selskaber
  • Udarbejdelse af månedsrapportering og årsregnskab
  • Gennemgang af resultatopgørelse og balance
  • Analysere og redegøre for årsager til afvigelser mv.
  • Optimere og videreudvikle arbejdsprocesser
  • Interne kontroller
  • Selskabsskat og Transfer Pricing i samarbejde med eksterne rådgivere
  • Tæt dialog med revisorer

Hvem er du

Du har en relevant videregående uddannelse f.eks. HD eller Cand. Merc. Du har god erfaring inden for det finansielle område, gerne fra en handelsvirksomhed. Derudover kommunikerer du åbent på både dansk og engelsk, ligesom du besidder gode samarbejdsevner.

Din ledelsesstil er inkluderende og transparent. Du går gerne forrest, når der skal tages hånd om udfordringer. Du er god til at skabe overblik, koordinere og prioritere med henblik på at sikre det gode samarbejde.

Som person er du udadvendt, engageret og initiativrig. Du har en god forretningsforståelse og stærke analytiske evner, og du formår at bevare overblikket, men evner også at grave dig ned i detaljerne, når opgaverne kræver det.

Du er positiv, samarbejdsfokuseret og har let ved at tale med kollegaer på alle niveauer. Du trives i en kultur, hvor tonen er åben og direkte.

 

Er dette et job for dig, så send din ansøgning og dit CV snarest til CFO Christian Schou på csc@folsgaard.com

Da vi løbende behandler ansøgninger, vil vi anbefale dig at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CFO Christian Schou på telefon 4242 8284.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 
[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']