Følsgaard og Panduits 60-årige partnerskap bygger på tillit

Følsgaard og Panduit er glade for å feire 60 års partnerskap. Dette er det lengste partnerskapet av sitt slag for begge selskapene og er et sant vitnesbyrd om et blomstrende forretningsforhold, bygget på et fundament av teknisk ekspertise, innovasjon, gjensidig tillit og vennskap.

60 års vellykkede relasjoner mellom våre to organisasjoner er i stor grad avhengige av den gjensidige forpliktelsen til bærekraft, servicekvalitet og regional kunnskap som har sikret begge organisasjonenes vekst på det nordiske markedet.

Strategiske partnerskap i nøkkelområder er avgjørende for produsenter for å bedre forstå lokale krav og forventninger. Følsgaards store erfaring som teknisk partner med kulturell og regional ekspertise har løftet partnerskapet, og sammen har selskapene utviklet fremragende løsninger og produkter, som ofte har vært markedsledende.

Mange organisasjoner hevder å være bygget opp rundt en familie-lignende ethos, hvor eiere, ansatte, leverandører og kunder bidrar til det felles økosystemet. For Panduit og Følsgaard, som begge har vokst fra familieeide selskaper, og med den nylige investeringen i Følsgaard fra Addtech AB, har partnerskapet potensial til å nå nye høyder.

Som kundefokuserte selskaper er det stor stolthet i å skape ledende fysiske, elektrotekniske og nettverksinfrastrukturelle løsninger, og vite at kunden mottar optimal støtte til sine applikasjoner.

Bent Madsen, CEO for Følsgaard, forteller om partnerskapet: "Verden drives av mennesker – handel mellom mennesker. Vårt svært solide partnerskap med Panduit er bevis på nettopp det. Vårt partnerskap er bygget på tillit, og et av våre mottoer er 'hva som er viktig for Panduit, er viktig for Følsgaard'. Vi setter pris på at våre ord blir lyttet til og handlet på i en stor, global organisasjon som Panduits. Å være forretningspartnere for livet betyr at det ikke er et spørsmål om vi vil oppleve utfordringer, men mer et spørsmål om hvordan vi sammen løser dem."

Samhold og respekt for kolleger, kunder og partnere har definert selskapenes kulturer gjennom hele det 60-årige partnerskapet. Dette sikrer at våre to organisasjoner har en dyp forståelse og respekt for hverandres kapasiteter og behov.

Våre organisasjoner deler en stor del av vårt forretnings-DNA. Partnerskapet har alltid nydt godt av gjensidig respekt og forfriskende åpen kommunikasjon på alle nivåer. Det er rettferdig å si at Panduit har dratt nytte av den eldre partnerens ekspertise og kunderelasjoner, og for Følsgaard er sentrale gevinster blant annet felles utviklinger og verdensledende produkter og tjenester.

Lennert Fris, Senior Business Manager EMEA, Panduit forteller: "60 års kontinuerlig partnerskap i enhver sammenheng er en sann milepæl og demonstrerer viktigheten av å lytte til kundenes behov og innspill. De mest effektive og vellykkede relasjonene er mellom likestilte, hvor begge sider skaper muligheter for hverandre og som sådan bidrar til hverandres vekst og utvikling."

Skandinaviske land og selskapene som opererer her, er kjent over hele verden for sosialt ansvar og utvikling av ansatte og forpliktelse overfor miljøet. En forpliktelse som har påvirket Panduits utvikling og vekst. Og vi har sett vår partner bekrefte dette ansvaret i det siste tiåret med initiativer som bærekraftig produksjon, avfallsreduksjon og gjenbruk for å levere på ambisjonen om en karbonredusert fremtid.

En nøkkelforpliktelse for Følsgaard har vært å konsekvent støtte og positivt utfordre Panduits utviklinger, og levere den tekniske tilbakemeldingen som er avgjørende for å bringe de rette tekniske løsningene og produktene på markedet. Vår erklærte ambisjon er å 'utvikle de beste og mest bærekraftige løsningene for våre kunder, alltid med TCO i fokus, samt hjelpe kundene med å bevege seg i en effektiv, moderne og grønn retning.'

Bærekraft er nøkkelen til fremtidens utvikling, og teknologi gjør det mulig å levere det våre kunder trenger. Vi har arbeidet omhyggelig for å bygge forretningsplattformen med kundene i fokus. I den sammenheng er det avgjørende å bevege seg fremover med de rette partnerne. I 60 år har Panduit vært en nær og pålitelig partner, og vi ser frem til et svært vellykket partnerskap i mange år fremover.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']