Forsøk med intermodal transport ga resultater på CO2-regnskapet

I bestrebelsene på å redusere CO2-utslipp fra transport, har vi hos Hans Følsgaard oppnådd betydelige besparelser i forsøk med intermodal transport fra Tyrkia. Bekymringer om lange leveringstider og nedbryting av kobber i korrosive miljøer underveis viste seg å være ubegrunnede, og resultatene var gode.

En alternativ tilnærming til transport av varer har vist seg å redusere CO2-utslippet betydelig. Våre logistikkmedarbeidere har, i samarbeid med teknikere, lenge undersøkt muligheten for å erstatte tradisjonell veitransport med en mer bærekraftig modell der ulike transportformer kombineres. Denne intermodale løsningen benytter seg av både lastebil, skip og tog, noe som har resultert i en CO2-besparelse på hele 30,8 % sammenlignet med vanlig veitransport.

Nylig gjennomførte logistikkavdelingen en vellykket test hvor en forsendelse fra en OEM-produsent i Tyrkia ble hentet hjem via en intermodal løsning. I et samarbeid med Steen Løkke, Technical Manager, ble det påsatt to stykker rå kobber på forsendelsen for samtidig å teste om metallet ville korrodere under transporten nær saltvann. Resultatet var positivt, ettersom kobberet ikke viste tegn på korrosjon.

Denne testen bekrefter intermodal transport som en levedyktig løsning og en betydelig forbedring i bestrebelsene på å redusere vårt CO2-utslipp. Intermodale løsninger representerer dermed et lovende alternativ til den mer miljøbelastende veitransporten.

Testen er bare ett eksempel på det kontinuerlige fokuset på reduksjon av vårt klimaavtrykk. Og med testen er vi sikre på at vår transport fremover blir vesentlig mindre skadelig for miljøet.

Les mer om vårt Fokus & Mål for bærekraft.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']