Følsgaard och Panduits 60-åriga partnarskap bygger på förtroende

Følsgaard och Panduit är glada att fira 60 års partnerskap. Detta är det längsta partnerskapet av sitt slag för båda företagen och är ett sant bevis på ett blomstrande affärsförhållande som bygger på en grund av teknisk expertis, innovation, ömsesidigt förtroende och vänskap.

60 års framgångsrika relationer mellan våra två organisationer är i hög grad beroende av ett ömsesidigt engagemang för hållbarhet, servicenivå och regional kunskap som har säkrat båda organisationernas tillväxt på den nordiska marknaden.

Strategiska partnerskap inom nyckelområden är avgörande för tillverkare för att bättre förstå lokala krav och förväntningar. Følsgaards stora erfarenhet som teknisk partner med kulturell och regional expertis har lyft partnerskapet, och tillsammans har företagen utvecklat utmärkta lösningar och produkter som ofta har varit marknadsledande.

Många organisationer påstår att de är uppbyggda kring en familjeliknande ethos, där ägare, anställda, leverantörer och kunder bidrar till det gemensamma ekosystemet. För Panduit och Følsgaard, som båda har vuxit från familjeägda företag, och med den nyligen genomförda investeringen i Følsgaard från Addtech AB, har partnerskapet potential att nå nya höjder.

Som kundfokuserade företag är det stor stolthet i att skapa ledande fysiska, elektrotekniska och nätverksinfrastrukturella lösningar och veta att slutkunden får optimalt stöd för sina applikationer.

Bent Madsen, CEO för Følsgaard, berättar om partnerskapet: "Världen drivs av människor – affärer mellan människor. Vårt mycket solida partnerskap med Panduit är ett bevis på just det. Vårt partnerskap bygger på förtroende, och ett av våra ordspråk är 'vad som är viktigt för Panduit, är viktigt för Følsgaard'. Vi uppskattar att våra ord lyssnas till och ageras på i en stor, global organisation som Panduits. Att vara affärspartners för livet betyder att det inte är en fråga om vi kommer att uppleva utmaningar, utan mer en fråga om hur vi tillsammans löser dem."

Sammanhållning och respekt för kollegor, kunder och partners har definierat företagens kulturer under hela det 60-åriga partnerskapet. Detta säkerställer att våra två organisationer har en djup förståelse och respekt för varandras kapaciteter och behov.

Våra organisationer delar en stor del av vårt affärs-DNA. Partnerskapet har alltid gynnats av ömsesidig respekt och uppfriskande öppen kommunikation på alla nivåer. Det är rättvist att säga att Panduit har dragit nytta av den äldre partners expertis och kundrelationer, och för Følsgaard är centrala vinster bland annat gemensamma utvecklingar och världsledande produkter och tjänster.

Lennert Fris, Senior Business Manager EMEA, Panduit säger: "60 års kontinuerligt partnerskap i alla sammanhang är en verklig milstolpe och demonstrerar vikten av att lyssna på kundens behov och input. De mest effektiva och framgångsrika relationerna är mellan jämlikar, där båda sidor skapar möjligheter för varandra och som sådana bidrar till varandras tillväxt och utveckling."

Skandinaviska länder och de företag som verkar här är kända över hela världen för socialt ansvar och utveckling av medarbetare och engagemang för miljön. Ett åtagande som har påverkat Panduits utveckling och tillväxt. Och vi har sett vår partner bekräfta detta ansvar under det senaste decenniet med initiativ som hållbar produktion, avfallsminskning och återvinning för att leverera på ambitionen om en koldioxidreducerad framtid.

Ett nyckelåtagande för Følsgaard har varit att konsekvent stödja och positivt utmana Panduits utvecklingar, och leverera den tekniska feedback som är avgörande för att ta fram rätt tekniska lösningar och produkter på marknaden. Vårt uttalade mål är att 'utveckla de bästa och mest hållbara lösningarna för våra kunder, alltid med TCO i fokus, samt hjälpa kunderna att röra sig i en effektiv, modern och grön riktning.'

Hållbarhet är nyckeln till framtida utveckling, och teknologi gör det möjligt att leverera det våra kunder behöver. Vi har arbetat för att bygga affärsplattformen med kunderna i fokus. I det sammanhanget är det avgörande att röra sig framåt med de rätta partnerna. I 60 år har Panduit varit en nära och pålitlig partner, och vi ser fram emot ett mycket framgångsrikt partnerskap under många år framöver.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']