Försök med intermodal transport gav resultat på CO2-räkenskaperna

I strävan att minska CO2-utsläppen från transporter har vi på Hans Fölsgaard uppnått betydande besparingar i försök med intermodal transport från Turkiet. Oro över långa leveranstider och nedbrytning av koppar i korrosiva miljöer under resan visade sig vara obefogade, och resultaten var goda.

Ett alternativt tillvägagångssätt för transport av varor har visat sig minska CO2-utsläppen avsevärt. Våra logistikexperter har, i samarbete med tekniker, länge undersökt möjligheten att ersätta traditionell vägtransport med en mer hållbar modell där olika transportmedel kombineras. Denna intermodala lösning använder både lastbil, skepp och tåg, vilket har resulterat i en CO2-besparing på hela 30,8% jämfört med vanlig vägtransport.

Nyligen genomförde logistikavdelningen ett lyckat test där en sändning från en OEM-tillverkare i Turkiet hemtogs via en intermodal lösning. I samarbete med Steen Løkke, Technical Manager, placerades två stycken rå koppar på sändningen för att samtidigt testa om metallen skulle korrodera under transporten nära saltvatten. Resultatet var positivt eftersom kopparen inte visade några tecken på korrosion.

Detta test bekräftar intermodal transport som en livskraftig lösning och en betydande förbättring i strävandena att minska vårt CO2-utsläpp. Intermodala lösningar representerar således ett lovande alternativ till den mer miljöbelastande vägtransporten.

Testet är bara ett exempel på det kontinuerliga fokuset på att minska vårt klimatavtryck. Och med testet är vi säkra på att vår transport framöver blir betydligt mindre skadlig för miljön.

Läs mer om vårt Inriktning och Mål för hållbarhet.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']