Alle skal kunne sikre sig imod ubudne gæster

Hi-messen 2023 var oplagt til at vise, hvad Hans Følsgaard A/S’ organisation kan byde ind med, når kunderne skal leve op til kravene i NIS2-direktiv om cybersikkerhed. Men også bæredygtighed var højt på agendaen, fremhæver CEO Bent Madsen.

Den 17. oktober 2024 skal EU’s såkaldte ’NIS2-direktiv’ om cybersikkerhed senest være implementeret i dansk lovgivning. Og dagen efter - den 18. oktober 2024 - skal myndighederne anvende og håndhæve de nævnte nationale bestemmelser og love.
Virksomheder, der har implementeret ISO27001-standarden, kan forholdsvis let udvide den med NIS2-kravene, men det stiller også konkrete krav til nye projekter, der kan være svære at overskue.
For direktør i Hans Følsgaard A/S, Bent Madsen, var årets hi-messe en oplagt lejlighed til at gå i dialog med kunderne, om de konsekvenser, men også muligheder, lovgivningen kommer til at resultere i.

”Vores kompetencer er bredt fordelt på vores fem kundesegmenter: energiforsyning, bæredygtig energi, telekommunikation, kabelforretningen og selvfølgelig det generelle automationsområde, der på en måde binder det hele sammen,” siger Bent Madsen, og fortsætter: ”Det, jeg gerne vil slå et slag for, er, at vi kontinuerligt forbedrer kompetencerne hos vores medarbejdere og gør dem i stand til, i endnu højre grad, at indgå i en rådgivnings- og partnerrolle i projekter, der i høj grad kan hjælpe kunden med at finde en god løsning på de udfordringer inden for ikke mindst cybersikkerhed og NIS2-direktivet, som de står med”.

Innovation Lab bringer eksperter i spil

Som en del af løsningen på de udfordringer kunderne kan støde på med det nye direktiv, bringer Hans Følsgaard de bedste kompetencer i spil.
”F.eks. har vi implementeret et Innovation Lab, hvor relevante fagfolk kan gå i dybden med kundens problemstilling. Det kan være forslag til overvågning af kundens fysisk infrastruktur såsom signalskabe i jernbanemiljøer, hvor vi er eksperter i at implementere de seneste IOT-sensorløsninger med tilhørende ’smart’ overvågning, så der bliver reageret ved reelle forsøg på kompromittering af deres systemer”.
”For ikke så længe siden så vi alle sammen, hvad der skete med gasledningen i havet ved Bornholm. Det har tydeliggjort behovet for sikring af fysisk infrastruktur. Vi har således store forventninger til udviklingen af NIS2-løsninger, hvor kunderne ikke bare oplever det som besværlige krav, men virkelig oplever, at de skaber reel værdi”.

Bæredygtighed er obligatorisk

”Et andet tema, der virkelig rykker lige nu, er bæredygtighedsproblematikker. I vores Innovation Lab har vi de rette kompetencer til at hjælpe med kundernes ønske om brug af genanvendt materiale i forskellige applikationer med henblik på at mindske CO2-fodaftrykket.
Der er jo også kommet lovmæssige krav til at indsamle data og arbejde med denne problematik,” siger Bent Madsen, og fortsætter: ”Generelt er dataindsamling og AI-, hvor vi med sensorer monitorerer alt fra ældre CNC-maskiner, over skraldespande til vandstanden i brønde, et område, hvor vi hele tiden udvikler os med sortiment og kompetencer.”

”Den gyldne konklusion på hi’ 23-messen må således være, at NIS2 og hele bæredygtighedsområdet vil være primære drivere i markedet fremover og indtil vi står her igen om to år,” konstaterer CEO'en.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']