Miljøpolitik


Vi forpligter os til at overholde den til en hver tid gældende miljø-lovgivning.

Det ligger os på sinde, at vores medarbejdere har et højt miljømæssigt vidensniveau i relation til at kunne rådgive vores kunder.

Vi arbejder aktivt for at holde medarbejderne opdateret med miljømæssig viden om vores produkter og omverden generelt.

Vi arbejder systematisk på at reducere vores belastning af miljøet og på at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

Vi holder fokus på anvendelse af vedvarende energi og søger at reducere udledning af CO2. mod neutralitet senest i 2030.

Vi bestræber os på at begrænse vores forbrug af materialer, spild, affald og vand samt negativ påvirkning af nærmiljøet via støj, lugt og støv, mål og handlingsplaner sikrer fokus.

Vi anvender og arbejder for udvikling og udbredelse af miljøvenlige produkter og teknologier.

Vi prioriterer håndværkere og serviceydere, der arbejder miljømæssigt ansvarligt.

Vi prioriterer anvendelse af miljøvenlige forbrugsmaterialer og hjælpe materialer. 

Vi arbejder for at fremme miljømæssig ansvarlighed hos vores leverandører via aktiv dialog og screening.

Vi har fokus på at rådgive vores kunder og give dem alternative muligheder for bæredygtige valg i deres beslutningsproces. 

Vores arbejde med de 17 verdensmål og ISO14001 går hånd i hånd i vores bestræbelser på at reducere vores foot print.

Vi forpligter os til årligt, at udarbejde og offentliggøre en miljøredegørelse (COP rapport).