"Commitment"

 

I 2012 blev Følsgaard medlem af UN global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar, og har til formål at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd.

Vi supporterer FNs 10 principper og arbejder proaktivt i overensstemmelse med FN's verdensmål med fokus på 5, 7, 9, 12 og 13. I et tæt samarbejde med vores globale partnere og kunder ønsker vi at finde og udvikle nye bæredygtige løsninger og produkter og at inspirere og skabe bevidsthed om vigtigheden af ​​at passe på vores planet af hensyn til vores fremtidige generationer. Vi er således forpligtet til at gøre de 10 principper og verdensmålene til en integreret del af vores forretningsstrategi og den daglige drift og udstede en årlig COP-rapport om de fremskridt, der er gjort med implementeringen af ​​de ti principper og verdensmålene.

På den måde hjælper erhvervslivet, som en primær drivkraft for globaliseringen, med at sikre, at markeder, handel, teknologi og finansiering udvikler sig på måder, der gavner økonomier og samfund overalt.

COP report 2023

COP report 2022

COP report 2021

COP Report 2020

cop raport 2019

cop raport 2018