Walk the talk


Hos Følsgaard starter respekten for miljøet og de menneskelige ressourcer i virksomheden.

Vores lager– og kontorfaciliteter er designet og organiseret under hensyntagen til vores medarbejdere såvel som miljøet. Vi har fokus på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og stræber konstant efter at reducere vores klimaaftryk.

Vi har således mange KPI’er og har især fokus på at reducere vores affald, forbruge så lidt plast som muligt og bruge genanvendlige/genanvendte emballagematerialer i videst muligt omfang. Vi måler således det samlede affalds- og emballageforbrug og vores affalds- og emballageintensitet (tons affald/omsætning og tons emballage/omsætning).

Affald og emballageforbrug

Waste in ton

Waste intensity ton
waste/revenue

Packaging in ton

Packaing intensity ton
packaging/revenue