40% kvinder i ledende stillinger


Som led i et kontinuerligt fokus på ligestilling tilstræber vi at rekruttere en større procentdel af kvinder i lederroller, selvom vi altid ansætter den bedst egnede kandidat til jobbet. Kønsdiversitet er en af nøglerne til mere innovative og kreative teams og større medarbejdertrivsel.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, ligesom det er essentielt for os, at vores medarbejdere trives og er med til at fremme nye innovative og kreative ideer. Ved simpelthen at undgå stereotype maskuline ord og vendinger i vores jobannoncer og fokusere på forskellige aspekter af arbejdet hos Følsgaard, tilstræber vi at kunne tiltrække en mere mangfoldig sammensætning af kandidater.

Vores medarbejdernetværk kaldet AddQ er et community for kvinder, der styrker kvinders rolle i organisationen.

Ligestilling

Gender equality in % in management team

0% CO2 - neutralitet i 2030


Som en del af EU's klimalov skal EU blive klimaneutralt fra 2050. Følsgaard har et mål om at nå klimaneutralitet allerede i 2030. Vores største påvirkning kommer fra godstransporter (scope 3), og vi fokuserer derfor på at effektivisere vores transporter og overgå til mere CO2-effektive alternativer. For at reducere emissioner fra egen produktion og drift (scope 1 og 2) fremmer vi køretøjsopgraderinger, energieffektivitet og bruger i dag vedvarende energikilder. Vi rapporterer vores klimadata årligt til CDP og bruger TCFD-rammen til at udføre klimarisikoanalyser og klimascenarieanalyser.

Vores koncern har i december 2022 tilmeldt sig Science Based Targets initiative (SBTi), et internationalt initiativ med mere end 4.000 virksomheder, der har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning.

Tilsagnet vil yderligere øge fokus på at reducere den samlede CO2-udledning fra alle virksomheder i koncernen

CO2 mål

Goal 2030 (100%) = 0

Goal 2027 ( 50%) = 0,65

 

Consumed energi CO2

(Scope 2)

 

Combustion of fuels CO2

(Scope 1)

 

TOT Gods Transport CO2

(Scope 3)

 

Business travel - air

(Scope 3)

 

Business travel - car

(Scope 1)

 

Business travel - train

(Scope 3)

 

2020      59,2

-

 

658

 

9,8

 

166

 

0

 

2021      68,2

73

 

981

 

28,9

 

142

 

0

 

2022      31

49

 

985

 

90

 

144

 

0