Egenproduceret kassefyld for miljøet og økonomien

Det er påfaldende hvor kort betænkningstid lagerchef Jan Vestergaard skal bruge, når snakken falder på resurseforbruget på Hans Følsgaards lager i Køge. Ikke én gang må han slå noget op, eller være svar skyldig. Hans engagement for bæredygtige løsninger skinner tydeligt igennem og er nu også blevet normen i hele virksomheden.

Med en konstant søgen efter mere miljørigtige løsninger har Hans Følsgaard gradvist ændret måden forsendelser, affald og restprodukter håndteres på. Det er lykkedes at implementere en kritisk tankegang, når det kommer til resurseforbrug i de mange daglige forsendelser.

Alle medarbejdere er opmærksomme på resurseforbrug, både når der udvikles produkter og pakkemetoder. Det handler ikke kun om potentialet i selve produktet, men også logikken i materialevalg, pakning mm.
De mest mærkbare resultater er sket på lageret, hvor bl.a. mængden af småt brændbart affald er reduceret væsentligt, som resultat af bedre sortering og andre pakningsprodukter.

Sund fornuft uden overemballering

Med et generelt fokus på mindre miljøbelastende løsninger, findes der, på de fleste områder, alternativer til måden man gjorde tingene på i går. Og hvis ikke løsningen findes, må man vælge det bedste alternativ. F.eks. er den strækfilm, som pallerne vikles ind i, nu halv tykkelse i de tilfælde, hvor det er stærkt nok.
Egentlig ville alternativer til plastfilm være spændende, men indtil de løsninger bliver tilgængelige, må man arbejde med de eksisterende løsninger. Her er den løsning altså at reducere mængden af plast ved at undgå overemballering.
Faktisk forsøgte Følsgaard sig med strækfilm lavet af bl.a. sukkerrør. Det viste sig dog at uhensigtsmæssig transport gjorde produktet miljømæssigt uholdbart. Derfor blev det forkastet til fordel for en tyndere traditionel film.

Vandbaseret tryksværte og papirtape

Når papkasserne fra Følsgaard skal genbruges, så foregår det ikke anderledes end for alle andre papkasser. Forskellen ligger i tryksværten og den tape, kasserne lukkes med. Tryksværten på papkassen er vandbaseret og skader ikke miljøet. Tapen er af papir med miljøvenlig lim. For som lagerchefen siger: ”Vi skal kunne genbruge det!”

Følsgaards certificerede papkasser består af 80 % genbrugt pap. Det er det optimale blandingsforhold, da en højere andel af genbrug vil gå ud over kassens holdbarhed.
”Når man genbruger pap, bliver pappet opløst i vand og fibrene i pappet bliver kortere. Konsekvensen af det er, at man må tilsætte nye, lange træfibre, som så kan holde sammen på pappet. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at anvende mere end 80 % genanvendt pap i papkasserne.
”Hvis der bliver udviklet løsninger, hvor en endnu større andel kan genanvendes, eller hvor alternative løsninger giver mening, så er vi altid opmærksomme på det”, fortæller Jan Vestergaard.

En investering i egenproduceret kassefyld

Et af de større initiativer på lageret hos Følsgaard er en industriel papmakulator der kan omdanne paprester og brugte papkasser til kassefyld. På den måde undgår man at indkøbe f.eks. plastfyld, som både er dyrt og som har unødigt stor miljøpåvirkning. Makulatoren kan virke som en stor investering, men har en forbavsende kort tilbagebetalingstid, relativt til prisen på at købe kassefyld. Den giver altså mening både økonomisk og miljømæssigt.

En kontinuerlig proces

Vores indsats for at reducere ressourceforbruget er en løbende proces, og vi forpligter os til kontinuerligt at søge nye måder at forbedre vores bæredygtighedsprofil på. Vi anerkender, at det kræver en kollektiv indsats at opnå betydelige miljømæssige forbedringer, men vi har lykkedes med at gøre miljøhensyn til et obligatorisk punkt, når vi tænker logistik og forretning generelt.

 

Læs mere om vores Fokus og Mål inden for bæredygtighed her.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']