Er tiden kommet til et opgør med SF6-gas?

Med de seneste afgiftsstigninger reduceres prisforskellen på koblingsanlæg med og uden den superpotente drivhusgas SF6. Det er paradoksalt, at brugen af SF6-gas er stigende i en tid med fokus på drivhuseffekt og klimaændringer. Navnlig, når der findes konkurrencedygtige alternativer.

"SF6-gassen er ganske enkelt den mest potente drivhusgas, vi kender," forklarer Kristian Førby Pedersen, Product Manager for Powertech hos Hans Følsgaard A/S. "For at sætte det i perspektiv, svarer et kilo SF6-gas til ikke mindre end 23.500 kilo CO2. Det blev i Kyoto-protokollen udpeget som en af de gasser, der burde udfases, men det har hidtil været svært, fordi det også har nogle unikke egenskaber."

Hermed hentyder produktchefen blandt andet til den udbredte anvendelse af SF6-gas i mellemspændingsanlæg, hvor det med sine isolerende egenskaber tillader kompakte konstruktioner, som tilmed er billige at producere og installere. Det er hårde odds at være oppe imod, men nu peger flere ting i retning af, at der kan være ændringer på vej.

Den første juli i år sættes afgiften per kilo SF6 herhjemme nemlig op fra 600 til næsten 4300 kroner, og i 2024 får afgiften en yderligere justering til 4700 kroner per kilo. Det vil reducere prisforskellen i forhold til SF6-frie anlæg dramatisk, og der er mange gode grunde til, at denne udvikling skal hilses velkommen.

"De fleste politikere ønsker at fremme en yderligere elektrificering af Danmark. Vores varme, vores brændstof til bilerne, det hele skal drives af elektricitet, som vi selv skal producere mere af i form af grønne teknologier som sol-, og vindenergi. Tl det formål skal der bruges flere koblingsanlæg," oplyser Kristian Førby.

 

En udfordring for bæredygtig energi

Grønne og bæredygtige løsninger vinder som nævnt stærkt frem i disse år, og det er i sig selv en positiv og vedvarende tendens. Den grønne omstillings drives frem af solenergi, vindenergi og varmepumper, men når de skal kobles på nettet, sker det ofte via anlæg med SF6-gas på grund af gassens gode elektriske egenskaber. Når udstyret er kapslet inde i en tank med SF6-gas bliver gnister kvalt med det samme.

Anlæg med SF6 har været billige i indkøb, men ud over den potentielle fare for miljø og klima har de også haft nogle følgeomkostninger, som ikke altid har været regnet ind. Det gælder for eksempel genopfyldning af tankene og inspektioner, certificering af personalet og sikker bortskaffelse. Sammen med de kommende, store afgiftsstigninger kan det rykke afgørende ved regnestykket, når det gælder bæredygtige energiløsninger.

 

Alternativerne står stadig stærkere

Umiddelbart er der tre alternativer til at bruge den superpotente drivhusgas SF6 som isoleringsmateriale i mellemspændingsanlæg. Den ene mulighed er en indkapsling af udstyret ved hjælp af faste stoffer som for eksempel resin. Den anden er at arbejde med luftisolering, og den tredje er at bruge en mindre potent gas.

Isolering med luft eller faste stoffer betyder, at man helt kan undgå at bruge den miljøfarlige SF6-gas, og at man ikke får skjulte udgifter til inspektion, certificering, genopfyldning og tømning ved nedtagning/dekommissionering.

"SCELL fra Tavrida er et godt eksempel på, at man i dag godt kan bygge kompakte anlæg, som er fuldstændig SF6-frie," siger Kristian Førby Pedersen. "Her er der ingen tryksatte tanke og ikke nogen farlig drivhusgas, der kan undslippe til atmosfæren, hvor den vil være aktiv i mere end tusind år. Tavrida bruger en sandwichisolering af luft og fast stof til at sikre komponenterne, og de kan som nævnt gøre det i meget kompakte dimensioner."

Ifølge produktchefen og hans kolleger hos Hans Følsgaard står alternativerne til indkapsling med SF6-gas stærkere end nogensinde. Moderne løsninger og komponenter til mellemspænding kan ikke alene pris- og sikkerhedsmæssigt nu matche traditionelle anlæg, men kan også fremstilles med recycling af komplette anlæg for øje. Det burde være interessant for navnlig grønne energiteknologier.

 

En udfasning virker uundgåelig

Spørgsmålet er, hvor længe udbygningen af den grønne energidistribution i Danmark kan ske med hjælp fra den mest potente drivhusgas, vi kender. Såvel nationalt som internationalt er der fokus på problemet, og det virker kun som et spørgsmål om tid, før SF6-gassen bliver enten forbudt eller belagt med så voldsomme afgifter, at det ikke længere vil give mening at bruge den.

"Efter min mening bør en udfasning af SF6 være uundgåelig, og jeg mener, at tiden nu er moden til et opgør med brugen af SF6-gassen på mellemspændingsområdet. Hos Hans Følsgaard er vi klar til at skubbe på udviklingen ved at tilbyde energiselskaber og -distributører et konstruktivt samarbejde om at indfase de mere fremtidsorienterede teknologier. Jeg tror kun, det går én vej, og derfor giver det god mening for aktører allerede at indrette sig på mere klimavenlige løsninger nu," slutter Kristian Førby Pedersen, Product Manager for Powertech hos Hans Følsgaard A/S.

 

Læs mere om Følsgaards Energiløsninger

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']