Nyt stik giver indblik til større sikkerhed for kølecontainere

Med et integreret inspektionsvindue bliver det lettere, hurtigere og billigere at kontrollere stik til kølecontainere. Nu kan man umiddelbart tjekke for forkert forbundne kabler og indtrængende vand uden at skille stikket ad.

Håndtering af kølecontainere i havn foregår ofte under barske forhold og tidspres. Når der skal tilkobles strøm, kan det ske, at inspektionen af stikkene bliver mangelfuld, og det indebærer en sikkerhedsrisiko og en mulighed for, at indholdet bliver beskadiget under transport, hvilket kan koste kunde og shippingfirma dyrt.

Der har været fuldt transparente stik i handlen, men de er ikke så fysisk stabile i hårde miljøer som stik med heldækkende indkapsling. Her tilbyder en ny type containerstik fra Hans Følsgaard A/S et kompromis: HF Marine Container Standard Plug har et inspektionsvindue, der ikke påvirker stikkets fysiske styrke under belastning.

Øget marinesikkerhed i en travl hverdag

Når teknikpartneren Hans Følsgaard samarbejder med shippingvirksomheder om at udvikle nye produkter, sker det altid med sikkerheden i fokus. Det gælder også for HF Marine Container Plug, der er under patentbehandling.

Låsemekanismen i containerstik er udsat for et stort slid og skal derfor – ideelt set – igennem en fast Pre-Trip Inspection (PTI) for at sikre, at der ikke er beskadigede kabler. Samtidig skal brugeren sikre, at der ikke er vand i stikket, hvilket er en sikkerhedsrisiko, når stikket sluttes til strømkilden. Det nye stik tager højde for begge dele.

Alternativerne tager tid og kan koste dyrt

Takket være et indbyggede inspektionsvindue kan brugerne tjekke stikket på et øjeblik og behøver kun at bruge tid på at skifte defekte stik eller tømme dem for vand, hvis der er trængt vand ind. Det har hidtil krævet en besværlig adskillelse af stikket.

Det lille inspektionsvindue er svejst sammen med huset på stikket, og da det er så lille, går det ikke ud over den strukturelle styrke. Et fuldstændig transparent stik med samme styrke ville blive urealistisk dyrt i materialeomkostninger, da der bruges millioner af stik, og de typisk kun har en levetid på få år.

Holder fokus på at forbedre marinesikkerhed

”For os er det afgørende at bruge teknologisk innovation til at styrke sikkerheden på skibe og i havne. Selv om der er tale om en ændring på få kvadratcentimer, er det nye stik et godt eksempel på, hvordan nytænkning kan have stor betydning for mange,” siger Lei Zhang, Head of Container, Head of Tech & Sourcing, Hans Følsgaard A/S.

 

For yderligere oplysninger om det nye stik: Kontakt Lei Zhang, Head of Container, Head of Tech & Sourcing, hos Hans Følsgaard A/S på lz@folsgaard.com eller tlf. 43 20 86 17.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']