RETTE PLAST-KVALITET TIL RETTE BRUG – DÆKBÅND AF GENBRUGSPLAST

Som en af markedets største leverandører af kabler og tilbehør er det vigtigt, hvilke overvejelser et firma som Hans Følsgaard træffer vedrørende bæredygtighed. Når den bæredygtige løsning ligger lige for og har så mange fordele som genbrugsplast, er der ingen undskyldning for ikke at gribe muligheden og tage klimaambitionerne alvorligt.

STORE CO2-BESPARELSER UDEN KONSEKVENSER FOR FUNKTION OG KVALITET

Som en af markedets største leverandører af kabler og tilbehør betyder det noget, hvilke overvejelser og konkrete tiltag en virksomhed som Hans Følsgaard gør sig om bæredygtighed. Og når den bæredygtige løsning ligger lige for og har så mange fordele som genbrugsplast har, er der ingen undskyldning for ikke at gribe bolden og gøre alvor af ambitionerne om klimaneutralitet.

HVER PLASTTYPE TIL SIN TID

Der findes hundredvis af forskelle typer plast, som alle besidder forskellige egenskaber. Nogle plasttyper egner sig til genanvendelse, andre til genbrug hvor plastikken bearbejdes og indgår i nye produkter.

Man taler om downcycling af materialer, når eksempelvis en havestol bliver omdannet til en køreplade. På samme måde kan man bevare produktets status eller endda upcycle det. Når plastfolie, som ofte anvendes i emballage, bliver omdannet til en del af dækbånd, er der tale om upcycling.  Så bæredygtighed handler i høj grad om, hvordan man udnytter materialernes potentialer, når de er opbrugte i én form. Vi skal, med andre ord, se det som en styrke, at vi kan finde anvendelse af mindre rene materialer.

Plast har generelt et broget navn, når man taler bæredygtighed. Problemerne skyldes i høj grad, at vi er for dårlige til at genbruge og udnytte plasten til de formål, den er velegnet til. Plast har mange forskellige kvaliteter og kan blandes i forskellige kvantiteter i genbrugsprocessen. Resultatet vil ofte være velegnet til alternative produkter som eksempelvis dækbånd.

FIBIA TAGER OGSÅ STILLING

Idéen om at benytte genbrugsplast til dækbånd opstod i samarbejdet mellem Fibia, Lynddahl Telecom og Hans Følsgaard.
Med massiv udrulning af fiberkabler i hele landet ligger der store potentialer i CO2 reducerende tiltag i forbindelse med levering af kablerne. Fibia, som lægger store dele af den fiber der lægges ud i Danmark, har indgået en aftale med Hans Følsgaard om levering af dækbånd af genbrugsplast til udbredelse af fibernet. Fibia lægger 1800 – 2400 km dækplast fra Hans Følsgaard i jorden pr. år. 

Med en besparelse på 2,01 kg CO2/ kg. plast er der tale om en samlet besparelse på 680 ton CO2. Det svarer til 47 danske husstandes årlige CO2 udledning*, eller at køre 6.126.000 km i en nyere dieselbil**. Og det er blot ved at anvende dækbånd i genbrugsplast – et tiltag der ikke har nogen mærkbare negative bivirkninger.

Og ambitionerne for yderligere CO2 reduktion er store hos både Fibia, Lynddahl Telecom og Hans Følsgaard. Bl.a. har lokaleuropæisk produktion af fiberkabler medført reduceret fragt. Emballage på forsendelserne er også blevet reduceret.

Om Fibias rolle i den grønne omstilling fortæller
Supply Chain Manager Michael Bauer:

"Fibias ambitioner er at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling, samt at drive det mest effektive og fremtidsklare fibernet. Dette medfører bl.a. et stort behov for dækplade til beskyttelse og advisering af infrastrukturen i jorden, og her er vi meget tilfredse med at finde en løsning, som indfrier ønsket om optimal beskyttelse samtidig med at vi reducerer CO2 udslippet!

”Overstående er kun en del af nogle større tiltag for at sikre, at vi udleder mindst mulig CO2. Vi har blandt andet også sikret, at vi får produceret vores plastrør nationalt, så vi har mindst mulig transport. Det har medført en større reducering af CO2.

Vi forventer at der kommer flere tiltag, i kampen om at reducere CO2 udslippet, men det er stadig en balance, da kvaliteten også skal hænge sammen”.

RATIONELLE PROCESSER

Hans Følsgaards dækbånd består af 100% dansk genbrugsplast. Det er plast forbrugt, indsamlet, omdannet og genintroduceret i Danmark.  Der er altså ikke tale om irrationelle genbrugsprojekter med importeret plast, hvor fragt medfører en miljømæssig slagside. Der er tale om plast blandet af forbrugsplast fra din og min skraldespand, samt plast fra danske virksomheder i nærområdet.

RINGERE PLAST ER EN AF NØGLERNE

Nogle plasttyper egner sig dårligt til genbrug og bliver derfor ofte brændt af, deres ringe brændværdi til trods. Så der udledes altså CO2 både ved produktion og afbrænding. Det ville derfor være optimalt at lykkes med at inkorporere den svært anvendelige plast i genbrugsprocessen. Og det er netop hvad der sker i fremstillingen af Hans Følsgaards dækbånd. Ca. 20 % af plasten i dækbåndene er svært genanvendelig og er derfor den største gevinst ved produktet. Doseringen af de forskellige typer plast gør, at produktet lever op til de standardkrav branchen kræver, men samtidig udnytter plast som ellers er svær at finde anvendelse for. 

MAN BEGRAVER DA IKKE "VIRGIN-PLAST"

Med dækbåndene begraves plastikken i jorden. Det er ikke et produkt, der behøver at fremstå med en særlig glans eller en bestemt tekstur. Det handler om at producere et godt og godkendt produkt til anvendelsen og undgå unødvendig CO2-udledning. Virgin-plast, som er nyproduceret plastik, bruges stadig til dækbånd i industrien. Men markedet udvikler sig til at acceptere små farve- og teksturafvigelser for at styrke virksomhedens miljøprofil og reducere negative påvirkninger på miljøet.

DAGENS NUANCE

Standarden for dækbånd til fiberkabler er klar og påkræver den orange farve. Men nuancer af orange er tilladt og det giver mulighed for at bruge genbrugsplast, da den orange farve frembringes ved at iblande rød plast. Og vi kan med stolthed fortælle, at vores dækbånd kommer i dagens nuance af orange. Vi går gerne på kompromis med ensartetheden i farve, så længe kvaliteten er god. Og det er den

STIGENDE EFTERSPØRGSEL OG SPECIFIKKE KRAV

Som leverandør til nogle af landets største udbydere af fiber, oplever Hans Følsgaard stigende interesse for produkter med reduceret klimaaftryk.

Key Account Manager hos Hans Følsgaard, Teddy Tofte Hansen, udtaler

”Vi mærker en stigende interesse og endda krav fra kunder omkring bæredygtighed i vores produkter. I nogle tilfælde er det simpelthen en del af forhandlingen omkring en kontrakt, at vi kan levere mere bæredygtige alternativer med dokumentation. For os er det nærliggende at tilbyde den type løsninger, da vi allerede arbejder målrettet med bæredygtighed.”

DET GIVER VIRKELIG MENING AT GENBRUGE PLAST

Ny produktion af LDPE (Low-density polyethylene) udleder 2,36 kg. CO2/kg. Fremstilling af Hans Følsgaards dækbånd af genbrugsplast udleder bare 0,35 kg. CO2/kg. Det er altså en besparelse på 2,01 kg CO2/kg. dækbånd, svarende til 85%.

Oven i den betragtelige CO2-besparelse ved genbrug kommer det faktum, at den plast der anvendes ofte bliver brændt af på varmeværker til yderligere skade for miljøet. Eksempelvis vil LDPE, hvis det bliver brændt af, samlet udlede 5,39 kg CO2/kg., altså 15 gange mere CO2 udledt, end ved genbrug. Og med en forholdsvis ringe brændværdi forstærkes argumenterne for genbrug endnu mere.

Med en bred produktportefølje arbejder Hans Følsgaard med bæredygtighed på flere områder. Branchens efterspørgsel og vores egen strategi omkring bæredygtighed er med til at skubbe til den fortsatte, nødvendige udvikling.

*Kilde: Danske husstande har EU’s femtestørste CO2-aftryk (videnskab.dk)

**Kilde: Udleder elbiler mindre CO2 end andre biler? Tjek svaret nu | FDM

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']