Medlemskaber

Vi er stolte af at være medlem af forskellige brancheforeninger og er forpligtet til at samarbejde med andre medlemmer og deltagere. Gennem denne samarbejdsudveksling af information kan vi yde et aktivt bidrag. Vores medlemskaber gør det muligt for os at drage fordel af vores omfattende 100 års knowhow og erfaring

APQP4Wind er inspireret af det amerikanske kvalitetsstyringsværktøj ’Advanced Product Quality Planning’ (APQP), som oprindeligt blev udviklet til den amerikanske bilindustri. APQP4Wind har udviklet en branchetilpasset APQP-manual og uddanner løbende medarbejder i den globale vindindustri i kvalitetssikring.

APQP4Wind er udsprunget af innovationsplatform ”Nye standarder i vindindustrien”, der blev igangsat som følge af, at Wind Denmark's QA-netværk formulerede et behov for en industrispecifik APQP-manual.

Efter at være blevet løbet godt i gang tog APQP4Wind i juni 2018 sine første skridt på vej til at blive en selvstændig organisation. APQP4Wind drives fra Wind Denmark's kontor i Silkeborg.

Rationalet der ligger bag APQP4Wind er, at komponentfejl og produktionssvagheder er meget dyre at udbedre, hvis de først opdages, efter en vindmølle er sat i drift. Det er derfor vigtigt at sikre kvaliteten tidligt og gennem alle leddene i en vindmølles produktionsproces. En essentiel forudsætning for at kunne netop dette er at formulere ensartede kvalitetsstyringsprocesser for den danske vind industri.

APQP4Wind arbejder for at fremme kommunikationen om kvalitet på tværs af værdikæden, skabe markante omkostningsreduktioner gennem færre fejl, skabe højere kvalitet i produktionen og opnå hurtigere lancering af nye produkter.

I 2012 sluttede Hans Følsgaard sig til FN's Global Compact. UN Global Compact er et frivilligt strategisk politisk initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at tilpasse deres operationer og strategier med ti universelt accepterede principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og anti-korruption.

Følsgaard forpligter sig til at gøre de ti principper til en integreret del af vores forretningsstrategi og daglige drift og til at udsende en årlig rapport om de fremskridt, der er gjort med implementeringen af de ti principper:

Ved at gøre det kan erhvervslivet, som en primær drivkraft bag globaliseringen, være med til at sikre, at markeder, handel, teknologi og finanser udvikler sig på måder, der gavner økonomier og samfund overalt