Privatlivspolitik

Ved brug af Hans Følsgaard A/S’s hjemmeside og nyhedstjenester

 

1. Indledning

I det følgende kan du læse Hans Følsgaard A/S (i det følgende benævnt ”Følsgaard”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Følsgaard´s hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedsbrev (elektronisk post).

Når du færdes på Følsgaard’s hjemmeside eller tilmelder dig Følsgaards nyhedsbrev, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er Følsgaards’s cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Følsgaards hjemmeside eller modtage nyhedsbreve.

Følsgaard værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Følsgaard betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning.

Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:
Hans Følsgaard A/S, CVR. nr. 55028818, Theilgaards Torv 1, 4600 Køge

2. Hans Følsgaards indsamling af dine personoplysninger

Følsgaard’s behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Følsgaard gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Følsgaard ikke længere har noget grundlag for at behandle. Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. Følsgaard indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Følsgaard’s hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedsbreve.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:
1 Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
2 Hvilken browser du bruger
3 Hvilken IP-adresse du har, samt
4 Eventuelt hvilket brugernavn du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger.

Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på Følsgaards hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside. For at kunne levere vores nyhedsbreve til dig behandler Følsgaard ligeledes følgende personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger: Navn, E-mailadresse, Virksomhed, Telefon

For at kunne målrette markedsføringen indhenter Følsgaard endvidere oplysninger om dine interesser inden for nedenstående kategorier, som du selv afkrydser ved tilmelding til nyhedsbrevene: Renewable Energy, Infrastructure Transport, Manufacturing Industry, Infrastructure Energy, Infrastructure Communication.

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

Følsgaard indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, og e-mail til dig. Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende Renewable Energy, Infrastructure Transport, Manufacturing Industry, Infrastructure Energy, Infrastructure Communication, samt kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer inden for mine valgte interesseområder samt konkurrencer.

Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på, at kunne sende relevante nyhedsbreve mv. til dig. Nyhedstjenesterne er således valgt ud fra de oplysninger, du har afgivet om dine interesser inden for ovennævnte kategorier og er dermed tilpasset din situation. Følsgaard opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Følsgaard’s nyhedsbreve. Hvis du framelder dig denne/de tjenester igen, sletter Følsgaard dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives udover ovennævnte ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færd på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Følsgaard. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Følsgaard og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Følsgaard selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Følsgaard behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirus software og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Følsgaard behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Følsgaard ved at skrive til denne e-mailadresse: hf@hf.net. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Følsgaard i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Følsgaard.