Sikker leverance er afgørende for valg af teknikpartner

Leveringssikkerhed og kvalitet er afgørende for Fibias valg af fiberrør. Med lokal produktion af Hans Følsgaards HFiberDUCT™ har Fibia kunnet udføre tests i real-life opstillinger. Blandingerne af kunststof til rørene sikrer nem indblæsning af fibrene og et stor UV-bestandighed ved opbevaring af tromler udendørs. [foto af række af tromler]

Grøn, lokal og sikker leverance er afgørende for valg af teknikpartner

Det lyder som et eventyr, at en dansk producent af fiberoptiske føringsrør kan slå de fjernøstlige konkurrenter ud og opnå opgaver for én af Danmark største selskaber inden for kommunikation. Men det er præcis, hvad Hans Følsgaard og Lynddahl Telecom har opnået i samarbejdet med Fibia.

 

Der er gradvist ved at ske et skift i forbrugernes bevidsthed. Hvor prisen for et givent produkt tidligere var altafgørende, så dikterer etik – og mange praktiske forhold – i dag en lidt anden tankegang. Det gælder ikke mindst inden for telecom. Hvor mange tidligere rendte efter hver femøre, så har blandt andet en stigende brug af hjemmearbejdspladser og langt mere omfattende streaming-tjenester flyttet forbrugernes behov i retning af robuste og konsistente telecom-løsninger. Netforsyningen skal i dag være stabil, hurtig og sikker, og dermed falder prisen også fra sin hidtidige trone som vigtigste parameter. Og så er der også det grønne aspekt: Bæredygtighed bliver et begreb, som griber om sig – og rigtigt brugt kan det også være en positiv økonomisk faktor.

- Selvfølgelig ser vores kunder fortsat på prisen, men det er et stort plus at kunne dokumentere en miljøvenlig tilgang til den måde, vi arbejder på. Anlægsomkostningerne udgør jo en gigantisk post, når vi skal sørge for at lægge fiberoptiske high-speed løsninger ud til hundredetusindevis af husstande i Danmark. Kan vi gøre arbejdet mere rationalt at udføre i praksis med en effektiv logistik – og installationsprodukter, der ikke fejler – så bliver omkostningerne pr. enhed også mindre. Det styrker vores konkurrenceevne uden tab af kvalitet, og vi har fuldt overblik over vores leverandørers produktion og logistik, fortæller Michael Bauer, der er supply-chain manager hos Fibia og dermed dybt involveret i validering og indkøb af Fibias meget store mængder af materialer.

”Kvalitet” er et mangehovedet uhyre, og for en virksomhed, der som Fibia er dybt afhængig af, at planlægningen af arbejdet møder en velfungerende forsyningslogistik, giver lokalt producerede komponenter god mening – især, når det drejer sig om rør til indblæsning af fibre helt ud til forbrugerne. Det nytter ikke noget, at installatører og kunder står klar, hvis rullerne med rør befinder sig i Suez-kanalen.

- Ved at handle lokalt betaler vi heller ikke store summer for at flytte luft, der jo volumenmæssigt udgør den største del af tromlerne med indblæsningsrør. Samtidigt har vi mulighed for at teste produkterne i udviklingsfasen og løbende kontrollere, at specifikationerne lever op til de aftalte, som den produktansvarlige hos Fibia, Jess Kjeldsen, har rammet ind omkring produktet. Og så er det en stor hjælp at handle med en virksomhed som danske Hans Følsgaard. Aftalen er reelt en del af vores dual-source forsyning af rør, hvor vi bruger både tyske og danske produkter, men vi foretrækker de danske, siger Michael Bauer. Ift. til den daglige drift og disponering er det også at foretrække en lokal produktion, som prioriterer Fibia, og som kan levere fra dag til dag fra vores aftalte bufferlager, tilføjer Sandie Benn Petersen, Supply Chain Planner hos Fibia.

 

 

Kvalitet, stabilitet og grøn profil spiller ind

Det er faktisk muligt at sætte data på kvaliteten af de rør, som Fibia får leveret fra Hans Følsgaard. HFiberDUCT™ rørene er i dette tilfælde 7mm i ydre diameter og 4mm i indre diameter. Det spiller en stor rolle for indblæsningsarbejdet, at rørene er perfekt runde, da enhver form for ovalitet begrænser den mulige indblæsningslængde. Fibia har specificeret +/-0,2mm på rørene, hvilket bliver opretholdt af producenten.

- Vi har igennem 2021 forbundet mellem 300 og 350 husstande dagligt til vores fibernet, så det er meget store mængder, vi taler om. Specielt i landområderne kan føringerne blive ganske lange, så derfor er det særdeles vigtigt, at vi kan arbejde med indblæsningslængder på op til 1.200 meter, hvilket vi kan med Hand Følsgaards HFiberDUCT™ rør, forklarer Michael Bauer.

Det er Hans Følsgaard A/S, der fungerer som udvikler og teknikpartner for Fibia imens selve produktionen foregår hos Lynddahl Telecom. Dette skyldes Følsgaards tidlige fokus på fibermarkedet og den omfattende knowhow og erfaring med innovative løsninger på fiberområdet.

- I rollen som teknikpartner arbejder vi løbende på at kunne levere alle typer af komponenter med hensyn til det omfang, som vores kunder finder nødvendigt. Det giver os også muligheden for en gang imellem at gå nye veje. For Fibia er leveringssikkerhed og en grøn profil af afgørende betydning, og med valget af Lynddahl som producent har vi kunnet levere en løsning for produktion og distribution af rør til fibrene helt i tråd med Fibias ønsker, konstaterer Teddy Tofte Hansen, Key Account Manager hos Hans Følsgaard A/S.

 

Nyt selskab med årtiers erfaring

- Lynddahl Telecom A/S er faktisk et ganske nyt selskab på det danske marked. Vi udspringer som selskab af Lynddahl, der er kendt inden for fremstilling af haveslanger og plastprofiler. Men der er et stort marked for fiberrør, og det er en beslægtet teknologi. Vi har så med ”Telecom” i oktober 2020 dannet et fælles selskab, der er specialiseret i kommunikationsprodukter under ejer af Rasmus Lynddahl, Jakob U. Petersen og mig selv, fortæller tredje ejer af Lynddahl Telecom A/S, Jens Erik Kristensen.

Kontakten mellem Hans Følsgaard A/S og Lynddahl Telecom går langt tilbage – i hvert fald, hvad angår de personlige kontakter, og Teddy Tofte Hansen kan derfor også fortælle, at Følsgaard har arbejdet sammen med Jens Erik Kristensen i årtier. Han er i sagens natur glad for at kunne fortsætte samarbejdet i en ny konstellation, hvor Jens Erik Kristensens viden om teknologierne kommer effektivt i spil.

 

HFiberDUCT ™ - Hemmelig innovation løfter funktionaliteten

Fremstillingen af rørene er lagt an på tre komponenter, hvor især den silikoneholdige indre del af fiberrøret er en dyb hemmelighed. Et fuldstændig glat indre i røret er afgørende for, at fibrene kan blæses nemt – og langt igennem rørene. Det er afgørende i felten, hvor ethvert driftstop er fordyrende og helst skal undgås – om ikke for enhver pris, så tæt på…
- Det har været vigtigt for Fibia, at vi under udviklingen af Hans Følsgaards fiberrør har kunnet teste rørene i real-life. Vi har kunnet stå på fabrikken og afprøve indblæsningen, ligesom vi ved selvsyn har kunnet konstatere, at rørene ikke spiraliserer ved afrulning fra tromlerne. Det er et stort plus, at rørene ligger lige i deres føringsveje. Vi har også kunnet checke, at blandingerne lever op til blandt andet kravene om UV-bestandighed, som bestemt også har betydning, slutter Fibias Michael Bauer.

Endelig kan Fibia med rørleverancerne fra Lynddahl Telecom A/S dokumentere en grøn produktion over for slutkunderne. Lynddahl-koncernen køber udelukkende energi fra bæredygtig produktion, og det passer fint overens med den strategi, som Fibia står for.

 

Fibia dominerende spiller på markedet

Fibia er ejet af de to energi- og fibernetkoncerner, NRGi og Andel. Som en del af koncernernes strategier er Fibia forpligtet til at levere velfungerende højhastigheds internet henunder WAOO-platformen til samtlige andelshavere i de to ejerselskaber ved udgangen af 2023.

Ved udgangen af 3. kvartal, 2021, kunne Fibia levere fibernetforbindelser til i alt 325.000 adresser i Region Sjælland, 80.000 adresser i Nordsjælland og Hovedstadsområdet samt 175.000 adresser i Østjylland. Det gør Fibia til én af landets største leverandører af fiberbaseret internet.

 

Hans Følsgaard A/S har med tidligt engagement i fiberteknologien formået at positionere sig forrest, når det gælder produktudvikling og innovationer på fiberområdet. Lynddahl Telecom A/S er en ny spiller på markedet for rør til føring af fiberoptiske kabler. Virksomheden leverer, med Hans Følsgaard A/S som teknikpartner, store mængder af de dansk fremstillede fibre til den danske fiberinfrastruktur.

 

Fra venstre: Mikkel Steinmetz - Hans Følsgaard, Teddy Tofte Hansen - Hans Følsgaard, Michael Bauer - Fibia, Sandie Benn Petersen - Fibia, Jens Kristensen - Lynddahl

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']