DRONE SÆTTER REFLEKSER PÅ ELLEDNINGER FOR AT FORHINDRE SVANEDØD

150 Reflekser på højspændingsledninger ved Dybsø Fjord

150 REFLEKSER PÅ HØJSPÆNDINGS-
LEDNINGER VED DYBSØ FJORD

Energinet har med en drone sat de første af i alt ca. 150 roterende reflekser på en knap 1 kilometer højspændingsstrækning ud for Dybsø Fjord på Sydsjælland.

I januar og februar fløj en stribe svaner ind i Energinets højspændingsledninger, der står langs fjorden, og faldt døde til jorden eller blev hårdt såret og måtte aflives. I tåget eller regnfuldt vejr er der dårlig sigtbarhed, og svanerne kan derfor ikke se ledningerne, når de flyver fra markerne på land ud på fjorden – eller den anden vej.

Efter gode råd fra Dansk Ornitologiske Forening har vi valgt en type afmærkning, der kan bevæge sig og rotere og som samtidig både har UV-reflektor og er fluorescerende, så svanerne har størst chance for at opdage ledningerne og flyve henover, siger Jacob Devantier Larsen, konstitueret afdelingsleder i Energinets afdeling Assets Teknik, der har arbejdet med at finde en løsning.

En af de første reflektorer, der blev sat på ledninger ved Dybsø Fjord

​Reflekserne bliver sat op med ti meters mellemrum på den øverste ”jordledning”, og på to af de tre fasetråde, der hænger under jordledningen – den øverste og den nederste - bliver reflekserne sat op med 20 meters mellemrum.

KAN MASTER HOLDE ?

Siden fuglene i januar og februar i stort tal begyndte at flyve ind i ledningerne og falde døde og sårede til jorden, har Energinet arbejdet på at finde den bedst mulige afmærkningsmetode, samt regnet på om master og ledninger kan holde til den ekstra vægt. De enkelte reflekser vejer ikke meget, men i stormvejr eller i koldt vejr med isbelægning kan de have kraftig påvirkning på ledningerne. Beregningerne har dog vist, at ledningerne kan holde til det ekstra tryk.

Reflekserne bliver sat op med drone, da det er en lettere og mere smidig teknik samt en billigere løsning. Alternativet ville have været at skulle lægge jernplader ud på markerne og få bugseret en kran eller lift henunder ledningerne.

DRONEN VEJER CA 17 KILO OG KAN SÆTTE FLERE REFLEKSER OP PÅ EN FLYVETUR.

Det er første gang, at Energinet sætter fugle-afmærkning på højspændingsledninger. Energinet har ikke tidligere oplevet så voldsomme sammenstød mellem fugle og ledningsnettet.

- Januar og februar bød på nogle meget triste billeder af døde og sårede svaner. Sammenstødene mellem fuglenes naturlige flyveruter og de elledninger, som skal sikre stabil strøm var af et omfang, som vi ikke tidligere har set. Derfor håber vi meget, at reflekserne fremover vil få svanerne til at opdage ledningerne i tide og flyve henover. Vi undgår nok ikke 100 procent sammenstød i fremtiden, for der er mange svaner, som holder til i fjorden, men vi har en stærk tro på, at vi kan undgå mange døde og sårede svaner, siger Jacob Devantier Larsen

Dansk Ornitoligisk Forening Storstrøm har foretaget en række observationer i vintermånederne, da der var flere svaner end nu. DOF har planer om at gentage observationerne til efteråret/vinter, når der igen er mange svaner. Det giver Energinet et godt grundlag for at vurdere, hvilken effekt afmærkningen har på fuglenes flyvemønster.

 

Lars Hagelskjær fra firmaet HF Følsgaard med en af de reflektorer, der bliver sat på ledningerne.

Artiklen er udarbejdet af Energinet og publiceret d. 26.4.2017 på deres hjemmeside.

 

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']