Stort sikkerhedsløft for kølecontainere

Med udviklingen af en Cable Coiler – en kabelruller – der kan arbejde i højder på over 9 meter, har Hans Følsgaard A/S løst et kendt sikkerhedsproblem i håndteringen af kølecontainere for et stort rederi og fragtvirksomhed.

Inden for kølelogistik med containere har sikker strømforsyning og håndtering af kabler været en udfordring i mange år – både på skibe og i land ved terminalerne. Ofte har der ikke været strømudtag nok, så flere kølecontainere skal tilsluttes samme stik. Og når der er stablet op til fire containere oven på hinanden, kræver det et langt kabel for at nå hen til nærmeste strømkilde.

Med kabelplukkere kan man nå kablet fra den øverste container, samle det op og lade tyngdekraften tage sig af resten. Men når containeren skal flyttes igen, skal kablet rulles op, og så er der pludselig lang vej op til kabelbakken på containeren. Som regel bliver kablet rullet op 'bedst muligt', men det er langt fra optimalt.

 

Kabler er en potentiel sikkerhedsrisiko

Arbejdssituationen er tidskrævende, upraktisk og en sikkerhedsrisiko. Med højt stablede containere kan besætningen på skibet kun rulle de nederste meter af hvert kabel op. Det betyder, at et kabel kan hænge i luften ved håndtering af containeren. Medarbejderne på terminalen skal så spole resten af kablet op, men ofte bliver det ikke gjort godt nok.

Det frit svingende kabel kan forårsage skader på mandskabet, eller det kan sætte sig fast, komplicere aflæsningen og føre til farlige situationer. Hvis kablet sætter sig fast, vil det til sidst blive skåret af, men det giver en lang række andre udfordringer. Sker det ofte, at kabler sætter sig fast og bliver skåret af, skal der monteres nye kabler, hvilket koster tid, penge og mandskab.

 

Hans Følsgaard kommer på banen

Hans Følsgaard blev kontaktet af et stort rederi for at bidrage til en teknisk løsning af problemet, og flere muligheder blev diskuteret. Teknisk chef Lei Zhang var en del af teamet, og han fortæller, at en af de første ideer til at løse kabelproblemet var at se på, hvordan en støvsuger ruller i sin ledning efter brug:

"Det virkede som en oplagt idé med en anordning i kabelbakken på hver kølecontainer, der kunne rulle kablet ind – ligesom en almindelig støvsuger. Men ideen blev afvist, da containerne på dækket er udsat for ekstremt barske og skiftende forhold, som snart ville bringe pålideligheden i fare," forklarer den tekniske chef i dag.

Det blev også testet, om det var muligt at spole kablet op fra bunden, men det blev umuliggjort af tværgående stænger til fastsurring. I sidste valgte man at udvikle en enhed til at spole kablet op, som kan række op til de øverste kølecontainere i stakken. Prototypen på denne cable coiler var klar i 2019.

 

Benspænd i form af en pandemi

Prototypen på Følsgaards cable coiler bestod af en teleskopstang, der kunne forlænges til en samlet længde på 9,5 meter, så den kunne nå kølecontainere oppe på 'fjerde etage'. Øverst var der monteret en sensorstyret motor, der aktiverer to hjul til tilbagespoling af kablet. Disse to hjul glider fra hinanden og frigør kablet, når det er oppe i kabelbakken.

Teknisk chef Lei Zhang: "Den 11. juli 2019 kunne vi teste prototypen under realistiske forhold, og testen gik godt. Der var ting, der skulle justeres, men vi var optimister. Konceptet beviste sit værd. Vi tog afsted med en vished om, at vi havde fundet den rigtige løsning. Og så gik alt i stå."

Pandemien ramte og alt lukkede ned. Samarbejdspartnere, underleverandører, komponentleverandører ... Forsinkelsen var frustrerende, men der blev arbejdet videre i kulissen, og der blev truffet vigtige beslutninger om konstruktion og materialevalg.

"Vi besluttede, at teleskopstangen skulle være af kulfiber, da den bliver lang og svær at betjene, når den er helt udtrukket og skal bruges under udfordrende forhold. Af samme grund blev batteriet placeret i bunden for at sikre stabilitet. Hastigheden blev justeret, så oprulningen ikke tager for lang tid, og batterikapaciteten blev øget til tre timer," forklarer Lei Zhang.

 

Tættere på en rigtig produktionsstart

Efter yderligere test, optimering af elektronikken i enheden og materialevalg er den innovative cable coiler rykket tættere på en egentlig produktion.

Der kan endnu ikke sættes tal på, hvor mange enheder der skal produceres, og der er heller ikke en præcis leveringsdato for de første enheder. I første omgang vil udvalgte nøglehavne blive udpeget, hvor forskellige fartøjer kan udstyres med en cable coiler. Dernæst vil en oplagt målgruppe være terminalerne, hvor nogle i dag bruger lifte til at nå de øverste kabelbakker på kølecontainerne.

Der er åbenlyse fordele at hente for alle parter i form af tidsbesparelser, reducerede reparationsomkostninger, færre beskadigede varer i containerne samt en mere smidig losning uden afbrydelser. Men parterne bag opfindelsen er først og fremmest glade for at eliminere en risikofaktor for besætningen på skibe og i havne rundt om i verden.

Læs mere om Følsgaards nye Cable Coiler og se den demonstreret her.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']