Konfliktminiraler


Følsgaard jobber for at våre produkter ikke inneholder konfliktmineraler (3TG), som stammer fra gruver som støtter eller finansierer konflikter i Den demokratiske republikken Kongo eller nabolandene.

Følsgaard kjøper ikke 3TG-mineraler direkte fra gruver eller verk. (For tiden: kolumbitt-tantalitt (coltan, nobium og tantal), kassiteritt (tinn), gull og wolframitt (wolfram) og deres avledede mineraler utvunnet i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og nabolandene er definert i HR 4173, Wall Street Reform and Consumer Protection Act Dodd Frank Section 1502, dekket av 3TG.)

Følsgaard krever at alle våre leverandører følger Dodd-Frank-forordningen og at de kan sende alle nødvendige erklæringer på forespørsel.
Følsgaard krever dermed at alle leverandører leverer konfliktmineralerklæringer ved bruk av CMRT ” Conflict Minerals Reporting Template eller på annen måte erklærer at de vil gjennomføre «due diligence» for konfliktmineraler.

Følsgaards leverandørers vilje til å etterleve dette initiativet vil være en avgjørende faktor for vår kjøpsbeslutning