100 % SALG BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

 

Vi vurderer årlig det positive bidraget fra våre produkter, løsninger og applikasjoner til FNs verdensmål, med et mål om 100 % å gå mot bærekraftig utvikling innen 2030. 
 
For å nå vårt mål er det vår ambisjon ikke bare å kjenne og møte kravene til våre kunder, men også i tett dialog finne og utvikle nye bærekraftige produkter. Våre kunders etterspørsel etter bærekraftige produkter og måter å gjøre forretninger på øker, og det samme gjør oppmerksomheten om detaljer i leverandørevalueringen. Derfor må Følsgaard være i forkant av en bærekraftig, teknologisk utvikling og engasjere seg i tett samarbeid og dialog med våre leverandører og produsenter om utvikling av bærekraftige løsninger.

Vi ønsker å motivere, inspirere og øke bevisstheten om viktigheten og fordelene ved å finne bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. Derfor er emnet bærekraft et sentralt punkt på dagsordenen når vi møter våre kunder og leverandører.