INFRASTRUCTURE ENERGY


Våre løsninger er en viktig del av fremtidens energiforsyning

En stabil og sikker energiforsyning er viktig i et moderne samfunn der vitale funksjoner og datasentre er sårbare for svikt i energiforsyningen i kortere eller lengre perioder. Vi har røtter i Danmark, som har høy forsyningssikkerhet i internasjonal sammenheng, og vi tør ta noe av æren for det. Sammen med våre kunder står vi bak en lang rekke oppgraderinger og utvidelser som sikrer en robust ryggrad i energiinfrastrukturen lokalt, regionalt og globalt. Kundene velger oss fordi vi alltid kan tilpasse løsningen til deres spesifikke utfordringer og behov.

”Det er 32000 ganger mer potent enn CO2 … Så alle steder der vi kan klare oss uten, la oss for guds skyld unngå det … Hos Hans Følsgaard har vi valgt å si nei takk! Vi kommer ikke til å selge noe med SF6-gass i."

 

KRISTIAN FØRBY PEDERSEN
Product Manager

 

FØLSGAARD ER DEN ENKLE PARTNEREN I KOMPLEKSE UTFORDRINGER I ENERGIFORSYNINGEN

Vi tenker kompetanse og produkter på nye måter

Fellesnevneren for våre kunder er behovet for innovasjon. Oppgradering av et aldrende strømnett krever nytenkning. Det samme gjelder for eksempel installasjon av tunge transformatorer på utfordrende steder. Vi kombinerer kreative og praksisorienterte ingeniørferdigheter med friheten til å håndplukke og sette sammen de beste produktene fra de beste leverandørene. Hvis den mest fordelaktige løsningen ikke finnes, designer og utvikler vi den i samarbeid med kunden.

En partner som gjør arbeidet enklere for deg 

Vi ser på samarbeidet med kunden som et partnerskap, der vår oppgave er å realisere felles mål og de spesifikke suksesskriteriene i hvert prosjekt. Derfor leverer vi mer enn bare produkter – vi bringer ekspertise og erfaring spesielt fra energi- og infrastruktursektoren. I tillegg kan vi knytte interne spesialister til vindmølleindustrien og den bærekraftige energisektoren generelt. Kort sagt, vi er den enkle løsningen på komplekse utfordringer.

Pålitelighet og kvalitet er et spørsmål om teknikk

Teknikk ligger dypt i vårt DNA, og vi tenker ikke bare på våre 100 års erfaring og kunnskap med elektriske systemer. Det handler om teknikken for å gi råd og veilede kunder gjennom hele prosjektet fra start til slutt. Teknikken for å velge de riktige leverandørene og den sikreste tilgangen til råvarer. Og ikke minst teknikken for å forstå at komponentene i et moderne forsyningsnett må være driftssikre, økonomiske og energieffektive.

FÅ ET TILBUD OM EN TRANSFORMATORLØSNING

I en verden der presisjon og effektivitet er nøkkelen til suksess, forstår vi viktigheten av å finne den helt riktige transformatoren for ditt prosjekt. Derfor har vi skapt en skreddersydd mal som sikrer at du mottar det mest presise tilbudet fra oss.

Fyll ut malen med de nødvendige detaljene om dine behov og krav slik at vi kan foreslå den mest optimale og skreddersydde løsningen.

INFRASTRUCTURE ENERGY

Drone setter reflekser på kraftledninger for å hindre svanedød

Energinet har installert den første av totalt ca. 150 reflektorer på høyspentledninger i Dybsøfjorden. De må forhindre at svaner flyr inn i ledningene og dør eller blir hardt skadet.

 

 

LET´S TALK - INFRASTRUCTURE ENERGY

Kristian Førby Pedersen
Product Manager

 

@: kfp@folsgaard.com
T: +45 8788 7703