At arbejde hos Følsgaard

 

Frederik Wyard Næsdal

Sales Support

"Jeg er 21 år og har været i virksomheden i 3,5 år.
Jeg startede i 2016 som lageransat og blev derefter ansat på kontoret. Når du som ung og ambitiøs bliver ansat hos HF, føler du dig hjemme fra dag ét af. Man bliver udfordret og lærer noget nyt hver dag. Som helt ny og ung bliver man taget ekstremt godt imod fra start, og alle byder en velkommen med åbne arme.

I salgssupport, er vi et team på fem mennesker med en bred vifte af kompetencer. Der er en god dynamik og samarbejde, og man får faglige udfordringer hver dag. Jeg har udviklet mine personlige og faglige kompetencer med hjælp fra alle mine søde og kompetente kollegaer.
Jeg ser hver morgen frem til nye, spændende udfordringer og er klar til at gøre en ekstra indsats for at nå virksomhedens mål."

Tommy Svanor

Account Manager, Norway

"Jeg begynte i mars 2013 som salgssjef for kabelhåndtering. Jeg ble godt mottatt av gode og varme kolleger. Det var en bratt læringskurve jeg måtte gjennom, men jeg fikk god hjelp og oppfølging underveis. Gjennom årene har jeg blitt kjent med mange gode kunder. På tvers av teamene i Følsgaard lærer du hele tiden om nye produkter, og du får mer kompetanse som du kan dele med både kolleger og kunder – også leverandører.
Nå, etter noen års erfaring og læring, har jeg utviklet kunnskap om flere produkter og kan dermed jobbe bredere og mot flere kunder enn før. Jeg gleder meg til å være en del av Følsgaard i mange år fremover. Jeg er et familiemenneske og elsker å tilbringe fritiden min sammen med mine kjære.

En av mine store hobbyer er sykling. Sammen med gode venner blir det turer både på veien og i skogen."

Bonnie Bindslev Dyhr

Accounts payable

"Jeg fikk tilbud om min nåværende jobb høsten 2015. I begynnelsen var jeg veldig usikker på om jeg kunne leve opp til ansvaret og oppgavene jeg ble tilbudt, men takket heldigvis ja og hoppet i det. Og for en velkomst! Jeg fikk en god og grundig opplæring før jeg gradvis fikk mer og mer ansvar.

Det er en jobb som hele tiden gjør at du må holde tungen rett i munnen, med den kontinuerlige utviklingen som stadig skjer.

Jeg elsker å underholde folk. Dette kommer blant annet til uttrykk på vår årlige «Barnas jul» for alle ansatte, hvor jeg fungerer som nissemor som kommer med gaver til barna. Og det går ikke rolig for seg. Det synges og danses. Og alle går derfra med et smil. Det er flott å kunne gi mine kolleger og deres barn denne opplevelsen."

Error executing template "Designs/Rapido/ContentPage/Paragraph/Carousel.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_8a020e573f1d473fa687600f5678be50.<>c__DisplayClass46_0.<RenderTheSlide>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\inetpub\wwwroot\copy.hf.dk\Solutions\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\Carousel.cshtml:line 2187
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_8a020e573f1d473fa687600f5678be50.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\copy.hf.dk\Solutions\Files\Templates\Designs\Rapido\ContentPage\Paragraph\Carousel.cshtml:line 2166
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Frontend 3 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 4 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 5 @using Dynamicweb.Content 6 @using Dynamicweb.Content.Items 7 @using Dynamicweb 8 9 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 10 @using Dynamicweb.Frontend 11 12 @* Include the components *@ 13 @using System.Text.RegularExpressions 14 @using System.Collections.Generic 15 @using System.Reflection 16 @using System.Web 17 @using System.Web.UI.HtmlControls 18 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 19 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Articles 20 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Documentation 21 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 22 23 24 @*--- START: Base block renderers ---*@ 25 26 @helper RenderBlockList(List<Block> blocks) 27 { 28 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 29 blocks = blocks.OrderBy(item => item.SortId).ToList(); 30 31 foreach (Block item in blocks) 32 { 33 if (debug) { 34 <!-- Block START: @item.Id --> 35 } 36 37 if (item.Design == null) 38 { 39 @RenderBlock(item) 40 } 41 else if (item.Design.RenderType == RenderType.None) { 42 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 43 44 <div class="@cssClass dw-mod"> 45 @RenderBlock(item) 46 </div> 47 } 48 else if (item.Design.RenderType != RenderType.Hide) 49 { 50 string cssClass = item.Design.CssClass != null ? item.Design.CssClass : ""; 51 52 if (!item.SkipRenderBlocksList) { 53 if (item.Design.RenderType == RenderType.Row) 54 { 55 <div class="grid grid--align-content-start @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 56 @RenderBlock(item) 57 </div> 58 } 59 60 if (item.Design.RenderType == RenderType.Column) 61 { 62 string hidePadding = item.Design.HidePadding ? "u-no-padding" : ""; 63 string size = item.Design.Size ?? "12"; 64 size = Regex.IsMatch(size, @"\d") ? "md-" + item.Design.Size : item.Design.Size; 65 66 <div class="grid__col-lg-@item.Design.Size grid__col-md-@item.Design.Size grid__col-sm-12 grid__col-xs-12 @hidePadding @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 67 @RenderBlock(item) 68 </div> 69 } 70 71 if (item.Design.RenderType == RenderType.Table) 72 { 73 <table class="table @cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 74 @RenderBlock(item) 75 </table> 76 } 77 78 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableRow) 79 { 80 <tr class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 81 @RenderBlock(item) 82 </tr> 83 } 84 85 if (item.Design.RenderType == RenderType.TableColumn) 86 { 87 <td class="@cssClass dw-mod" id="Block__@item.Id"> 88 @RenderBlock(item) 89 </td> 90 } 91 92 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardHeader) 93 { 94 <div class="card-header @cssClass dw-mod"> 95 @RenderBlock(item) 96 </div> 97 } 98 99 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardBody) 100 { 101 <div class="card @cssClass dw-mod"> 102 @RenderBlock(item) 103 </div> 104 } 105 106 if (item.Design.RenderType == RenderType.CardFooter) 107 { 108 <div class="card-footer @cssClass dw-mod"> 109 @RenderBlock(item) 110 </div> 111 } 112 } 113 else 114 { 115 @RenderBlock(item) 116 } 117 } 118 119 if (debug) { 120 <!-- Block END: @item.Id --> 121 } 122 } 123 } 124 125 @helper RenderBlock(Block item) 126 { 127 bool debug = !String.IsNullOrEmpty(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) ? Convert.ToBoolean(HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("debug")) : false; 128 129 if (item.Template != null) 130 { 131 @BlocksPage.RenderTemplate(item.Template) 132 } 133 134 if (item.Component != null) 135 { 136 string customSufix = "Custom"; 137 string methodName = item.Component.HelperName; 138 139 ComponentBase[] methodParameters = new ComponentBase[1]; 140 methodParameters[0] = item.Component; 141 Type methodType = this.GetType(); 142 143 MethodInfo customMethod = methodType.GetMethod(methodName + customSufix); 144 MethodInfo generalMethod = methodType.GetMethod(methodName); 145 146 try { 147 if (debug) { 148 <!-- Component: @methodName.Replace("Render", "") --> 149 } 150 @customMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 151 } catch { 152 try { 153 @generalMethod.Invoke(this, methodParameters).ToString(); 154 } catch(Exception ex) { 155 throw new Exception(item.Component.GetType().Name + " method '" + methodName +"' could not be invoked", ex); 156 } 157 } 158 } 159 160 if (item.BlocksList.Count > 0 && !item.SkipRenderBlocksList) 161 { 162 @RenderBlockList(item.BlocksList) 163 } 164 } 165 166 @*--- END: Base block renderers ---*@ 167 168 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 169 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 170 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 171 @using System.IO 172 173 @* Required *@ 174 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 175 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 176 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 177 178 179 @helper Render(ComponentBase component) 180 { 181 if (component != null) 182 { 183 @component.Render(this) 184 } 185 } 186 187 @* Components *@ 188 @using System.Reflection 189 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 190 191 192 @* Component *@ 193 194 @helper RenderIcon(Icon settings) 195 { 196 if (settings != null) 197 { 198 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 199 200 if (settings.Name != null) 201 { 202 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 203 { 204 <i class="@settings.Prefix @settings.Name @settings.CssClass" @color></i> 205 } 206 else 207 { 208 if (settings.LabelPosition == IconLabelPosition.Before) 209 { 210 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass">@settings.Label <i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-left" @color></i></div> 211 } 212 else 213 { 214 <div class="u-flex u-flex--align-items-center @settings.CssClass"><i class="@settings.Prefix @settings.Name u-margin-right--lg u-w20px" @color></i>@settings.Label</div> 215 } 216 } 217 } 218 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 219 { 220 @settings.Label 221 } 222 } 223 } 224 @using System.Reflection 225 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 226 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 227 @using Dynamicweb.Core 228 229 @* Component *@ 230 231 @helper RenderButton(Button settings) 232 { 233 if (settings != null && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 234 { 235 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 236 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 237 if (settings.Disabled) { 238 attributes.Add("disabled", "true"); 239 classList.Add("disabled"); 240 } 241 242 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmText) || !string.IsNullOrEmpty(settings.ConfirmTitle)) 243 { 244 settings.Id = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 245 @RenderConfirmDialog(settings); 246 settings.OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = true"; 247 } 248 249 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 250 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 251 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 252 { 253 attributes.Add("title", settings.AltText); 254 } 255 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 256 { 257 attributes.Add("title", settings.Title); 258 } 259 260 var onClickEvents = new List<string>(); 261 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 262 { 263 onClickEvents.Add(settings.OnClick); 264 } 265 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Href)) 266 { 267 onClickEvents.Add("location.href='" + settings.Href + "'"); 268 } 269 if (onClickEvents.Count > 0) 270 { 271 attributes.Add("onClick", string.Join(";", onClickEvents)); 272 } 273 274 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 275 { 276 classList.Add("btn"); 277 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 278 if (btnLayout == "linkclean") 279 { 280 btnLayout = "link-clean"; //fix 281 } 282 classList.Add("btn--" + btnLayout); 283 } 284 285 if (settings.Icon == null) 286 { 287 settings.Icon = new Icon(); 288 } 289 290 settings.Icon.CssClass += Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower() != "linkclean" ? " u-flex--align-center" : ""; 291 settings.Icon.Label = settings.Title; 292 293 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(ButtonType), settings.ButtonType).ToLower()); 294 295 <button class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</button> 296 } 297 } 298 299 @helper RenderConfirmDialog(Button settings) 300 { 301 Modal confirmDialog = new Modal { 302 Id = settings.Id, 303 Width = ModalWidth.Sm, 304 Heading = new Heading 305 { 306 Level = 2, 307 Title = settings.ConfirmTitle 308 }, 309 BodyText = settings.ConfirmText 310 }; 311 312 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("Cancel"), ButtonLayout = ButtonLayout.Secondary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false"}); 313 confirmDialog.AddAction(new Button { Title = Translate("OK"), ButtonLayout = ButtonLayout.Primary, OnClick = "document.getElementById('" + settings.Id + "ModalTrigger').checked = false;" + settings.OnClick }); 314 315 @Render(confirmDialog) 316 } 317 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 318 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 319 @using Dynamicweb.Core 320 321 @helper RenderDashboard(Dashboard settings) 322 { 323 var widgets = settings.GetWidgets(); 324 325 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.WidgetsBaseBackgroundColor)) 326 { 327 //set bg color for them 328 329 System.Drawing.Color color = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml(settings.WidgetsBaseBackgroundColor); 330 int r = Convert.ToInt16(color.R); 331 int g = Convert.ToInt16(color.G); 332 int b = Convert.ToInt16(color.B); 333 334 var count = widgets.Length; 335 var max = Math.Max(r, Math.Max(g, b)); 336 double step = 255.0 / (max * count); 337 var i = 0; 338 foreach (var widget in widgets) 339 { 340 i++; 341 342 var shade = "rgb(" + Converter.ToString(r * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(g * step * i).Replace(",", ".") + ", " + Converter.ToString(b * step * i).Replace(",", ".") + ")"; 343 widget.BackgroundColor = shade; 344 } 345 } 346 347 <div class="dashboard @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 348 @foreach (var widget in widgets) 349 { 350 <div class="dashboard__widget"> 351 @Render(widget) 352 </div> 353 } 354 </div> 355 } 356 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 357 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 358 359 @helper RenderDashboardWidgetLink(DashboardWidgetLink settings) 360 { 361 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 362 { 363 var backgroundStyles = ""; 364 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 365 { 366 backgroundStyles = "style=\"background-color:" + settings.BackgroundColor + "\""; 367 } 368 369 <a href="@settings.Link" class="widget widget--link @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles title="@settings.Title" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 370 <div class="u-center-middle u-color-light"> 371 @if (settings.Icon != null) 372 { 373 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 374 @Render(settings.Icon) 375 } 376 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 377 </div> 378 </a> 379 } 380 } 381 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 382 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 383 384 @helper RenderDashboardWidgetCounter(DashboardWidgetCounter settings) 385 { 386 var backgroundStyles = ""; 387 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) 388 { 389 backgroundStyles = "style='background-color:" + settings.BackgroundColor + "'"; 390 } 391 392 <div class="widget @settings.CssClass dw-mod" @backgroundStyles @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 393 <div class="u-center-middle u-color-light"> 394 @if (settings.Icon != null) 395 { 396 settings.Icon.CssClass += "widget__icon"; 397 @Render(settings.Icon) 398 } 399 <div class="widget__counter">@settings.Count</div> 400 <div class="widget__title">@settings.Title</div> 401 </div> 402 </div> 403 } 404 @using System.Reflection 405 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 406 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 407 @using Dynamicweb.Core 408 409 @* Component *@ 410 411 @helper RenderLink(Link settings) 412 { 413 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Href) && (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title) || settings.Icon != null)) 414 { 415 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 416 List<string> classList = settings.CssClass != null ? settings.CssClass.Split(' ').ToList() : new List<string>(); 417 if (settings.Disabled) 418 { 419 attributes.Add("disabled", "true"); 420 classList.Add("disabled"); 421 } 422 423 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.AltText)) 424 { 425 attributes.Add("title", settings.AltText); 426 } 427 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 428 { 429 attributes.Add("title", settings.Title); 430 } 431 432 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 433 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 434 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onClick", settings.OnClick); } 435 attributes.Add("href", settings.Href); 436 437 if (settings.ButtonLayout != ButtonLayout.None) 438 { 439 classList.Add("btn"); 440 string btnLayout = Enum.GetName(typeof(ButtonLayout), settings.ButtonLayout).ToLower(); 441 if (btnLayout == "linkclean") 442 { 443 btnLayout = "link-clean"; //fix 444 } 445 classList.Add("btn--" + btnLayout); 446 } 447 448 if (settings.Icon == null) 449 { 450 settings.Icon = new Icon(); 451 } 452 settings.Icon.Label = settings.Title; 453 454 if (settings.Target == LinkTargetType.Blank && settings.Rel == LinkRelType.None) 455 { 456 settings.Rel = LinkRelType.Noopener; 457 } 458 if (settings.Target != LinkTargetType.None) 459 { 460 attributes.Add("target", "_" + Enum.GetName(typeof(LinkTargetType), settings.Target).ToLower()); 461 } 462 if (settings.Download) 463 { 464 attributes.Add("download", "true"); 465 } 466 if (settings.Rel != LinkRelType.None) 467 { 468 attributes.Add("rel", Enum.GetName(typeof(LinkRelType), settings.Rel).ToLower()); 469 } 470 471 <a class="@string.Join(" ", classList) dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@Render(settings.Icon)</a> 472 } 473 } 474 @using System.Reflection 475 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 476 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 477 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 478 479 480 @* Component *@ 481 482 @helper RenderRating(Rating settings) 483 { 484 if (settings.Score > 0) 485 { 486 int rating = settings.Score; 487 string iconType = "fa-star"; 488 489 switch (settings.Type.ToString()) { 490 case "Stars": 491 iconType = "fa-star"; 492 break; 493 case "Hearts": 494 iconType = "fa-heart"; 495 break; 496 case "Lemons": 497 iconType = "fa-lemon"; 498 break; 499 case "Bombs": 500 iconType = "fa-bomb"; 501 break; 502 } 503 504 <div class="u-ta-right"> 505 @for (int i = 0; i < settings.OutOf; i++) 506 { 507 <i class="@(rating > i ? "fas" : "far") @iconType"></i> 508 } 509 </div> 510 } 511 } 512 @using System.Reflection 513 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 514 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 515 516 517 @* Component *@ 518 519 @helper RenderSelectFieldOption(SelectFieldOption settings) 520 { 521 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 522 if (settings.Checked) { attributes.Add("selected", "true"); } 523 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 524 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 525 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 526 527 <option @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Label</option> 528 } 529 @using System.Reflection 530 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 531 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 532 533 534 @* Component *@ 535 536 @helper RenderNavigation(Navigation settings) { 537 @RenderNavigation(new 538 { 539 id = settings.Id, 540 cssclass = settings.CssClass, 541 startLevel = settings.StartLevel, 542 endlevel = settings.EndLevel, 543 expandmode = settings.Expandmode, 544 sitemapmode = settings.SitemapMode, 545 template = settings.Template 546 }) 547 } 548 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 549 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 550 551 552 @* Component *@ 553 554 @helper RenderBreadcrumbNavigation(BreadcrumbNavigation settings) { 555 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 556 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 557 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 558 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 559 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 560 settings.SitemapMode = false; 561 562 @RenderNavigation(settings) 563 } 564 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 565 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 566 567 568 @* Component *@ 569 570 @helper RenderLeftNavigation(LeftNavigation settings) { 571 settings.Id = String.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "breadcrumb" : settings.Id; 572 settings.Template = String.IsNullOrEmpty(settings.Template) ? "Breadcrumb.xslt" : settings.Template; 573 settings.StartLevel = settings.StartLevel == 0 ? 1 : settings.StartLevel; 574 settings.EndLevel = settings.EndLevel == 10 ? 1 : settings.EndLevel; 575 settings.Expandmode = String.IsNullOrEmpty(settings.Expandmode) ? "all" : settings.Expandmode; 576 577 <div class="grid__cell"> 578 @RenderNavigation(settings) 579 </div> 580 } 581 @using System.Reflection 582 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 583 @using Dynamicweb.Core 584 585 @* Component *@ 586 587 @helper RenderHeading(Heading settings) 588 { 589 if (settings != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 590 { 591 string color = settings.Color != null ? "style=\"color: " + settings.Color + "\"" : ""; 592 string tagName = settings.Level != 0 ? "h" + settings.Level.ToString() : "div"; 593 594 @("<" + tagName + " class=\"" + settings.CssClass + " dw-mod\" " + color + ">") 595 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 596 { 597 @Render(new Link { Href = settings.Link, Icon = settings.Icon, Title = settings.Title, ButtonLayout = ButtonLayout.None }) 598 } 599 else 600 { 601 if (settings.Icon == null) 602 { 603 settings.Icon = new Icon(); 604 } 605 settings.Icon.Label = settings.Title; 606 @Render(settings.Icon) 607 } 608 @("</" + tagName + ">"); 609 } 610 } 611 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 612 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 613 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks 614 615 616 @* Component *@ 617 618 @helper RenderImage(Image settings) 619 { 620 if (settings.FilterPrimary != ImageFilter.None || settings.FilterSecondary != ImageFilter.None) 621 { 622 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 623 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FilterColor)) { optionalAttributes.Add("style", "background-color: " + settings.FilterColor); } 624 625 if (settings.Caption != null) 626 { 627 @:<div> 628 } 629 630 var primaryFilterClass = settings.FilterPrimary.ToString().ToLower(); 631 var secondaryFilterClass = settings.FilterSecondary.ToString().ToLower(); 632 633 <div class="image-filter image-filter--@primaryFilterClass u-position-relative dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes)> 634 <div class="image-filter image-filter--@secondaryFilterClass dw-mod"> 635 @if (settings.Link != null) 636 { 637 <a href="@settings.Link"> 638 @RenderTheImage(settings) 639 </a> 640 } 641 else 642 { 643 @RenderTheImage(settings) 644 } 645 </div> 646 </div> 647 648 if (settings.Caption != null) 649 { 650 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 651 @:</div> 652 } 653 } 654 else 655 { 656 if (settings.Caption != null) 657 { 658 @:<div> 659 } 660 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 661 { 662 <a href="@settings.Link"> 663 @RenderTheImage(settings) 664 </a> 665 } 666 else 667 { 668 @RenderTheImage(settings) 669 } 670 671 if (settings.Caption != null) 672 { 673 <span class="image-caption dw-mod">@settings.Caption</span> 674 @:</div> 675 } 676 } 677 } 678 679 @helper RenderTheImage(Image settings) 680 { 681 if (settings != null) 682 { 683 string alternativeImage = !string.IsNullOrEmpty(Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetString("AlternativeImage")) ? Pageview.AreaSettings.GetItem("Settings").GetFile("AlternativeImage").PathUrlEncoded : "/Images/missing_image.jpg"; 684 string placeholderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 685 string imageEngine = "/Admin/Public/GetImage.ashx?"; 686 687 string imageStyle = ""; 688 689 switch (settings.Style) 690 { 691 case ImageStyle.Ball: 692 imageStyle = "grid__cell-img--ball"; 693 break; 694 695 case ImageStyle.Triangle: 696 imageStyle = "grid__cell-img--triangle"; 697 break; 698 } 699 700 if (settings.Style == ImageStyle.Ball || settings.Style == ImageStyle.Circle || settings.Style == ImageStyle.Triangle) 701 { 702 settings.ImageDefault.Crop = settings.ImageDefault.Crop == 5 ? settings.ImageDefault.Crop = 0 : settings.ImageDefault.Crop; 703 704 if (settings.ImageDefault != null) 705 { 706 settings.ImageDefault.Height = settings.ImageDefault.Width; 707 } 708 if (settings.ImageMedium != null) 709 { 710 settings.ImageMedium.Height = settings.ImageMedium.Width; 711 } 712 if (settings.ImageSmall != null) 713 { 714 settings.ImageSmall.Height = settings.ImageSmall.Width; 715 } 716 } 717 718 string defaultImage = imageEngine; 719 string imageSmall = ""; 720 string imageMedium = ""; 721 722 if (settings.DisableImageEngine) 723 { 724 defaultImage = settings.Path; 725 } 726 else 727 { 728 if (settings.ImageDefault != null) 729 { 730 defaultImage += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageDefault); 731 732 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 733 { 734 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 735 defaultImage += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 736 } 737 else 738 { 739 defaultImage += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 740 } 741 742 defaultImage += "&AlternativeImage=" + alternativeImage; 743 } 744 745 if (settings.ImageSmall != null) 746 { 747 imageSmall = "data-src-small=\"" + imageEngine; 748 imageSmall += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageSmall); 749 750 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 751 { 752 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 753 imageSmall += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 754 } 755 else 756 { 757 imageSmall += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 758 } 759 760 imageSmall += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 761 762 imageSmall += "\""; 763 } 764 765 if (settings.ImageMedium != null) 766 { 767 imageMedium = "data-src-medium=\"" + imageEngine; 768 imageMedium += Dynamicweb.Rapido.Services.Images.GetImagePathFromSettings(settings.ImageMedium); 769 770 if (settings.Path.GetType() != typeof(string)) 771 { 772 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path.PathUrlEncoded : ""; 773 imageMedium += settings.Path != null ? "&" + settings.Path.GetFocalPointParameters() : ""; 774 } 775 else 776 { 777 imageMedium += settings.Path != null ? "Image=" + settings.Path : ""; 778 } 779 780 imageMedium += "&alternativeImage=" + alternativeImage; 781 782 imageMedium += "\""; 783 } 784 } 785 786 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 787 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { optionalAttributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 788 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 789 { 790 optionalAttributes.Add("alt", settings.Title); 791 optionalAttributes.Add("title", settings.Title); 792 } 793 794 if (settings.DisableLazyLoad) 795 { 796 <img id="@settings.Id" class="@imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@defaultImage" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 797 } 798 else 799 { 800 <img id="@settings.Id" class="b-lazy @imageStyle @settings.CssClass dw-mod" src="@placeholderImage" data-src="@defaultImage" @imageSmall @imageMedium @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes) /> 801 } 802 } 803 } 804 @using System.Reflection 805 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 806 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 807 808 @* Component *@ 809 810 @helper RenderFileField(FileField settings) 811 { 812 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 813 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 814 { 815 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 816 } 817 818 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 819 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 820 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 821 if (settings.Multiple) { attributes.Add("multiple", "true"); } 822 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 823 if (string.IsNullOrEmpty(settings.ChooseFileText)) 824 { 825 settings.ChooseFileText = Translate("Choose file"); 826 } 827 if (string.IsNullOrEmpty(settings.NoFilesChosenText)) 828 { 829 settings.NoFilesChosenText = Translate("No files chosen..."); 830 } 831 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 832 833 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 834 835 string setValueToFakeInput = "FileUpload.setValueToFakeInput(this)"; 836 attributes.Add("onchange", setValueToFakeInput + (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange) ? settings.OnChange : "")); 837 838 attributes.Add("type", "file"); 839 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 840 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 841 842 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 843 844 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 845 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 846 { 847 <div class="u-full-width"> 848 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 849 @if (settings.Link != null) { 850 <div class="u-pull--right"> 851 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 852 @Render(settings.Link) 853 </div> 854 } 855 </div> 856 857 } 858 859 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 860 { 861 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 862 } 863 864 <div class="form__field-combi file-input u-no-margin dw-mod"> 865 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="file-input__real-input" data-no-files-text="@settings.NoFilesChosenText" data-many-files-text="@Translate("files")" /> 866 <label for="@settings.Id" class="file-input__btn btn--secondary btn dw-mod">@settings.ChooseFileText</label> 867 <label for="@settings.Id" class="@settings.CssClass file-input__fake-input js-fake-input dw-mod">@settings.NoFilesChosenText</label> 868 @if (settings.UploadButton != null) 869 { 870 settings.UploadButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 871 @Render(settings.UploadButton) 872 } 873 </div> 874 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 875 </div> 876 } 877 @using System.Reflection 878 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 879 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 880 @using Dynamicweb.Core 881 @using System.Linq 882 883 @* Component *@ 884 885 @helper RenderDateTimeField(DateTimeField settings) 886 { 887 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 888 { 889 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 890 } 891 892 var textField = new TextField { 893 Name = settings.Name, 894 Id = settings.Id, 895 Label = settings.Label, 896 HelpText = settings.HelpText, 897 Value = settings.Value, 898 Disabled = settings.Disabled, 899 Required = settings.Required, 900 ErrorMessage = settings.ErrorMessage, 901 CssClass = settings.CssClass, 902 WrapperCssClass = settings.WrapperCssClass, 903 OnChange = settings.OnChange, 904 OnClick = settings.OnClick, 905 Link = settings.Link, 906 ExtraAttributes = settings.ExtraAttributes, 907 // 908 Placeholder = settings.Placeholder 909 }; 910 911 @Render(textField) 912 913 List<string> jsAttributes = new List<string>(); 914 915 jsAttributes.Add("mode: '" + Enum.GetName(typeof(DateTimeFieldMode), settings.Mode).ToLower() + "'"); 916 917 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.DateFormat)) 918 { 919 jsAttributes.Add("dateFormat: '" + settings.DateFormat + "'"); 920 } 921 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MinDate)) 922 { 923 jsAttributes.Add("minDate: '" + settings.MinDate + "'"); 924 } 925 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.MaxDate)) 926 { 927 jsAttributes.Add("maxDate: '" + settings.MaxDate + "'"); 928 } 929 if (settings.IsInline) 930 { 931 jsAttributes.Add("inline: " + Converter.ToString(settings.IsInline).ToLower()); 932 } 933 if (settings.EnableTime) 934 { 935 jsAttributes.Add("enableTime: " + Converter.ToString(settings.EnableTime).ToLower()); 936 } 937 if (settings.EnableWeekNumbers) 938 { 939 jsAttributes.Add("weekNumbers: " + Converter.ToString(settings.EnableWeekNumbers).ToLower()); 940 } 941 942 jsAttributes.AddRange(settings.GetFlatPickrOptions().Select(x => x.Key + ": " + x.Value)); 943 944 <script> 945 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 946 flatpickr("#@textField.Id", { 947 @string.Join(",", jsAttributes) 948 }); 949 }); 950 </script> 951 } 952 @using System.Reflection 953 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 954 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 955 956 @* Component *@ 957 958 @helper RenderTextField(TextField settings) 959 { 960 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 961 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 962 { 963 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 964 } 965 966 /*base settings*/ 967 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 968 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 969 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 970 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 971 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 972 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 973 /*end*/ 974 975 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 976 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 977 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 978 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 979 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 980 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 981 attributes.Add("type", Enum.GetName(typeof(TextFieldType), settings.Type).ToLower()); 982 if (settings.Type == TextFieldType.Password) { attributes.Add("autocomplete", "off"); }; 983 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 984 985 settings.CssClass = "u-full-width " + settings.CssClass; 986 987 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 988 989 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 990 991 string noMargin = "u-no-margin"; 992 if (!settings.ReadOnly) { 993 noMargin = ""; 994 } 995 996 <div class="form__field-group u-full-width @noMargin @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 997 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 998 { 999 <div class="u-full-width"> 1000 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1001 @if (settings.Link != null) { 1002 settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; 1003 1004 <div class="u-pull--right"> 1005 @Render(settings.Link) 1006 </div> 1007 } 1008 </div> 1009 1010 } 1011 1012 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1013 { 1014 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1015 } 1016 1017 @if (settings.ActionButton != null) 1018 { 1019 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1020 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1021 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1022 @Render(settings.ActionButton) 1023 </div> 1024 } 1025 else 1026 { 1027 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1028 } 1029 1030 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1031 </div> 1032 } 1033 @using System.Reflection 1034 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1035 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1036 1037 @* Component *@ 1038 1039 @helper RenderNumberField(NumberField settings) 1040 { 1041 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1042 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1043 { 1044 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1045 } 1046 1047 /*base settings*/ 1048 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1049 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1050 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1051 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1052 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1053 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1054 /*end*/ 1055 1056 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1057 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1058 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1059 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1060 if (settings.Max != null) { attributes.Add("max", settings.Max.ToString()); } 1061 if (settings.Min != null) { attributes.Add("min", settings.Min.ToString()); } 1062 if (settings.Step != 0) { attributes.Add("step", settings.Step.ToString()); } 1063 if (settings.Value != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.Value.ToString())) { attributes.Add("value", settings.Value.ToString()); } 1064 attributes.Add("type", "number"); 1065 1066 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1067 1068 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1069 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1070 { 1071 <div class="u-full-width"> 1072 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1073 @if (settings.Link != null) { 1074 <div class="u-pull--right"> 1075 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1076 @Render(settings.Link) 1077 </div> 1078 } 1079 </div> 1080 1081 } 1082 1083 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1084 { 1085 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1086 } 1087 1088 @if (settings.ActionButton != null) 1089 { 1090 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1091 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1092 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1093 @Render(settings.ActionButton) 1094 </div> 1095 } 1096 else 1097 { 1098 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1099 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1100 </div> 1101 } 1102 1103 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1104 </div> 1105 } 1106 @using System.Reflection 1107 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1108 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1109 1110 1111 @* Component *@ 1112 1113 @helper RenderTextareaField(TextareaField settings) 1114 { 1115 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1116 string id = settings.Id; 1117 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(id)) 1118 { 1119 id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1120 } 1121 1122 if (!string.IsNullOrEmpty(id)) { attributes.Add("id", id); } 1123 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1124 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnKeyUp)) { attributes.Add("onkeyup", settings.OnKeyUp); } 1125 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnInput)) { attributes.Add("oninput", settings.OnInput); } 1126 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnFocus)) { attributes.Add("onfocus", settings.OnFocus); } 1127 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1128 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Placeholder)) { attributes.Add("placeholder", settings.Placeholder); } 1129 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1130 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1131 if (settings.ReadOnly) { attributes.Add("readonly", "true"); } 1132 if (settings.MaxLength != 0) { attributes.Add("maxlength", settings.MaxLength.ToString()); } 1133 if (settings.Rows != 0) { attributes.Add("rows", settings.Rows.ToString()); } 1134 attributes.Add("name", settings.Name); 1135 1136 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1137 1138 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1139 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1140 { 1141 <div class="u-full-width"> 1142 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1143 @if (settings.Link != null) { 1144 <div class="u-pull--right"> 1145 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1146 @Render(settings.Link) 1147 </div> 1148 } 1149 </div> 1150 } 1151 1152 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1153 { 1154 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1155 } 1156 1157 <textarea class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Value</textarea> 1158 1159 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1160 </div> 1161 } 1162 @using System.Reflection 1163 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1164 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1165 1166 1167 @* Component *@ 1168 1169 @helper RenderHiddenField(HiddenField settings) { 1170 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1171 attributes.Add("type", "hidden"); 1172 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1173 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1174 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1175 1176 <input @ComponentMethods.AddAttributes(attributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)/> 1177 } 1178 @using System.Reflection 1179 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1180 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1181 1182 @* Component *@ 1183 1184 @helper RenderCheckboxField(CheckboxField settings) 1185 { 1186 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1187 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1188 { 1189 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1190 } 1191 1192 /*base settings*/ 1193 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1194 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1195 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1196 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1197 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1198 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1199 /*end*/ 1200 1201 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1202 1203 attributes.Add("type", "checkbox"); 1204 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1205 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1206 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1207 1208 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1209 1210 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1211 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1212 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1213 { 1214 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1215 } 1216 1217 @if (settings.Link != null) { 1218 <span> 1219 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1220 @Render(settings.Link) 1221 </span> 1222 } 1223 1224 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1225 { 1226 <small class="form__help-text checkbox-help dw-mod">@settings.HelpText</small> 1227 } 1228 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1229 </div> 1230 } 1231 @using System.Reflection 1232 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1233 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1234 1235 1236 @* Component *@ 1237 1238 @helper RenderCheckboxListField(CheckboxListField settings) 1239 { 1240 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1241 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1242 { 1243 <div class="u-full-width"> 1244 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1245 @if (settings.Link != null) { 1246 <div class="u-pull--right"> 1247 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1248 @Render(settings.Link) 1249 </div> 1250 } 1251 </div> 1252 1253 } 1254 1255 <div class="u-pull--left"> 1256 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1257 { 1258 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1259 } 1260 1261 @foreach (var item in settings.Options) 1262 { 1263 if (settings.Required) 1264 { 1265 item.Required = true; 1266 } 1267 if (settings.Disabled) 1268 { 1269 item.Disabled = true; 1270 } 1271 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1272 { 1273 item.Name = settings.Name; 1274 } 1275 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1276 { 1277 item.CssClass += settings.CssClass; 1278 } 1279 1280 /* value is not supported */ 1281 1282 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1283 { 1284 item.OnClick += settings.OnClick; 1285 } 1286 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1287 { 1288 item.OnChange += settings.OnChange; 1289 } 1290 @Render(item) 1291 } 1292 1293 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1294 </div> 1295 1296 </div> 1297 } 1298 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1299 1300 @* Component *@ 1301 1302 @helper RenderSearch(Search settings) 1303 { 1304 var searchValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.SearchParameter) ?? ""; 1305 var groupValue = HttpContext.Current.Request.QueryString.Get(settings.GroupsParameter) ?? ""; 1306 1307 if (string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1308 { 1309 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1310 } 1311 1312 var resultAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1313 1314 if (settings.PageSize != 0) 1315 { 1316 resultAttributes.Add("data-page-size", settings.PageSize.ToString()); 1317 } 1318 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1319 { 1320 resultAttributes.Add("data-groups-feed-url", settings.GroupItemsFeedUrl); 1321 if (!string.IsNullOrEmpty(groupValue)) 1322 { 1323 resultAttributes.Add("data-selected-group", groupValue); 1324 } 1325 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupsParameter)) 1326 { 1327 resultAttributes.Add("data-groups-parameter", settings.GroupsParameter); 1328 } 1329 } 1330 resultAttributes.Add("data-force-init", "true"); 1331 if (settings.GoToFirstSearchResultOnEnter) 1332 { 1333 resultAttributes.Add("data-go-to-first-search-result-on-enter", settings.GoToFirstSearchResultOnEnter.ToString().ToLower()); 1334 } 1335 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchParameter)) 1336 { 1337 resultAttributes.Add("data-search-parameter", settings.SearchParameter); 1338 } 1339 resultAttributes.Add("data-search-feed-url", settings.SearchData.SearchFeedUrl); 1340 resultAttributes.Add("data-results-template-id", settings.SearchData.ResultsTemplateId); 1341 1342 if (settings.SecondSearchData != null) 1343 { 1344 resultAttributes.Add("data-second-search-feed-url", settings.SecondSearchData.SearchFeedUrl); 1345 resultAttributes.Add("data-second-results-template-id", settings.SecondSearchData.ResultsTemplateId); 1346 } 1347 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.ResultsPageUrl)) 1348 { 1349 resultAttributes.Add("data-results-page-url", settings.ResultsPageUrl); 1350 } 1351 1352 resultAttributes = resultAttributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1353 1354 string searchFieldCss = (settings.SearchButton == null) ? "search--with-icon" : ""; 1355 1356 <div class="search @settings.CssClass @searchFieldCss js-search-data-source dw-mod" id="@settings.Id" @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1357 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.GroupItemsFeedUrl)) 1358 { 1359 <button type="button" class="search__groups-btn dw-mod js-search-groups-btn">@Translate("All")</button> 1360 <ul class="dropdown dropdown--absolute-position dw-mod search__groups-results js-search-groups-list"></ul> 1361 } 1362 1363 <input type="text" class="search__field dw-mod js-search-field" placeholder="@settings.Placeholder" value="@searchValue"> 1364 1365 <div class="dropdown dropdown--absolute-position search__results dw-mod js-search-results @(settings.SecondSearchData != null ? "search__results--combined" : "")"> 1366 @if (settings.SecondSearchData != null) 1367 { 1368 <div class="search__column search__column--products dw-mod"> 1369 <div class="search__column-header dw-mod">@Translate("Products")</div> 1370 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1371 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1372 { 1373 @Render(new Link { 1374 Title = Translate("View all"), 1375 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1376 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1377 }); 1378 } 1379 </div> 1380 <div class="search__column search__column--pages dw-mod"> 1381 <div class="search__column-header">@Translate("Pages")</div> 1382 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-second-list" id="@(settings.Id)_SecondResultsList"></ul> 1383 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl)) 1384 { 1385 @Render(new Link 1386 { 1387 Title = Translate("View all"), 1388 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1389 Href = settings.SecondSearchData.ResultsPageUrl 1390 }); 1391 } 1392 </div> 1393 } 1394 else 1395 { 1396 <div class="search__column search__column--only dw-mod"> 1397 <ul class="search__results-list dw-mod js-search-results-list" id="@(settings.Id)_ResultsList"></ul> 1398 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.SearchData.ResultsPageUrl)) 1399 { 1400 @Render(new Link { 1401 Title = Translate("View all"), 1402 CssClass = "js-view-all-button u-margin", 1403 Href = settings.SearchData.ResultsPageUrl 1404 }); 1405 } 1406 </div> 1407 } 1408 </div> 1409 1410 @if (settings.SearchButton != null) 1411 { 1412 settings.SearchButton.CssClass += " search__btn js-search-btn"; 1413 if (settings.RenderDefaultSearchIcon) 1414 { 1415 settings.SearchButton.Icon = new Icon { Name = Pageview.AreaSettings.GetItem("Layout").GetItem("Icons").GetList("SearchIcon").SelectedValue }; 1416 } 1417 @Render(settings.SearchButton); 1418 } 1419 </div> 1420 } 1421 @using System.Reflection 1422 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1423 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1424 1425 1426 @* Component *@ 1427 1428 @helper RenderSelectField(SelectField settings) 1429 { 1430 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1431 { 1432 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1433 } 1434 1435 <div class="form__field-group u-full-width @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1436 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) || settings.Link != null ) 1437 { 1438 <div class="u-full-width"> 1439 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { <label for="@settings.Id" class="u-pull--left">@settings.Label</label> } 1440 @if (settings.Link != null) { 1441 <div class="u-pull--right"> 1442 @{ settings.Link.ButtonLayout = ButtonLayout.LinkClean; } 1443 @Render(settings.Link) 1444 </div> 1445 } 1446 </div> 1447 } 1448 1449 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1450 { 1451 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1452 } 1453 1454 @if (settings.ActionButton != null) 1455 { 1456 settings.ActionButton.CssClass += " btn--condensed u-no-margin"; 1457 <div class="form__field-combi u-no-margin dw-mod"> 1458 @RenderSelectBase(settings) 1459 @Render(settings.ActionButton) 1460 </div> 1461 } 1462 else 1463 { 1464 @RenderSelectBase(settings) 1465 } 1466 1467 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1468 </div> 1469 } 1470 1471 @helper RenderSelectBase(SelectField settings) 1472 { 1473 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1474 1475 /*base settings*/ 1476 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1477 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1478 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1479 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1480 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1481 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1482 /*end*/ 1483 1484 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1485 1486 <select @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="u-full-width @settings.CssClass dw-mod"> 1487 @if (settings.Default != null) 1488 { 1489 @Render(settings.Default) 1490 } 1491 1492 @foreach (var item in settings.Options) 1493 { 1494 if (settings.Value != null) { 1495 item.Checked = item.Value == settings.Value; 1496 } 1497 @Render(item) 1498 } 1499 </select> 1500 } 1501 @using System.Reflection 1502 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1503 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1504 1505 @* Component *@ 1506 1507 @helper RenderRadioButtonField(RadioButtonField settings) 1508 { 1509 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1510 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label) && string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) 1511 { 1512 settings.Id = Guid.NewGuid().ToString("N"); 1513 } 1514 1515 /*base settings*/ 1516 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1517 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) { attributes.Add("onclick", settings.OnClick); } 1518 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) { attributes.Add("onchange", settings.OnChange); } 1519 if (settings.Disabled) { attributes.Add("disabled", "true"); } 1520 if (settings.Required) { attributes.Add("required", "true"); } 1521 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { attributes.Add("name", settings.Name); } 1522 /*end*/ 1523 1524 attributes.Add("type", "radio"); 1525 if (settings.Checked) { attributes.Add("checked", "true"); } 1526 settings.CssClass = "form__control " + settings.CssClass; 1527 if (settings.Value != null) { attributes.Add("value", settings.Value); } 1528 1529 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary (d => d.Key, d => d.Last().Value); 1530 1531 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass dw-mod"> 1532 <input @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) class="@settings.CssClass dw-mod" /> 1533 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1534 { 1535 <label for="@settings.Id" class="dw-mod">@settings.Label</label> 1536 } 1537 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1538 { 1539 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1540 } 1541 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1542 </div> 1543 } 1544 @using System.Reflection 1545 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1546 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1547 1548 1549 @* Component *@ 1550 1551 @helper RenderRadioButtonListField(RadioButtonListField settings) 1552 { 1553 if (settings.Required && !String.IsNullOrEmpty(settings.Label)) { settings.Label += " <span class=\"required dw-mod\">*</span>"; } 1554 1555 <div class="form__field-group @settings.WrapperCssClass u-margin-bottom dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1556 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1557 { 1558 <label>@settings.Label</label> 1559 } 1560 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.HelpText)) 1561 { 1562 <small class="form__help-text">@settings.HelpText</small> 1563 } 1564 1565 @foreach (var item in settings.Options) 1566 { 1567 if (settings.Required) 1568 { 1569 item.Required = true; 1570 } 1571 if (settings.Disabled) 1572 { 1573 item.Disabled = true; 1574 } 1575 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) 1576 { 1577 item.Name = settings.Name; 1578 } 1579 if (settings.Value != null && settings.Value == item.Value) 1580 { 1581 item.Checked = true; 1582 } 1583 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1584 { 1585 item.OnClick += settings.OnClick; 1586 } 1587 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnChange)) 1588 { 1589 item.OnChange += settings.OnChange; 1590 } 1591 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) 1592 { 1593 item.CssClass += settings.CssClass; 1594 } 1595 @Render(item) 1596 } 1597 1598 @Render(new NotificationMessage { Message = settings.ErrorMessage }) 1599 </div> 1600 } 1601 @using System.Reflection 1602 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1603 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1604 1605 1606 @* Component *@ 1607 1608 @helper RenderNotificationMessage(NotificationMessage settings) 1609 { 1610 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Message)) 1611 { 1612 var attributes = new Dictionary<string, string>(); 1613 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1614 1615 string messageTypeClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageType), settings.MessageType).ToLower(); 1616 string messageLayoutClass = Enum.GetName(typeof(NotificationMessageLayout), settings.MessageLayout).ToLower(); 1617 string minHeightClass = settings.Icon != null ? "u-min-h70px" : ""; 1618 1619 <div class="notification-message-@messageTypeClass notification-message-@messageLayoutClass @messageLayoutClass @minHeightClass @settings.CssClass u-full-width dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(attributes)> 1620 @if (settings.Icon != null) { 1621 settings.Icon.Label = !string.IsNullOrEmpty(settings.Icon.Label) ? settings.Message + settings.Icon.Label : settings.Message; 1622 @Render(settings.Icon) 1623 } else { 1624 @settings.Message 1625 } 1626 </div> 1627 } 1628 } 1629 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1630 1631 1632 @* Component *@ 1633 1634 @helper RenderHandlebarsRoot(HandlebarsRoot settings) { 1635 string preRender = !String.IsNullOrEmpty(settings.PreRenderScriptTemplate) ? "data-pre-render-template=\"" + settings.PreRenderScriptTemplate + "\"" : ""; 1636 1637 <div class="@settings.CssClass dw-mod js-handlebars-root" id="@settings.Id" data-template="@settings.ScriptTemplate" data-json-feed="@settings.FeedUrl" data-init-onload="@settings.InitOnLoad.ToString()" data-preloader="@settings.Preloader" @preRender> 1638 @if (settings.SubBlocks != null) { 1639 @RenderBlockList(settings.SubBlocks) 1640 } 1641 </div> 1642 } 1643 @using System.Reflection 1644 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1645 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1646 @using System.Text.RegularExpressions 1647 1648 1649 @* Component *@ 1650 1651 @helper RenderSticker(Sticker settings) { 1652 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Title)) { 1653 string size = settings.Size.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Size.ToString().ToLower() : ""; 1654 string style = settings.Style.ToString() != "None" ? "" + "stickers-container__tag--" + settings.Style.ToString().ToLower() : ""; 1655 1656 Dictionary<String, String> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1657 if (!String.IsNullOrEmpty(settings.Color) || !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor)) { 1658 string styleTag = !String.IsNullOrEmpty(settings.Color) ? "color: " + settings.Color + "; " : ""; 1659 styleTag += !String.IsNullOrEmpty(settings.BackgroundColor) ? "background-color: " + settings.BackgroundColor + "; " : ""; 1660 optionalAttributes.Add("style", styleTag); 1661 } 1662 1663 <div class="stickers-container__tag @size @style @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)>@settings.Title</div> 1664 } 1665 } 1666 1667 @using System.Reflection 1668 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1669 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1670 1671 1672 @* Component *@ 1673 1674 @helper RenderStickersCollection(StickersCollection settings) 1675 { 1676 if (settings.Stickers.Count > 0) 1677 { 1678 string position = "stickers-container--" + Regex.Replace(settings.Position.ToString(), "([a-z])([A-Z])", "$1-$2").ToLower(); 1679 1680 <div class="stickers-container @position @settings.CssClass dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1681 @foreach (Sticker sticker in settings.Stickers) 1682 { 1683 @Render(sticker) 1684 } 1685 </div> 1686 } 1687 } 1688 1689 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1690 1691 1692 @* Component *@ 1693 1694 @helper RenderForm(Form settings) { 1695 if (settings != null) 1696 { 1697 Dictionary<string, string> optionalAttributes = new Dictionary<string, string>(); 1698 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Action)) { optionalAttributes.Add("action", settings.Action); }; 1699 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Name)) { optionalAttributes.Add("name", settings.Name); }; 1700 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnSubmit)) { optionalAttributes.Add("onsubmit", settings.OnSubmit); }; 1701 var enctypes = new Dictionary<string, string> 1702 { 1703 { "multipart", "multipart/form-data" }, 1704 { "text", "text/plain" }, 1705 { "application", "application/x-www-form-urlencoded" } 1706 }; 1707 if (settings.Enctype != FormEnctype.none) { optionalAttributes.Add("enctype", enctypes[Enum.GetName(typeof(FormEnctype), settings.Enctype).ToLower()]); }; 1708 optionalAttributes.Add("method", settings.Method.ToString()); 1709 1710 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.FormStartMarkup)) 1711 { 1712 @settings.FormStartMarkup 1713 } 1714 else 1715 { 1716 @:<form class="@settings.CssClass u-no-margin dw-mod" @ComponentMethods.AddAttributes(optionalAttributes) @ComponentMethods.AddAttributes(settings.ExtraAttributes)> 1717 } 1718 1719 foreach (var field in settings.GetFields()) 1720 { 1721 @Render(field) 1722 } 1723 1724 @:</form> 1725 } 1726 } 1727 @using System.Reflection 1728 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1729 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1730 1731 1732 @* Component *@ 1733 1734 @helper RenderText(Text settings) 1735 { 1736 @settings.Content 1737 } 1738 @using System.Reflection 1739 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1740 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1741 1742 1743 @* Component *@ 1744 1745 @helper RenderContentModule(ContentModule settings) { 1746 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Content)) 1747 { 1748 @settings.Content 1749 } 1750 } 1751 @using System.Reflection 1752 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1753 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1754 1755 1756 @* Component *@ 1757 1758 @helper RenderModal(Modal settings) { 1759 if (settings != null) 1760 { 1761 string modalId = !string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? settings.Id : Guid.NewGuid().ToString("N"); 1762 1763 string onchange = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClose) ? "onchange=\"if(!this.checked){" + settings.OnClose + "}\"" : ""; 1764 1765 <input type="checkbox" id="@(modalId)ModalTrigger" class="modal-trigger" @onchange /> 1766 1767 <div class="modal-container"> 1768 @if (!settings.DisableDarkOverlay) 1769 { 1770 <label for="@(modalId)ModalTrigger" id="@(modalId)ModalOverlay" class="modal-overlay"></label> 1771 } 1772 <div class="modal modal--@settings.Width.ToString().ToLower() modal-height--@settings.Height.ToString().ToLower()" id="@(modalId)Modal"> 1773 @if (settings.Heading != null) 1774 { 1775 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Heading.Title)) 1776 { 1777 <div class="modal__header"> 1778 @Render(settings.Heading) 1779 </div> 1780 } 1781 } 1782 <div class="modal__body @(settings.Width.ToString().ToLower() == "full" ? "modal__body--full" : "")"> 1783 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.BodyText)) 1784 { 1785 @settings.BodyText 1786 } 1787 @if (settings.BodyTemplate != null) 1788 { 1789 @settings.BodyTemplate 1790 } 1791 @{ 1792 var actions = settings.GetActions(); 1793 } 1794 </div> 1795 @if (actions.Length > 0) 1796 { 1797 <div class="modal__footer"> 1798 @foreach (var action in actions) 1799 { 1800 if (Pageview.Device.ToString() != "Mobile") { 1801 action.CssClass += " u-no-margin"; 1802 } else { 1803 action.CssClass += " u-full-width u-margin-bottom"; 1804 } 1805 1806 @Render(action) 1807 } 1808 </div> 1809 } 1810 <label class="modal__close-btn" for="@(modalId)ModalTrigger"></label> 1811 </div> 1812 </div> 1813 } 1814 } 1815 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1816 1817 @* Component *@ 1818 1819 @helper RenderMediaListItem(MediaListItem settings) 1820 { 1821 <div class="media-list-item @settings.CssClass dw-mod" @(!string.IsNullOrEmpty(settings.Id) ? "id=\"" + settings.Id + "\"" : "")> 1822 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Label)) 1823 { 1824 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1825 { 1826 @Render(new Link 1827 { 1828 Href = settings.Link, 1829 CssClass = "media-list-item__sticker dw-mod", 1830 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1831 Title = settings.Label, 1832 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1833 }) 1834 } 1835 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1836 { 1837 <span class="media-list-item__sticker dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)"> 1838 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1839 </span> 1840 } 1841 else 1842 { 1843 <span class="media-list-item__sticker media-list-item__sticker--no-link dw-mod"> 1844 <span class="u-uppercase">@settings.Label</span> 1845 </span> 1846 } 1847 } 1848 <div class="media-list-item__wrap"> 1849 <div class="media-list-item__info dw-mod"> 1850 <div class="media-list-item__header dw-mod"> 1851 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Title)) 1852 { 1853 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Link)) 1854 { 1855 @Render(new Link 1856 { 1857 Href = settings.Link, 1858 CssClass = "media-list-item__name dw-mod", 1859 ButtonLayout = ButtonLayout.None, 1860 Title = settings.Title, 1861 OnClick = !string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick) ? settings.OnClick : "" 1862 }) 1863 } 1864 else if (!string.IsNullOrEmpty(settings.OnClick)) 1865 { 1866 <span class="media-list-item__name dw-mod" onclick="@(settings.OnClick)">@settings.Title</span> 1867 } 1868 else 1869 { 1870 <span class="media-list-item__name media-list-item__name--no-link dw-mod">@settings.Title</span> 1871 } 1872 } 1873 1874 @if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Status)) 1875 { 1876 <div class="media-list-item__state dw-mod">@settings.Status</div> 1877 } 1878 </div> 1879 @{ 1880 settings.InfoTable.CssClass += " media-list-item__parameters-table"; 1881 } 1882 1883 @Render(settings.InfoTable) 1884 </div> 1885 <div class="media-list-item__actions dw-mod"> 1886 <div class="media-list-item__actions-list dw-mod"> 1887 @{ 1888 var actions = settings.GetActions(); 1889 1890 foreach (ButtonBase action in actions) 1891 { 1892 action.ButtonLayout = ButtonLayout.None; 1893 action.CssClass += " media-list-item__action link"; 1894 1895 @Render(action) 1896 } 1897 } 1898 </div> 1899 1900 @if (settings.SelectButton != null && !string.IsNullOrEmpty(settings.SelectButton.Title)) 1901 { 1902 settings.SelectButton.CssClass += " u-no-margin"; 1903 1904 <div class="media-list-item__action-button"> 1905 @Render(settings.SelectButton) 1906 </div> 1907 } 1908 </div> 1909 </div> 1910 </div> 1911 } 1912 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1913 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1914 1915 @helper RenderTable(Table settings) 1916 { 1917 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1918 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1919 1920 var enumToClasses = new Dictionary<TableDesign, string> 1921 { 1922 { TableDesign.Clean, "table--clean" }, 1923 { TableDesign.Bordered, "table--bordered" }, 1924 { TableDesign.Striped, "table--striped" }, 1925 { TableDesign.Hover, "table--hover" }, 1926 { TableDesign.Compact, "table--compact" }, 1927 { TableDesign.Condensed, "table--condensed" }, 1928 { TableDesign.NoTopBorder, "table--no-top-border" } 1929 }; 1930 string tableDesignClass = ""; 1931 if (settings.Design != TableDesign.None) 1932 { 1933 tableDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1934 } 1935 1936 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableDesign.None) { attributes.Add("class", "table " + tableDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1937 1938 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1939 1940 <table @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1941 @if (settings.Header != null) 1942 { 1943 <thead> 1944 @Render(settings.Header) 1945 </thead> 1946 } 1947 <tbody> 1948 @foreach (var row in settings.Rows) 1949 { 1950 @Render(row) 1951 } 1952 </tbody> 1953 @if (settings.Footer != null) 1954 { 1955 <tfoot> 1956 @Render(settings.Footer) 1957 </tfoot> 1958 } 1959 </table> 1960 } 1961 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 1962 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 1963 1964 @helper RenderTableRow(TableRow settings) 1965 { 1966 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 1967 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 1968 1969 var enumToClasses = new Dictionary<TableRowDesign, string> 1970 { 1971 { TableRowDesign.NoBorder, "table__row--no-border" }, 1972 { TableRowDesign.Border, "table__row--border" }, 1973 { TableRowDesign.TopBorder, "table__row--top-line" }, 1974 { TableRowDesign.BottomBorder, "table__row--bottom-line" }, 1975 { TableRowDesign.Solid, "table__row--solid" } 1976 }; 1977 1978 string tableRowDesignClass = ""; 1979 if (settings.Design != TableRowDesign.None) 1980 { 1981 tableRowDesignClass = enumToClasses[settings.Design]; 1982 } 1983 1984 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass) || settings.Design != TableRowDesign.None) { attributes.Add("class", "table__row " + tableRowDesignClass + " " + settings.CssClass + " dw-mod"); } 1985 1986 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 1987 1988 <tr @ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes)> 1989 @foreach (var cell in settings.Cells) 1990 { 1991 if (settings.IsHeaderRow) 1992 { 1993 cell.IsHeader = true; 1994 } 1995 @Render(cell) 1996 } 1997 </tr> 1998 } 1999 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2000 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components 2001 @using Dynamicweb.Core 2002 2003 @helper RenderTableCell(TableCell settings) 2004 { 2005 Dictionary<string, string> attributes = new Dictionary<string, string>(); 2006 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.Id)) { attributes.Add("id", settings.Id); } 2007 if (settings.Colspan != 0) { attributes.Add("colspan", Converter.ToString(settings.Colspan)); } 2008 if (settings.Rowspan != 0) { attributes.Add("rowspan", Converter.ToString(settings.Rowspan)); } 2009 if (!string.IsNullOrEmpty(settings.CssClass)) { attributes.Add("class", settings.CssClass + " dw-mod"); } 2010 2011 var resultAttributes = attributes.Concat(settings.ExtraAttributes).GroupBy(d => d.Key).ToDictionary(d => d.Key, d => d.Last().Value); 2012 2013 string tagName = settings.IsHeader ? "th" : "td"; 2014 2015 @("<" + tagName + " " + ComponentMethods.AddAttributes(resultAttributes) + ">") 2016 @settings.Content 2017 @("</" + tagName + ">"); 2018 } 2019 @using System.Linq 2020 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2021 2022 @* Component *@ 2023 2024 @helper RenderPagination(Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General.Pagination settings) 2025 { 2026 var pageNumberQueryStringName = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetPageNumberQueryStringName(settings); // Get the proper 'page number' query string parameter 2027 var queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.GetQueryParameters(pageNumberQueryStringName); // Get the NameValueCollection from the querystring 2028 2029 if (settings.NumberOfPages > 1) 2030 { 2031 string url = HttpContext.Current.Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority) + "/Default.aspx"; 2032 string ariaLabel = !string.IsNullOrWhiteSpace(settings.AriaLabel) ? settings.AriaLabel : Translate("Page navigation"); 2033 Dictionary<string, int> startAndEndPageNumber = Dynamicweb.Rapido.Services.Pagination.GetStartAndEndPageNumber(settings); 2034 2035 <div class="pager u-margin-top dw-mod @settings.CssClass" aria-label="@ariaLabel"> 2036 @if (settings.ShowPagingInfo) 2037 { 2038 <div class="pager__info dw-mod"> 2039 @Translate("Page") @settings.CurrentPageNumber @Translate("of") @settings.NumberOfPages 2040 </div> 2041 } 2042 <ul class="pager__list dw-mod"> 2043 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.FirstPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2044 { 2045 @Render(new PaginationItem { Link = settings.FirstPageUrl, Icon = settings.FirstIcon }) 2046 } 2047 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.PreviousPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2048 { 2049 @Render(new PaginationItem { Link = settings.PreviousPageUrl, Icon = settings.PrevIcon }) 2050 } 2051 @if (settings.GetPages().Any()) 2052 { 2053 foreach (var page in settings.GetPages()) 2054 { 2055 @Render(page) 2056 } 2057 } 2058 else 2059 { 2060 for (var page = startAndEndPageNumber["StartPage"]; page <= startAndEndPageNumber["EndPage"]; page++) 2061 { 2062 queryParameters = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.UpdateQueryStringParameter(queryParameters, pageNumberQueryStringName, page.ToString()); 2063 @Render(new PaginationItem { Label = page.ToString(), Link = Dynamicweb.Rapido.Services.Url.BuildUri(url, queryParameters).PathAndQuery, IsActive = (settings.CurrentPageNumber == page) }); 2064 } 2065 } 2066 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.NextPageUrl) && settings.ShowNextAndPrevControls) 2067 { 2068 @Render(new PaginationItem { Link = settings.NextPageUrl, Icon = settings.NextIcon }) 2069 } 2070 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(settings.LastPageUrl) && settings.ShowFirstAndLastControls) 2071 { 2072 @Render(new PaginationItem { Link = settings.LastPageUrl, Icon = settings.LastIcon }) 2073 } 2074 </ul> 2075 </div> 2076 } 2077 } 2078 2079 @helper RenderPaginationItem(PaginationItem settings) 2080 { 2081 if (settings.Icon == null) 2082 { 2083 settings.Icon = new Icon(); 2084 } 2085 2086 settings.Icon.Label = settings.Label; 2087 <li class="pager__btn dw-mod"> 2088 @if (settings.IsActive) 2089 { 2090 <span class="pager__num pager__num--current dw-mod"> 2091 @Render(settings.Icon) 2092 </span> 2093 } 2094 else 2095 { 2096 <a href="@settings.Link" class="pager__num dw-mod"> 2097 @Render(settings.Icon) 2098 </a> 2099 } 2100 </li> 2101 } 2102 2103 2104 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.General 2105 @using Dynamicweb.Rapido.Blocks.Components.Ecommerce 2106 2107 2108 2109 2110 2111 @functions { 2112 public string GenerateRgba(string color, string opacity) 2113 { 2114 color = color.Replace("#", ""); 2115 if (color.Length == 6) { 2116 return "rgba(" + Convert.ToInt32(color.Substring(0, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(2, 2), 16) + ", " + Convert.ToInt32(color.Substring(4, 2), 16) + ", " + opacity + ");"; 2117 } else { 2118 return Convert.ToInt16(color).ToString(); 2119 } 2120 } 2121 } 2122 2123 @{ 2124 List<ItemViewModel> slides = new List<ItemViewModel>(); 2125 2126 if (Model.Item.GetItem("SlideOne") != null) { 2127 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("SlideOne").GetString("Image"))) { 2128 slides.Add(Model.Item.GetItem("SlideOne")); 2129 } 2130 } 2131 2132 if (Model.Item.GetItem("SlideTwo") != null) { 2133 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("SlideTwo").GetString("Image"))) { 2134 slides.Add(Model.Item.GetItem("SlideTwo")); 2135 } 2136 } 2137 2138 if (Model.Item.GetItem("SlideThree") != null) { 2139 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("SlideThree").GetString("Image"))) { 2140 slides.Add(Model.Item.GetItem("SlideThree")); 2141 } 2142 } 2143 2144 if (Model.Item.GetItem("SlideFour") != null) { 2145 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("SlideFour").GetString("Image"))) { 2146 slides.Add(Model.Item.GetItem("SlideFour")); 2147 } 2148 } 2149 2150 if (Model.Item.GetItem("SlideFive") != null) { 2151 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetItem("SlideFive").GetString("Image"))) { 2152 slides.Add(Model.Item.GetItem("SlideFive")); 2153 } 2154 } 2155 } 2156 2157 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) { 2158 @Render(new Heading { Title = Model.Item.GetString("Title"), Level = 2 }) 2159 } 2160 2161 <div class="carousel u-full-height dw-mod" id="Paragraph_@(Model.ID)"> 2162 <div class="carousel__container u-full-height js-carousel-slides dw-mod"> 2163 @foreach (var slide in slides) 2164 { 2165 <div class="carousel__slide u-padding--lg dw-mod"> 2166 @RenderTheSlide(slide) 2167 </div> 2168 } 2169 </div> 2170 </div> 2171 2172 @helper RenderTheSlide(ItemViewModel slide) { 2173 var colorService = new ColorSwatchService(); 2174 string backgroundColor = slide.GetString("BackgroundColor") != null ? slide.GetString("BackgroundColor") : ""; 2175 backgroundColor = !backgroundColor.Contains("#") ? "background-color: " + colorService.GetHexColor(Pageview.AreaID, backgroundColor) : backgroundColor; 2176 string textColor = slide.GetString("TextColor") != null ? slide.GetString("TextColor") : ""; 2177 textColor = !textColor.Contains("#") ? colorService.GetHexColor(Pageview.AreaID, textColor) : textColor; 2178 string styles = backgroundColor + "; color: " + textColor; 2179 2180 string horizontalAlign = slide.GetString("HorizontalAlignment") != null ? "u-ta-" + slide.GetList("HorizontalAlignment").SelectedValue.ToString().ToLower() : ""; 2181 string verticalAlign = slide.GetString("VerticalAlignment") != null ? "u-align-self-" + slide.GetList("VerticalAlignment").SelectedValue.ToString().ToLower() : ""; 2182 string alignmentCssClasses = horizontalAlign + " " + verticalAlign; 2183 2184 if (!string.IsNullOrEmpty(slide.GetString("Image"))) { 2185 int cropMode = !string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(slide.GetList("ImageCrop"))) ? Convert.ToInt32(slide.GetList("ImageCrop").SelectedValue) : 0; 2186 2187 Image image = new Image 2188 { 2189 Path = slide.GetFile("Image").Path, 2190 CssClass = "background-image__cover", 2191 ImageDefault = new ImageSettings 2192 { 2193 Crop = cropMode, 2194 Height = 845, 2195 Width = 1920 2196 }, 2197 ImageMedium = new ImageSettings 2198 { 2199 Crop = cropMode, 2200 Height = 450, 2201 Width = 1024 2202 }, 2203 ImageSmall = new ImageSettings 2204 { 2205 Crop = cropMode, 2206 Height = 544, 2207 Width = 640 2208 } 2209 }; 2210 2211 image.FilterPrimary = !string.IsNullOrEmpty(slide.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue) ? (ImageFilter) Enum.Parse(typeof(ImageFilter), slide.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue.Replace("-", ""), true) : ImageFilter.None; 2212 image.FilterSecondary = !string.IsNullOrEmpty(slide.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue) ? (ImageFilter) Enum.Parse(typeof(ImageFilter), slide.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue.Replace("-", ""), true) : ImageFilter.None; 2213 2214 if (!string.IsNullOrEmpty(slide.GetString("ColorForTheFilter"))) { 2215 image.FilterColor = slide.GetString("ColorForTheFilter").StartsWith("#") ? GenerateRgba(slide.GetString("ColorForTheFilter"), "0.3") : ""; 2216 } 2217 2218 <div class="background-image dw-mod"> 2219 <div class="background-image__wrapper dw-mod"> 2220 @Render(image) 2221 </div> 2222 </div> 2223 } 2224 2225 if (!string.IsNullOrEmpty(textColor)) { 2226 <style> 2227 .slideContent-@slide.Id p, .slideContent-@slide.Id h1, .slideContent-@slide.Id h2, .slideContent-@slide.Id h3 { 2228 color: @textColor; 2229 } 2230 </style> 2231 } 2232 2233 string link = !string.IsNullOrEmpty(slide.GetString("Link")) ? slide.GetString("Link") : ""; 2234 string linkTarget = link.Contains("http") ? "_blank" : "_self"; 2235 2236 if (!string.IsNullOrEmpty(link)) { 2237 <a href="@link" target="@linkTarget" class="u-full-width u-full-height u-position-absolute">&nbsp;</a> 2238 } 2239 2240 <div class="content-row__item__body @alignmentCssClasses slideContent-@slide.Id dw-mod"> 2241 @if (!string.IsNullOrEmpty(slide.GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(slide.GetString("Text"))) { 2242 <div class="grid__cell"> 2243 @Render(new Heading { Title = slide.GetString("Title"), Level = 2 }) 2244 @Render(new Text { Content = slide.GetString("Text") }) 2245 </div> 2246 } 2247 2248 @if (!string.IsNullOrEmpty(slide.GetItem("ButtonOne").GetString("Title")) || !string.IsNullOrEmpty(slide.GetItem("ButtonTwo").GetString("Title"))) { 2249 <div class="grid__cell"> 2250 @ParagraphButton(slide.GetItem("ButtonOne")) 2251 @ParagraphButton(slide.GetItem("ButtonTwo")) 2252 </div> 2253 } 2254 </div> 2255 } 2256 2257 @{ 2258 if (slides.Count > 1) 2259 { 2260 bool enableDots = !Model.Item.GetBoolean("HideDots"); 2261 2262 <script> 2263 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { 2264 var hideArrows = "@Model.Item.GetBoolean("HideArrows")"; 2265 2266 new CarouselModule("#Paragraph_@(Model.ID)", { 2267 slideTime: @Model.Item.GetString("SlideTime"), 2268 dots: @(enableDots.ToString().ToLower()), 2269 prevBtn: hideArrows == "True" ? "u-hidden" : "carousel-prev-btn dw-mod", 2270 nextBtn: hideArrows == "True" ? "u-hidden" : "carousel-next-btn dw-mod" 2271 }); 2272 }) 2273 </script> 2274 } 2275 } 2276 2277 @helper ParagraphButton(ItemViewModel item) { 2278 if (item != null) { 2279 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Title"))) { 2280 Button button = new Button { 2281 Title = item.GetString("Title"), 2282 Href = item.GetString("Link"), 2283 CssClass = "u-no-margin", 2284 ButtonLayout = (ButtonLayout)System.Enum.Parse(typeof(ButtonLayout), char.ToUpper(item.GetList("Layout").SelectedValue[0]) + item.GetList("Layout").SelectedValue.Substring(1)) 2285 }; 2286 2287 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Icon"))) { 2288 button.Icon = new Icon { 2289 CssClass = item.GetString("Icon") 2290 }; 2291 } 2292 2293 @Render(button) 2294 } 2295 } 2296 }

Frederik Wyard Næsdal

Sales Support

"Jeg er 21 år og har vært i selskapet i 3,5 år.
Jeg startet i 2016 som lagermedarbeider og begynte deretter på kontoret. Når du blir ansatt hos Følsgaard som ung og ambisiøs person, føler du deg hjemme fra dag én. Du blir utfordret og lærer noe nytt hver dag. Som helt ny og ung person blir du ekstremt godt mottatt helt fra start, og alle ønsker deg velkommen med åpne armer.

I salgsstøtte er vi et team på fem personer med et bredt spekter av ferdigheter. Det er god dynamikk og godt samarbeid, og man får faglige utfordringer hver dag. Jeg har utviklet mine personlige og faglige ferdigheter ved hjelp av alle mine hyggelige og kompetente kolleger.
Hver morgen ser jeg frem til nye, spennende utfordringer og er klar for å gjøre en ekstra innsats for å nå selskapets mål."

Heike Kaiser-Jäger

Country Manager DACH

"I 2021 begynte jeg i Hans Følsgaard og tok utfordringen med å drive DACH-regionen innen passive infrastrukturprodukter for telekommunikasjon. I mellomtiden har teamet vokst med 3 personer, og vi har allerede gjort oss bemerket i Tyskland med overbevisende produkter av høy kvalitet.
Etter at jeg hadde jobbet for store selskaper, var det den beste avgjørelsen for meg å fortsette karrieren min her hos Følsgaard. Her kan man gjøre en stor forskjell og raskt oppnå suksess. Jeg jobber i et fantastisk team med spennende oppgaver i et voksende marked med stort potensial. Hva mer kan man ønske seg?

Selvfølgelig må jeg også ta fri fra tid til annen. På fritiden liker jeg å dra på sykkelturer med pensjonister i foreningen «Sykling uten alder», som nå finnes over hele verden. Sykling uten alder står for en rett til vind i håret. Det er en stor glede å kunne gi eldre eller funksjonshemmede mennesker glimt i øynene gjennom moro og trening."

Steen Løkke

Tecnical Manager Cables 

"Jeg begynte i 2013 i avdelingen for kabler og tilbehør, etter mange år hos flere av Europas ledende kabelprodusenter. Det har vært en fantastisk tid hvor verden rundt oss, men også Følsgaard, har vært gjennom en rivende utvikling i et stadig raskere tempo.

Jeg er glad for å være en del av et team av kompetente kollegaer og en arbeidsplass med stor takhøyde, hvor det alltid er et smil om munnen og hvor vi hjelper våre kunder med deres utfordringer, store og små, og hver morgen møter nye spennende utfordringer i samarbeid med våre kunder.

Fritiden min bruker jeg på lidenskapen min, som er gamle motorsykler. Det er en naturlig forlengelse av den daglige «nerdingen» på kontoret, men med mekanikk i sentrum. Man kan bruke mange år på å få et kjøretøy på veien, og det gir mange timer med utfordringer på verkstedet og stor glede når det endelig lykkes. Heldigvis er det alltid likesinnede i nærheten å dele gleden med."