Morgendagens tekniske løsninger


Siden 1922 har Følsgaard utviklet og tilpasset seg markedet. Vi er i dag et veletablert globalt teknologiselskap som leverer høyteknologiske, kundespesifikke løsninger og egne merkevarer til industribedrifter og kunder innen infrastruktur – over hele verden.

Våre produkter og løsninger er ofte en del av det grønne skiftet, enten som delkomponenter eller som totalløsninger, utviklet spesielt for å løse spesifikke problemer for kundene våre. Vi lever av å gi råd, utvikle og se potensialet i løsninger for kundenes virksomhet. Vår mangeårige erfaring og nære relasjoner har gitt oss omfattende teknisk kunnskap, produktekspertise og et globalt nettverk som vi stiller til rådighet og kan trekke på når vi velger riktig løsning. Dette gjør oss i stand til å løse komplekse problemer i alle bransjer – på kort tid.

Vi har alltid basert vår virksomhet på fremsynthet og anstendighet. Det har hjulpet oss med å utvikle oss i takt med omverdenen. Med mer enn 100 års erfaring vet vi hvor viktig det er stadig å utforske nye muligheter, være nysgjerrig og handlekraftig.

Vi har nådd 110 ansatte globalt og er representert i 6 land. Våre danske kontorer ligger i Køge og Ry, og vi har kontorer i Tyskland, Sverige, Norge, Kina og India.

Vår ambisjon er å utvikle de beste og mest bærekraftige løsningene for våre kunder, alltid med TCO (Total Cost of Ownership) i tankene. Våre løsninger skal utvikle kundenes virksomhet i en effektiv, moderne og grønn retning.

Våre produkter har en daglig innvirkning på mange menneskers liv. Den teknologiske infrastrukturen som Følsgaard er en del av, driver ditt og mitt liv – hver eneste dag.

DKK 932 mill.

Total revenues 2022/2023

110 ansatte

74 menn - 36 kvinner

 

7 avdelinger

Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Kina, India

 

Eierforhold

 

10% Følsgaard Stiftelsen

Som faktisk eier har Addtech AB styreledervervet og Følsgaard Stiftelsen har en plass i styret.

En aksjonæravtale mellom de 2 eierne bidrar til å opprettholde de opprinnelige intensjonene til den tidligere majoritetsaksjonæren, nemlig Følsgaardstiftelsen.

Fondets hovedintensjoner er:

• Sikre den sosiale utviklingen av ansatte *)
• Støtt den opprinnelige Følsgaard-familien gjennom stipender
• Beskyttelse mot uønsket utenlandsk overtakelse
• Utvanningsbeskyttelse

90% Addtech

Addtech er et svensk børsnotert teknologiløsningskonsern.

Addtech består av 150 uavhengige selskaper som selger høyteknologiske produkter og løsninger til kunder primært innen produksjons- og infrastruktursektoren – med fokus på langsiktig bærekraftig vekst. Konsernet sysselsetter i dag ca. 3.000 ansatte.

Alle selskaper opererer under egen merkevare og står fritt til å drive og utvikle sine operasjonelle aktiviteter så lenge de leverer på de konsernomfattende mål.

Målene er basert på å skape vekst kombinert med lønnsomhet. Lønnsom vekst oppnås gjennom kontinuerlig forretnings- og organisasjonsutvikling: Resultatvekst > 15%, Lønnsomhet P/WC > 45% og Bærekraftig utvikling.