"Commitment"

 

I 2012 ble Følsgaard medlem av UN global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for samfunnsansvar, og har som mål å fremme ansvarlig bedriftsadferd.

Vi støtter FNs 10 prinsipper og jobber proaktivt i henhold til FN's verdensmål med fokus på 5, 7, 9, 12 og 13. I nært samarbeid med våre globale partnere og kunder ønsker vi å finne og utvikle nye bærekraftige løsninger og produkter og for å inspirere og øke bevisstheten om viktigheten av å ta vare på planeten vår av hensyn til våre fremtidige generasjoner. Vi er derfor forpliktet til å gjøre de 10 prinsippene og de globale målene til en integrert del av vår forretningsstrategi og daglige drift og utgi en årlig COP-rapport om fremgangen som er gjort i implementeringen av de ti prinsippene og de globale målene.
 
Ved å gjøre det, bidrar virksomheten, som en primær drivkraft for globalisering, til å sikre at markeder, handel, teknologi og finans utvikler seg på måter som gagner økonomier og samfunn overalt.

COP report 2022

COP report 2021

COP Report 2020

cop raport 2019

cop raport 2018