Vi er Følsgaard


Hos Følsgaard er vår sterke bedriftskultur limet som binder oss sammen og definerer måten vi gjør ting på. Med mer enn 100 års historie er vår kultur veldig godt definert og er basert på samhold, respekt og rettferdighet.

Vi kjenner hverandre og gjør hverandre gode, både faglig og sosialt.
Og så har vi det gøy!

Stor takhøyde


I Følsgaard har vi en urokkelig tro på hverandre. Vi viser respekt og anstendighet i våre handlinger, og det tror vi at kundene våre merker. Vi jobber dynamisk med flat organisasjonsstruktur og korte kommandokjeder. Vi strekker oss langt for å opprettholde initiativ i organisasjonen og oppmuntrer alle ansatte til å komme med idéer. Det er ikke langt fra tanke til handling.

LIKEVERD OG VERDISKAPING 


I Følsgaard har vi et sterkt nettverk og samhold. Dette har vi også blant våre kunder og leverandører. Vi bryr oss om hverandre og våre partnere og liker å skape uformelle, likeverdige og langvarige relasjoner. Derfor er vi selektive både i valg av ansatte og samarbeidspartnere. Vi har teknisk sterke, nysgjerrige og selvmotiverende medarbeidere som drives av å finne de beste tekniske løsningene.

BEVARING OG UTVIKLING 


Med styrke forankret i kulturen er vi klar over hvor viktig det er at vi holder fast ved de delene av kulturen vår som har bidratt til å definere selskapet vårt i mange år. Med omfattende vekst og en verden i endring er vi bevisste på å bringe kulturen vår med oss.
Vi har ikke endret hjørnesteinene i vår kultur, selv om utviklingen noen ganger går svært raskt. Heldigvis har vi mye erfaring og bevissthet i selskapet om den arven vi bærer med oss fra de siste 100 årene. 

Vi vet at kulturen vår er i endring, men samtidig sørger vi for at den beholder sitt unike Følsgaard-DNA.