Kvalitetspolitikk

Som en dynamisk bedrift vil vi hele tiden strebe etter å forbedre forretningene på alle nivåer i hele kjeden «fra leverandør til kunde».

Vi vil tilføre kunden merverdi gjennom skreddersydde løsninger og produkter.

Vi forplikter oss til å holde kontinuerlig fokus på kundenes spesifikke krav og forventninger, samt på gjeldende standarder og lovkrav.

Vi vil hele tiden etterstrebe høy kvalitet i alle ledd i forsyningskjeden ut til kunden. Det sikres at avtalte vilkår oppnås.

Vi oppnår kvalitet ved å levere «riktig» første gang. Nødvendig informasjon i riktig mengde, på riktig sted og til riktig tid.

Vi er forpliktet til å utvikle kompetansen til hver enkelt medarbeider, som gjennom et høyt nivå av ansvar for eget arbeid og for arbeidets kvalitet sørger for å oppfylle kundenes forventninger.

Vi måler alle kritiske punkter i prosessene våre for å identifisere risikoer og muligheter for løpende forbedringer, noe som øker prosessikkerheten gjennom læring og endring