Hva kan vi gjøre for deg?


Som teknikkpartner er det viktig for oss at løsningene våre er de riktige og at de fungerer optimalt for våre kunder. Det er grunnen til at engasjementet vårt sannsynligvis ikke starter og stopper der du er vant til det. Vi er vant til å takle komplekse problemer og har ressursene til å hjelpe deg i mål.

Kundespesifikke løsninger

Kombinasjonen av et sterkt globalt leverandørnettverk og din egen utviklingsavdeling gir deg mulighet til å få akkurat den tilpassede løsningen som passer best for din virksomhet. Vi har en lang rekke ingeniører og fagfolk til å se muligheter i våre kunders oppsett og innovere og kombinere de riktige produktene.

Innovation Lab

Hvis du har en utfordring eller ide som kanskje ikke er helt definert, vil vår Innovation Lab gjerne hjelpe deg. Innovation Lab er en gruppe kreative og teknisk sterke medarbeidere opplært i innovasjon.

Teknisk rådgivning og sparring

Våre eksperter har teknisk bakgrunn, bransjeinnsikt og flere års kunnskap innen sitt felt – så i din daglige kontakt med oss ​​er du alltid garantert dypere, erfaringsbasert og mer detaljert teknisk rådgivning som styrker dine valg og forbedrer ytelsen.
 
Du kan alltid få alle aspekter forklart på stedet ved å trekke på vår tekniske støtte på tvers av faggruppene i huset, f.eks. ved igangkjøring, forebyggende vedlikehold, feilsøking og utbedring. Vi garanterer deg derfor alle fordelene til en lokal leverandør med kompetent teknisk kunnskap – enkelt og raskere for deg.

Konsolidering

Hans Følsgaard har lang erfaring med konsolidering. I praksis handler det om å redusere antall leverandører og dermed oppnå flere andre fordeler.
 
Kostnadsbesparelser
Konsolidering kan gi styrket forhandlingsposisjon med bedre priser og gunstige vilkår. I tillegg kan en reduksjon av antall leverandører effektivisere anskaffelsesprosesser og redusere administrative kostnader knyttet til håndtering av flere leverandørrelasjoner. Det gjør det også mulig for selskapet å fokusere sin innsats på å bygge strategiske partnerskap i stedet for å spre ressurser tynt over flere leverandører.
 

Redusert kompleksitet i forsyningskjeden din
Leverandørkonsolidering forenkler forsyningskjeden ved å redusere kompleksiteten ved administrasjon av flere leverandører, logistikk og lagerbeholdning. Dette fører til reduserte leveringstider, forbedret leveringssikkerhet og økt effektivitet i forsyningskjeden. Det kan også redusere risikoen forbundet med forstyrrelser i leverandørkjeden, ettersom selskapet bedre kan overvåke og administrere et mindre antall leverandører.

Ved å jobbe tett med et lite antall strategiske leverandører, kan et selskap fremme innovasjon og samarbeid. Leverandørene kan bli pålitelige partnere og gi verdifulle innspill, idéer og ekspertkunnskap for å hjelpe selskapet med å utvikle nye produkter eller tjenester, forbedre eksisterende eller utforske nye markeder.

Hans Følsgaard har ingeniørressurser i konsolideringsteamet. Vi håndterer tegninger og revisjonsendringer. Vi har også interne APQP-spesialister som hjelper deg der det trengs. Vårt profesjonelle innkjøpsteam håndterer alle logistikkutfordringer.

Hans Følsgaard tilbyr seg å være din tekniske partner på konsolidering.

Busbar

Bruksområder der busbars brukes er så forskjellige at individuelt utformede busbars er den beste løsningen. Følsgaard utvikler og produserer busbars tilpasset kundens design i full konfidensialitet, da busbar er en sentral komponent for påliteligheten til installasjonen. Produksjonen av høyytelses busbars er kompleks og involverer mer enn bare materialvalg. Det er en krevende prosess med stansing, bøying, sveising, skjæring og avansert CNC-bearbeiding for å sikre et kvalitetsprodukt med de egenskapene kunden forventer. Vi tilbyr å styre hele prosessen fra designfasen – prototype – til serieproduksjon.

Kitset

Gjør arbeidet enklere og reduser risikoen for feil.

Ved å bruke et kitset drar du nytte av å motta akkurat den kombinasjonen av produkter som passer din oppgave. Vi tilbyr å sette sammen settet til alle formål på tvers av produkter og størrelser. Settet kan bestå av egne varer og/eller varer vi legger til fra tredjeparter.

Vi undermonterer komponenter og leverer som en del av settet, slik at det letter montering i produksjon eller for teknikerne på stedet. Vi utarbeider grundige sjekklister for riktig innhold i settet.

Kitset forenkler monteringen og reduserer beholdningen din. Antall transaksjoner reduseres også, slik at du kan bruke tiden din bedre.

Bundling


Vi bunter sammen kabler på tvers av typer og lengder etter ønske. Vi kan også bunte med ulike pluggtyper og delvis sammensatte komponenter og kabler etter ønske.
 
Bunting reduserer antall separate komponenter, forenkler montering og reduserer beholdningen din. Antall transaksjoner reduseres også, slik at du kan bruke tiden din bedre.
 

Prosjektledelse


Hos Hans Følsgaard har du muligheten til å få en dedikert styregruppe tildelt til prosjektet ditt. Ved større prosjekter kan vanligvis vår prosjektledelse gi en rekke fordeler:

  • Et sikkerhetsnett for å optimalisere produktflyten, med praktisk detaljstyring
  • Tett og nærværende dialog om prosjektene dine, og ikke minst endringene som kontinuerlig skjer
  • En gruppe mennesker med stor kompetanse på hver sine områder som bistår deg fra bestilling til levering og gir råd om for eksempel tollforhold
  • Løpende oppfølging av alle prosjektordrer
  • Mulighet for kundespesifikke løsninger med detaljert styring av for eksempel kabelmerking og spesialtilpassede lengder
  • Tilpasset logistikkløsning for optimalisering av leveringstider, kostnader og CO2-avtrykk

Testing og dokumentasjon


Hvis du velger en kompleks løsning, gir vi den nødvendige dokumentasjonen. Vårt globale leverandørnettverk og vår innovative tilnærming resulterer ofte i produkter som reelt sett er nye. Derfor vil typisk være behov for nye tester og dokumentasjon. Her kan også Følsgaard hjelpe.
Vi tester produktene sammen og leverer den tilhørende dokumentasjonen. Det er ressursbesparende og enkelt for deg – og du får sikkerhet for at produktene dine leverer det de skal.

Lager- og logistikkløsninger


Følsgaard sender og mottar mer enn 23 000 pakker og paller årlig fra vårt sentrallager. 
Vi tilpasser forsendelsene dine og lagrer produktene dine slik at du kan prioritere kjernevirksomheten din. Vi tilbyr god lagringskapasitet og effektiv og pålitelig lagerstyring.

Tilpassede pakkeløsninger

Hvis produktene dine krever spesiell tilpasning når det gjelder kvantitet, lengde, montering osv., tilbyr Følsgaard å lage komplekse logistikkløsninger. Vi tilpasser kabler, monterer delkomponenter, merker, pakker og sender. Vi bestiller også forsendelser med din egen transportør.
Vi tilbyr forsendelser direkte fra fabrikken til deg i tilfeller der det betyr redusert leveringstid, fraktpris og CO2-utslipp.
Hvis virksomheten din utvikler seg til nye markeder, kan Følsgaard tilby å opprette lokale fasiliteter slik at du kan oppnå kortere leveringstid eller andre åpenbare fordeler.

Bufferlager

De siste par årene har vist at svingninger i etterspørsel og leveringssikkerhet virkelig har stor betydning for hvem som får den neste store bestillingen. Den ekstraordinære perioden kan ha ført til at du vurderte om en bufferlageravtale kan bli en konkurransefordel. Hvis du kan levere, du har allerede foten inne og muligheten til å utvikle sterke relasjoner og potensial for enda mer.