80 % kjøpsvolum vurdert etter atferdskodeks


80 % av kjøpt volum er fra leverandører som har signert Code of Conduct for leverandører basert på FNs Global Compact, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, konkurranserett og antikorrupsjonsregler. Det er viktig å sikre en bærekraftig forsyningskjede, både for å levere verdi til våre kunder og for å bidra til bærekraftig utvikling. Vårt valg av partnere er avgjørende for vår virksomhet, og vi er svært selektive. Vi sørger ikke bare for at produktene deres samsvarer med kundenes krav, men også at leverandørene våre er sosialt og miljømessig ansvarlige.

Vi oppmuntrer våre leverandører i deres arbeid med bærekraft gjennom dialog og tett samarbeid, og 

vi har som mål å få innsikt i bærekraft i hele verdikjeden. Vi evaluerer leverandørene våre og sjekker dem to ganger i året i henhold til COC, slik at vi kan håndtere risiko, optimalisere leverandørens ytelse og opprettholde langvarige og sterke leverandørforhold. 

Code of conduct / Adfærdskodeks