Fokus og mål

Som et globalt selskap som gjør forretninger med over 40 land over hele verden, har vi ikke bare en stor mulighet, men også et stort ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling.

I Følsgaard har vi følgende fire hovedmål fram mot 2030. Våre mål og tiltaksområder dekker hele forsyningskjeden og har også betydning for de 5 verdensmålene vi jobber med. Det er viktig for oss sammen med våre partnere å gripe de muligheter for utvikling og vekst som det grønne skiftet gir, men også å analysere risikoene og iverksette de tiltakene som er nødvendig for å redusere virkningene av klimakrisen.

Våre fokustiltak og mål er definert av hele organisasjonen vår, ettersom det er et felles ansvar å nå dem, og vi kan ikke lykkes uten tett samarbeid med kunder og leverandører. KPI-er, handlingsplaner og score cards sikrer at vi holder fokus og er på rett spor.

2030 Vision

VIRKSOMHET

Ved å utvikle og tilby tekniske løsninger som støtter og bidrar til våre kunders omstilling og utvikling, tar vi sikte på å skape bærekraftig virksomhet.

ORGANISASJON

Gjennom en likeverdig og klimavennlig virksomhet ønsker vi å skape en attraktiv og bærekraftig organisasjon.

PRODUKSJON

Respekt og innsats for miljø og menneskelige ressurser begynner i virksomheten.

FORSYNINGSKJEDE

Gjennom tett dialog, sterke relasjoner og strukturert oppfølging sørger vi for at leverandørene våre er sosialt og miljømessig ansvarlige.