”transparency” 

SIKKERHET OG RESPEKT FOR ALLE

Følsgaard streber etter å opprettholde et transparent forretningsklima og høy forretningsetikk.
 
Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som er berørt av virksomheten vår. På grunn av dette tilbyr vi en varslertjeneste som kan brukes av alle til å rapportere uregelmessigheter som strider mot våre verdier og etiske retningslinjer. For å sikre anonymitet for varslerfunksjonen bruker vi en ekstern partner, Whistle B. Følg lenken under for å komme til den eksterne varslerens nettside. Der kan du finne mer informasjon og velge flere språk: