Miljøpolitikk


Vi forplikter oss til å følge den til enhver tid gjeldende miljølovgivningen.

Det er viktig for oss at våre ansatte har høy miljøkunnskap i forhold til å kunne gi råd til våre kunder.

Vi jobber aktivt for å holde ansatte oppdatert med miljøkunnskap om produktene våre og verden rundt oss generelt.

Vi jobber systematisk for å redusere belastningen på miljøet og fremme større miljøansvar.

Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer. Vi fokuserer på bruk av fornybar energi og søker å redusere CO2-utslipp. mot nøytralitet senest i 2030.

Vi tilstreber å begrense vårt forbruk av materialer, avfall, avfall og vann samt negativ påvirkning på nærmiljøet via støy, lukt og støv, mål og handlingsplaner sikrer fokus.

Vi bruker og arbeider for utvikling og formidling av miljøvennlige produkter og teknologier.

Vi prioriterer håndverkere og tjenesteytere som arbeider på en miljøansvarlig måte.

Vi prioriterer bruk av miljøvennlige forbruksvarer og hjelpemidler. 18. november 2021

Vi jobber for å fremme miljøansvar blant våre leverandører gjennom aktiv dialog og screening.

Vi fokuserer på å gi råd til kundene våre og gi dem alternative muligheter for bærekraftige valg i deres beslutningsprosess.

Vårt arbeid med de 17 verdensmålene og ISO14001 går hånd i hånd i arbeidet med å redusere fotavtrykket vårt.

Vi forplikter oss til å utarbeide og publisere en miljøerklæring årlig (COP rapport).