”sustainability 
in everything we do”


Ansvar og bærekraft er naturlige komponenter i vårt DNA, og dyder som anstendighet, pålitelighet og rettidig omhu har vært avgjørende for vår suksess i 100 år. I dag og i fremtiden er vi dypt integrert i den grønne omstillingen og vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for samfunn, mennesker og miljø med våre aktiviteter.

Følsgaards arbeid med CSR og bærekraft er dermed forankret i sterkt medarbeiderinvolvering, som skjer i nært samarbeid med våre globale partnere og er en integrert del av selskapets strategi.

LET´S TALK - Bærekraft

Helle Aaker Jensen
Head of Marketing & Sustainability

 

@: haj@folsgaard.com
T: +45 4320 8666