40 % kvinnelige ledere


Som en del av et kontinuerlig fokus på likestilling tar vi sikte på å rekruttere en større andel kvinner i lederroller, selv om vi alltid ansetter den best egnede kandidaten til jobben. Kjønnsmangfold er en av nøklene til mer innovative og kreative team og større medarbeidertrivsel.

Vi ønsker å tiltrekke og beholde dyktige ansatte, akkurat som det er viktig for oss at våre ansatte trives og bidrar til å fremme innovative og kreative idéer. Ved ganske enkelt å unngå stereotype maskuline ord og uttrykk i stillingsannonsene våre og fokusere på ulike sider ved arbeidet på Følsgaard tar vi sikte på å tiltrekke oss en mer variert sammensetning av kandidater.

Vårt medarbeidernettverk kalt AddQ er et fellesskap for kvinner som styrker kvinners rolle i organisasjonen.

Likeverd

Likestilling i % i ledergruppen

0 % CO2 - NØYTRALITET INNEN 2030


Som en del av EUs klimalov må EU bli klimanøytralt fra 2050. Følsgaard har som mål å nå klimanøytralitet allerede i 2030. Vår største påvirkning kommer fra godstransport (omfang 3), og vi er derfor fokusert på å effektivisere transporten vår og flytte til mer CO2-effektive alternativer. For å redusere utslipp fra egen produksjon og drift (omfang 1 og 2), fremmer vi kjøretøyoppgraderinger, energieffektivitet og bruker i dag fornybare energikilder. Vi rapporterer klimadataene våre årlig til CDP og bruker TCFD-rammeverket til å utføre klimarisikoanalyser og klimascenarioanalyser.

Vårt konsern registrerte seg i desember 2022 for Science Based Targets initiativ (SBTi), et internasjonalt initiativ fra mer enn 4000 selskaper som forplikter seg til å redusere CO2-utslippene.

Forpliktelsen vil ytterligere øke fokuset på å redusere de totale CO2-utslippene fra alle selskapene i konsernet

CO2-mål

Consumed energi CO2

(Scope 2)

 

Combustion of fuels CO2

(Scope 1)

 

TOT Gods Transport CO2

(Scope 3)

 

Business travel - air

(Scope 3)

 

Business travel - car

(Scope 1)

 

Business travel - train

(Scope 3)

 

2020      59,2

-

 

658

 

9,8

 

166

 

0