100-års stipend til et DTU Skylab

Følsgaard har delt ut sitt første 100-års jubileumsstipend til et DTU Skylab-prosjekt og valget falt på IoTBee ApS;

Jubilæumslegat

Bildet viser Oline & Holger, som får overrakt stipendet av Følsgaard v. CEO Bent Madsen og Jørgen Stenberg, Følsgaard Fonden og Ronney Small, Følsgaard Innovation Lab.

 

IoTBee ApS ønsker å lage en innovativ elektronisk IoT-enhet hvor hundrevis av forskjellige typer sensorer kan kobles til. Enheter konfigureres i en strømlinjeformet og helautomatisk design/kjøpsprosess og kunden skal kunne utnytte sine data fra dag 1. Følsgaard ser en meget spennende fremtid i denne retningen.

 

Følsgaards 100-års jubileumsstipend går til DTU Skylab, som matcher teknologi og vitenskap i et ambisiøst og åpent fellesskap, hvor studenter og forretningspartnere møtes for å utveksle kunnskap og utvikle nye bærekraftige løsninger for den virkelige verden. Vi ser frem til et tettere samarbeid med DTU Sky Lab og spesielt til å følge dette prosjektet.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']