Alle bør kunne beskytte seg mot uønskede gjester

Hi-Messen 2023 var en flott anledning til å vise hva organisasjonen til Hans Følsgaard A/S kan tilby når kundene må oppfylle kravene i NIS2-direktivet om cybersikkerhet. Bærekraftighet var også høyt på dagsordenen, understreket direktør Bent Madsen.

Innen 17. oktober 2024 må EUs såkalte 'NIS2-direktiv' om cybersikkerhet være implementert i dansk lovgivning. Og dagen etter, den 18. oktober 2024, må myndighetene anvende og håndheve de nevnte nasjonale reglene og lovene. Bedrifter som har implementert ISO27001-standarden, kan relativt enkelt utvide den med NIS2-kravene, men det stiller også konkrete krav til nye prosjekter som kan være utfordrende å overskue. For direktør Bent Madsen i Hans Følsgaard A/S var årets hi-messe en flott mulighet til å engasjere seg med kundene om konsekvensene, men også mulighetene lovgivningen vil føre med seg.

"Våre ferdigheter er bredt fordelt på våre fem kundesegmenter: energiforsyning, bærekraftig energi, telekommunikasjon, kabelvirksomhet og selvfølgelig den generelle automatiseringsområdet som på en måte binder alt sammen," sier Bent Madsen og fortsetter: "Det jeg ønsker å understreke er at vi kontinuerlig forbedrer ferdighetene til våre ansatte og gjør dem i stand til i enda større grad å innta en rådgivende og partnerrolle i prosjekter som kan hjelpe kunden med å finne en god løsning på utfordringene, spesielt innen cybersikkerhet og NIS2-direktivet som de står overfor."

Innovation Lab setter eksperter i spill

Som en del av løsningen for utfordringene kundene kan møte med den nye direktivet, tar Hans Følsgaard i bruk de beste kompetansene. "For eksempel har vi implementert et Innovasjon Lab der relevante fagfolk kan gå grundig inn i kundens problem. Det kan innebære forslag til overvåking av kundens fysiske infrastruktur, som signalbokser i jernbanemiljøer, der vi er eksperter på å implementere de nyeste IoT-sensorløsningene med tilhørende 'smart' overvåkning, slik at det blir reagert på reelle forsøk på å kompromittere systemene deres." "Ikke så lenge siden så vi alle sammen hva som skjedde med gassledningen i havet nær Bornholm. Det har tydeliggjort behovet for å sikre fysisk infrastruktur. Derfor har vi høye forventninger til utviklingen av NIS2-løsninger, der kundene ikke bare oppfatter dem som byrdefulle krav, men virkelig opplever at de skaper reell verdi."

Bærekraftighet er obligatorisk

"Et annet tema som virkelig får momentum nå, er bærekraftsproblemer. I vårt Innovasjon Lab har vi de rette kompetansene til å hjelpe med kundenes ønske om å bruke resirkulert materiale i ulike applikasjoner for å redusere karbonavtrykket. Det er også lovmessige krav om å samle inn data og jobbe med dette problemet," sier Bent Madsen og fortsetter: "Generelt er datainnsamling og AI, der vi med sensorer overvåker alt fra eldre CNC-maskiner til søppelbøtter til vannstand i brønner, et område der vi stadig utvider vårt utvalg og ferdigheter." "Den gyldne konklusjonen av hi' 23-messen må derfor være at NIS2 og hele bærekraftsfeltet vil være primære drivkrefter i markedet fremover, og frem til vi er her igjen om to år," konkluderer direktøren.

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']