One Stop Shop systemleverandør bryter ned grensene

Infrastrukturspesialisten Hans Følsgaard A/S kan som en One Stop Shop systemleverandør bryte ned grensene i høyteknologiske applikasjoner. Nå er selskapet klar til også å krysse de fysiske grensene med eksport av komplette datasenterløsninger.

Infrastrukturspesialistene Hans Følsgaard A/S, basert i Køge sør for København, har satt i gang en ambisiøs plan. Selskapet har allerede oppnådd suksess på hjemmemarkedet med komplette systemløsninger til blant annet datasentre, hvor alle kabler og komponenter inngår. Derfor er planen å utvide til nye markeder, og det er flere gode grunner til det.

"På tvers av land har bedrifter de samme utfordringene med koordinering av flere leverandører, optimalisering av systemer, og punktlig levering av kabler og komponenter," sier Lars Rydskov, Business Development Manager, Telecom, hos Følsgaard. "Her kan vi som komplett systemleverandør tilby en mer effektiv og direkte vei til målet."

Hans Følsgaard støtter kritisk infrastruktur ved å bygge bro mellom noen av verdens mest kompetente produsenter og virksomheter innen elektrisitet, forsyning, og teknologi. Følsgaard kan fritt sette sammen og tilpasse komplette løsninger til for eksempel datasentre som en One Stop Shop leverandør med spesialister i egen organisasjon og direkte linjer til produsentenes utviklingsavdelinger.

Komplette datasentre fra A til Å

Datasentre er en sentral disiplin hos Følsgaard, og de er derfor et spydspiss i planene om ekspansjon. På de fleste markeder er det et stort og økende press på infrastrukturen. Samtidig blir datasentre mer og mer komplekse og underlagt strenge krav om begrenset ressursbruk til for eksempel kjøling.

Lars Rydskov utdyper: "Her kommer vi inn i bildet som komplett systemleverandør, fordi vi kan hjelpe den prosjekterende virksomheten gjennom hele prosessen og har dyp spesialistkunnskap på hvert trinn. De fleste organisasjoner vil ha fordel av å bruke oss som en sparringspartner, fordi vi kjenner produsentene ut og inn og vet hvordan deres produkter best inngår i den samlede løsningen."

For å understreke poenget tar Lars Rydskov en virtuell rundtur gjennom et moderne datasenter og lister opp kabler og komponenter som kan inngå:

  • Landlinje frem til datasenteret
  • Substasjoner ved inngangen
  • Dieselgeneratorer for nøddrift
  • Brytere for mellom- og lavspenning
  • Kjølesystemer for datasenteret
  • UPS'er for uavbrutt strømforsyning
  • Batterier, klima og overvåkning
  • Racks for blant annet servere
  • Interne kabler og fiberkabler

Etter den virtuelle rundturen står det klart at det kun er veggene rundt datasenteret og selve serverne som Hans Følsgaard ikke leverer. For kunden betyr dette at alt innenfor kabler og komponenter koordineres og leveres fra én leverandør med en beroligende systemgaranti og sikkerhet for punktlig levering. I en tid med stort press på kompleksitet, frister og ressursbruk, kan dette bli en markant konkurransefordel.

Det kompetente prosjektpartnerskapet

Ønskescenariet for Telecom-teamet hos Hans Følsgaard er å bli involvert så tidlig som mulig i prosjektprosessen. Som BDM Lars Rydskov uttrykker det: "Inviter oss med rundt bordet allerede i den tidlige fasen, for det gir din egen organisasjon den største fordelen av vår tette kontakt med produsentene og deres utviklingsavdelinger."

Et godt eksempel er kablene som skal brukes. Fra engineering av høyspentdelen over tilpasning av kabler for mellom- og lavspenning til hele nettverket av fiberkabler som skal bidra til optimalisering av signalveiene i datasenteret. Bare dette området dekker flere disipliner og spesialiteter som med fordel kan samles på ett sted.

Et annet eksempel er dimensjonering av kjøling, som i mer enn én forstand er et hett tema i dagens miljø- og klimadebatt. Kan man bruke den omkringliggende luften til kjøling? Hvordan tilpasses alle komponenter slik at behovet for kjøling minimeres? Igjen er det en fordel å tenke på tvers av disipliner, slik at sentret blir en kjede uten svake ledd.

"Hele sikkerhetsaspektet er også flyttet til sentrum med dagens internasjonale trusselbilde, så i tillegg til kabling og bærekraft må nødgeneratorer og UPS-teknologi også tenkes inn fra starten. Vi står til rådighet for rådgivning på tvers av disipliner og ser frem til en spennende dialog med prosjektpartnere på nye markeder," avslutter Lars Rydskov, Business Development Manager, Telecom, hos Følsgaard.

For ytterligere informasjon om systemløsninger til datasentre: Kontakt Lars Rydskov, Business Development Manager, Telecom, Hans Følsgaard A/S på lr@folsgaard.com eller +45 43 20 86 26.

 

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']