Biologisk nedbrytbar transformatorolje på agendaen

Kan mineraloljene som fortsatt brukes i transformatorer erstattes med biologisk nedbrytbare og CO2-nøytrale alternativer uten negative konsekvenser for driften? Hans Følsgaard hadde invitert kunder og bransjefolk for å høre om alternativene.

På Hotel Ry var ca. 50 kunder og spesialister samlet seg for å høre om mulighetene for mer miljøvennlige alternativer. For første gang noensinne lykkes Hans Følsgaard å få selskapet Cargill, som bl.a. produserer naturlige estere – et alternativ til mineraloljen som fortsatt er mye brukt i transformatorer – for å komme og holde en presentasjon om fordelene ved å erstatte oljen i transformatorer med mer bærekraftige alternativer.

"Vi må alle jobbe for å nå klimamålene våre. Og dette gjelder også transformatorer. Hos Følsgaard har vi valgt å jobbe med FNs globale mål der vi tror vi kan utgjøre en forskjell," forklarer Head of Powertech i Hans Følsgaard, Lars Hoppe-Hagelskjær.

"Derfor er det nærliggende å ta initiativ som dette, hvor vi har mulighet til å starte en dialog med kunder, leverandører og eksperter på området."

 

Molekylær struktur, bedre brannsikkerhet og lengre levetid

Cargills innstilling av en naturlig ester kalles FR3 og har en rekke interessante fordeler. En av dem er at det kreves mer energi for å antenne esteren enn hva tilfellet er for mineralolje. Dette skyldes blant annet at molekylene i væsken er større. Ved kortslutning fordamper oljen i transformatoren og brannfaren er stor. Med FR3 reduseres risikoen for både antennelse og kontinuerlig brann, noe som kan føre til lang og uhensiktsmessig nedetid på transformatoren.

Egenskapene til isolasjonsvæsken kan påvirke levetiden til transformatoren. En av de viktigste faktorene er fukt, som over tid kan bidra til at transformatoren må skiftes. FR3 kan absorbere mer fuktighet fra celluloseisolasjon og fortsatt beholde den fulle isolasjonsevnen. Det gir lengre levetid og serviceintervaller.

"Dyrelivet blir fett på FR3"

FR3 er en plantebasert væske som brytes fullstendig ned i naturen. Den kan derfor i prinsippet slippes på bakken og forsvinne i løpet av kort tid uten konsekvenser for miljøet. Dette gjør den tryggere å jobbe med og kan endre behovet for kum/oppsamling under transformatoren.

Den eneste risikoen for miljøet og dyrelivet er søl av naturlige estere, at det lokale dyrelivet vil gå opp i vekt hvis de inntar væsken før den brytes ned av seg selv.

Debatt og god innsikt

Grunnen til at Hans Følsgaard inviterer til presentasjoner som dette finnes i hele tilnærmingen til vår virksomhet. Hendelser som dette starter samtaler og tvinger både oss og våre kunder til å vurdere nye eller alternative løsninger. Den innovative prosessen blir hjulpet på vei ved å dele kunnskap og utveksle erfaringer med kunder og leverandører, og denne gangen var intet unntak. Med gode spørsmål og relevante betraktninger oppsto samtalen og engasjementet som gjør oss alle bedre og klokere. Det er poenget med det hele.

Plantebasert vs. Fossilt – et enkelt valg?

Grunnen til at vi i Følsgaard velger å se etter nye veier er egentlig ganske enkel. Vi skal redusere forbruket av fossil olje og gå over til naturlige, plantebaserte alternativer. Så lenge det ikke er negative konsekvenser og gjennomføringen skjer etter forskriftene, ser vi på overgang til naturlige estere som lavthengende frukt i grønn overgang.

 

Tusen takk til alle som deltok og til Cargill for å ha levert de beste internasjonale ekspertene på feltet.

Hans Følsgaards Powertech-avdeling er alltid på jakt etter den nyeste kunnskapen om energiforsyning og grønn omstilling. Dersom du ble forhindret fra å delta på dagen, eller ønsker å høre mer om våre løsninger på forsyningsområdet, ta kontakt med Lars Hoppe-Hagelskjær på tlf +45 87 88 77 04 eller lh@folsgaard.com.

Les mer om Følsgaards Infrastructure Energy-løsninger

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']