Er tiden inne for å ta opp kampen mot SF6-gass?

Med de nylige økningene i avgifter, reduseres prisforskjellen mellom koblingsanlegg med og uten den svært kraftige drivhusgassen SF6. Det er paradoksalt at bruken av SF6-gass øker i en tid med fokus på drivhuseffekten og klimaendringer, spesielt når det finnes konkurransedyktige alternativer.

"SF6-gassen er rett og slett den mest potente drivhusgassen vi kjenner til," forklarer Kristian Førby Pedersen, produktsjef for Powertech hos Hans Følsgaard A/S. "For å sette det i perspektiv, tilsvarer ett kilo SF6-gass hele 23 500 kilo CO2. Den ble utpekt som en av gassene som skulle fases ut i Kyoto-protokollen, men det har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av noen unike egenskaper."

Produktsjefen refererer blant annet til den utbredte bruken av SF6-gass i mellomspenningsanlegg, der dens isolerende egenskaper tillater kompakte konstruksjoner som også er rimelige å produsere og installere. Dette er en utfordrende situasjon, men nå peker flere ting i retning av endringer.

Fra og med 1. juli i år økes avgiften per kilo SF6 her i landet fra 600 til nesten 4300 kroner, og i 2024 vil avgiften bli ytterligere justert til 4700 kroner per kilo. Dette vil dramatisk redusere prisforskjellen i forhold til SF6-frie anlegg, og det er mange gode grunner til å ønske denne utviklingen velkommen.

"De fleste politikere ønsker å fremme ytterligere elektrifisering av Danmark. Varmen vår, drivstoffet for bilene, alt skal være drevet av elektrisitet som vi selv må produsere mer av ved hjelp av grønn teknologi som sol- og vindenergi. Dette krever bruk av flere koblingsanlegg," informerer Kristian Førby.

 

En utfordring for bærekraftig energi

Grønne og bærekraftige løsninger blir stadig mer populære i disse årene, og dette er en positiv og vedvarende trend. Den grønne omstillingen drives frem av solenergi, vindenergi og varmepumper, men når de skal kobles til nettet, skjer det ofte gjennom anlegg med SF6-gass på grunn av gassens gode elektriske egenskaper. Når utstyret er innkapslet i en tank med SF6-gass, blir gnister kvalt umiddelbart.

Anlegg med SF6 har vært rimelige å anskaffe, men i tillegg til den potensielle miljø- og klimafaren, har de også hatt noen følgekostnader som ikke alltid har blitt tatt med i betraktningen. Dette inkluderer for eksempel påfylling av tanker, inspeksjoner, sertifisering av personell og trygg avhending. Sammen med de kommende, betydelige avgiftsøkningene, kan dette ha en avgjørende innvirkning på regnskapet når det gjelder bærekraftige energiløsninger.

 

Alternativene blir stadig mer attraktive

Umiddelbart er det tre alternativer til å bruke den svært kraftige drivhusgassen SF6 som isoleringsmateriale i mellomspenningsanlegg. Det første alternativet er å innkapsle utstyret ved hjelp av faste stoffer som for eksempel harpiks. Det andre er å arbeide med luftisolering, og det tredje er å bruke en mindre potent gass.

Isolering med luft eller faste stoffer betyr at man helt kan unngå bruk av den miljøfarlige SF6-gassen, og man unngår skjulte kostnader knyttet til inspeksjon, sertifisering, påfylling og tømming ved nedmontering og avhending.

"SCELL fra Tavrida er et godt eksempel på at det i dag er mulig å bygge kompakte anlegg som er helt fri for SF6," sier Kristian Førby Pedersen. "Her er det ingen trykkbeholdere og ingen farlig drivhusgass som kan slippe ut i atmosfæren, der den vil være aktiv i over tusen år. Tavrida bruker en sandwichisolering av luft og fast stoff for å beskytte komponentene, og de kan gjøre dette i svært kompakte dimensjoner."

Ifølge produktsjefen og hans kolleger hos Hans Følsgaard, er alternativene til innkapsling med SF6-gass sterkere enn noensinne. Moderne løsninger og komponenter for mellomspenning kan nå konkurrere både prismessig og sikkerhetsmessig med tradisjonelle anlegg, og de kan også produseres med tanke på gjenvinning av hele anlegg. Dette burde være interessant spesielt for grønn energiteknologi.

 

Utfasing virker uunngåelig

Spørsmålet er hvor lenge utbyggingen av grønn energidistribusjon i Danmark kan skje med hjelp av den mest potente drivhusgassen vi kjenner til. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et fokusområde, og det virker som om det bare er et spørsmål om tid før SF6-gassen enten blir forbudt eller pålagt så høye avgifter at det ikke lenger vil være meningsfullt å bruke den.

"Etter min mening bør utfasingen av SF6 være uunngåelig, og jeg mener at tiden nå er inne for å ta opp kampen mot bruken av SF6-gass i mellomspenningsområdet. Hos Hans Følsgaard er vi klare til å fremme utviklingen ved å tilby energiselskaper og -distributører et konstruktivt samarbeid for å implementere mer fremtidsrettede teknologier. Jeg tror bare det går en vei, og derfor gir det god mening for aktørene å tilpasse seg mer miljøvennlige løsninger nå," avslutter Kristian Førby Pedersen, produktsjef for Powertech hos Hans Følsgaard A/S.

 

Les mer om Følsgaards Energiløsninger

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']