Kompakt nyhet gjør IoT til plug and play

Med lanseringen av en kompakt IoT-enhet forenkler Hans Følsgaard A/S implementeringen og den løpende driften, slik at IoT-løsninger blir relevante for helt nye kundegrupper.

Som leverandør til den danske og internasjonale infrastrukturen bidrar Hans Følsgaard til den teknologiske sammenhengen. Dette gjør den nye IoT-enheten, som selskapet nå kan lansere, til et nøkkelprodukt. For IoT - Internet of Things - utgjør i dag et fintmasket nettverk av automatiseringsløsninger som brukes til en rekke formål.

IoT er desentraliserte enheter som vanligvis samler data via sensorer, som deretter sendes til skyen for håndtering, overvåking, databehandling, varsling eller annet. Sensorer kan overvåke strømmen i vann og produksjon, trafikk, kundebevegelser, luftkvalitet, intelligente bygninger og byer... det er bokstavelig talt ingen grenser.

Tallene taler for seg selv. Ifølge Statista1 vil antallet tilkoblede enheter øke fra 15 milliarder i dag til 29 milliarder i 2030. Dette skyldes de klare fordelene med å automatisere oppgaver som for eksempel overvåking av utilgjengelige prosesser. Men det har også vært hindringer for utbredelsen, som den nye IoT-enheten kan bidra til å løse.

 

Ny, enklere tilpasning kan øke utbredelsen

"Det har vært noen hindringer for bedrifter som ønsker å komme i gang med IoT," forklarer Søren Madsen, Head of Automation hos Hans Følsgaard. "Det er dyrt å få eksterne til å tilpasse et system, det tar tid å tilpasse standardkomponenter, og det kan være risikabelt å bygge selv. Dette er hindringene vi nå fjerner."

Den nye IoT-enheten bringer IoT så nær plug and play som mulig. Den er klar til bruk, kan skaleres etter behov og samler data fra sensorer som for eksempel temperatur, trykk og strøm. Disse dataene sendes til skyen med jevne mellomrom ved hjelp av Narrow Band, som er en teknologi fra mobiltelefoner og derfor har den beste dekningen på markedet.

"Kunden kan koble opptil seks sensorer til én enhet og samle data til en plattform hos oss eller hos seg selv. Det er viktig å merke at alle data tilhører kunden, og det er selvfølgelig opp til kunden hva som skal gjøres med dataene: Skal det sendes alarmer ved overskridelse av terskelverdier, skal det samles statistikk som dokumentasjon, skal det settes inn ekstra personell for betjening? Vi vil fremover se et mangfold av kreative automatiseringsløsninger, fordi IoT nå blir enklere å implementere og drifte," fastslår Søren Madsen.

 

Skapt robust for allsidig innsats i mange år

Søren Madsen peker på noen avgjørende fordeler med en god IoT-installasjon, som den nye Følsgaard IoT-enheten bidrar til å fremme. Dette gjelder spesielt de konkrete produksegenskapene som gjør enheten egnet for mange års bruk.

Den er for eksempel IP67-sertifisert, slik at den kan monteres i 'harde' miljøer. I tillegg har den en lang rekke innebygde fordeler som standard, noe som ytterligere bidrar til plug and play-implementeringen: Utskiftbart batteri, batteriovervåking, overføring via både NB-IoT, Wi-Fi og Bluetooth, enkel tilkobling av opptil seks sensorer per enhet, datakryptering, den nyeste brikke teknologien og dermed lavt strømforbruk, funksjonelt temperaturområde på 35-75 ºC. Egenskaper som gjør den nye enheten fleksibel, robust og kostnadseffektiv.

 

Én komplett løsning klar til bruk og et grønnere avtrykk.

"Følsgaard IoT-enheten kan også konfigureres for nye oppgaver, og batteriet kan byttes ut, slik at enheten kan gjenbrukes. Enheten leveres med den nyeste batteriteknologien, slik at vi gjennom samarbeid med kundene om bruksområder og dataoverføring kan oppnå minimalt strømforbruk og lang levetid, så bærekraft er også vurdert."

"Enheden kan naturligvis ikke stå alene, og gjennom dialog med kunden kan vi også levere en komplett løsning der enheten leveres ferdig montert med den typen sensor oppgaven krever. På denne måten kan kundene kjøpe enheten under ett varenummer, klar til idriftssettelse, som bare må aktiveres ved å koble til batteriet. Det blir ikke enklere," sier Søren Madsen og avslutter med: "Vi setter nå alle krefter inn på å nå nye kundegrupper og sektorer som har ventet på en enklere og mer økonomisk tilgjengelig måte å komme i gang med IoT på."

For mer informasjon om Følsgaards nye IoT-enhet: Kontakt Søren Madsen, Head of Automation hos Hans Følsgaard A/S på sma@folsgaard.com eller telefon +45 87 88 77 06.

 

1) www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/

[Include file 'Blocks/Overlay/Custom__Blocks.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/Paragraph/Overlay.cshtml']