Working for something bigger

Allt vi designar, tillverkar och levererar på våra fem marknader kopplas till något större för att hjälpa det att fungera bättre

Working for something bigger Working for something bigger

Driver världens tekniska sammanhållning

Vi är en del av en större sammanhållning i en global värld, där människor, ekonomi och miljö inte kan överleva utan elektricitet och teknik.

Vi stödjer kritisk infrastruktur och livsviktiga uppgifter för företag och samhällen – på marknader som ständigt förändras och med permanenta behov av högkvalitativa tekniska lösningar.

Infrastructure Communication

Fölsgaard presenterar en ny, innovativ produkt

Med den nya Cable Coiler visar Hans Fölsgaard varför de bästa lösningarna skapas när fokus ligger på kundens behov.

FÖLSGAARD I KORTHET
                 ​         

TEKNIKER

Med unika krav så behövs lika unika tekniska lösningar 

Vi är passionerade tekniker och vårt team med specialister har en bred kunskap och mer än ett århundrades erfarenhet.

Vi drivs av att utforma specialdesignade lösningar och skräddarsydda produkter som uppfyller våra klienters behov med hänsyn till den totala ägandekostnaden. .

PARTNER

Vissa kallar det för en betrodd rådgivare. Vi kallar det för en global teknikpartner. 
 

Namnet “TeknikPartner” måste vi göra oss förtjänta av. Det gör vi genom att vara bäst på att förstå våra kunders behov och utforma den bästa tekniska lösningen. Våra långvariga relationer med våra tillverkare är livsviktiga för att kunna utveckla skräddarsydda lösningar och säkerställa fortsatta framgångar för alla parter.

ENTREPRENÖREN

Nyckeln till att lösa de svåraste utmaningarna ligger i ett riktigt entreprenörskap.
 

Utan entreprenörer som visar vägen och tar risker så upphör utvecklingen och tillväxten stannar. Världen behöver proaktiva företag – och människor – som oss. I vårt uppdrag att lösa komplicerade tekniska utmaningar så tänker och agerar vi som entreprenörer som inte är bundna av existerande begränsningar. 

HÅLLBARHET

Korrekthet är det som kvarstår om man avlägsnar alla fina ord från vår verksamhet.
 

Ansvar och hållbarhet är naturliga delar av vårt DNA och vår ambition att vara bäst för världen. Vi är en stor del av den gröna omställningen, idag och i framtiden.

Vi arbetar proaktivt för att upprätthålla FN:s mål för global hållbarhetsutveckling och bidrar direkt till bättre hållbarhet genom våra produkter och lösningar. Värderingar som korrekthet, pålitlighet och skälig aktsamhet har varit avgörande för vår framgång de senaste hundra åren.