INFRASTRUCTURE ENERGY

Våra lösningar är en viktig del av framtidens energiförsörjning.

En stabil och säker energiförsörjning är nödvändig i ett modernt samhälle där vitala funktioner och datacenter är sårbara för avbrott i energiförsörjningen under kortare eller längre perioder. Vi har våra rötter i Danmark, som enligt internationella undersökningar har en mycket stabil elförsörjning – något som vi anser att vi bidrar till. Tillsammans med våra kunder står vi bakom ett stort antal uppgraderingar och utbyggnader som garanterar en robust stam av energiinfrastruktur lokalt, regionalt och globalt. Kunderna väljer oss eftersom vi alltid kan anpassalösningen till deras specifika utmaningar och behov.

”Den är trettiotvå tusen gånger mer potent än koldioxid ... så överallt där vi kan klara oss utan den, ska vi för guds skull undvika den ... på Hans Følsgaard har vi valt att säga nej tack! Vi kommer inte att sälja något som innehåller SF6-gas.”

 

KRISTIAN FØRBY PEDERSEN
Product Manager

 

Følsgaard är den enkla partnern för komplexa utmaningar inom energiförsörjning

Vi tänker på kompetens och produkter på nya sätt

Den gemensamma nämnaren för våra kunder är behovet av innovation. För att uppgradera ett åldrande elnät krävs ett nytt tänkande. Detsamma gäller till exempel installation av tontransformatorer på krävande platser. Vi kombinerar kreativa och praktiska tekniska färdigheter med friheten att handplocka och montera de bästa produkterna från de bästa leverantörerna. Om den mest fördelaktiga lösningen inte finns tillgänglig så utformar och utvecklar vi den i samarbete med kunden.

En partner som underlättar ditt arbete

Vi ser samarbetet med kunden som ett partnerskap där vår uppgift är att förverkliga gemensamma mål och de specifika framgångskriterierna för varje projekt. Därför erbjuder vi mer än bara en produkt – vi har expertkunskap och erfarenhet från energi- och infrastruktursektorn. Dessutom kan vi anlita interna specialister inom vindkraftsindustrin och sektorn för hållbar energi. Kort sagt är vi den enkla lösningen på komplexa utmaningar.

Pålitlighet och kvalitet är en fråga om teknik 

Kunderna kan alltid lita på vår expertkunskap och kompetens eftersom vi är tekniska specialister. Teknik finns i vårt DNA, och det gäller inte bara vår 100-åriga erfarenhet och kunskap om elektriska system. Det handlar om att ge råd och vägleda kunderna genom hela projektet från början till slut. Att välja rätt leverantörer och den säkraste tillgången till råvaror. Och inte minst förståelsen för att komponenterna i ett modernt elnät måste vara tillförlitliga, ekonomiska och energieffektiva. 

Få ett erbjudande om en transformatolösning

I en värld där precision och effektivitet är nyckeln till framgång, förstår vi vikten av att hitta den helt rätta transformatorn för ditt projekt. Därför har vi skapat en skräddarsydd mall som säkerställer att du får det mest precisa erbjudandet från oss.

Fyll i mallen med de nödvändiga detaljerna om dina behov och krav så att vi kan föreslå den mest optimala och skräddarsydda lösningen.

 

INFRASTRUCTURE ENERGY

Drone sätter reflektorer på kraftledningar för att förhindra svandöd

Energinet har installerat den första av totalt ca 150 reflektorer på högspänningsledningar vid Dybsø Fjord. De måste förhindra att svanar flyger in i ledningarna och dör eller skadas svårt.

 

LET´S TALK - INFRASTRUCTURE ENERGY

Kristian Førby Pedersen
Product Manager

 

@: kfp@folsgaard.com
T: +45 8788 7703