40% kvinnliga ledare

Som en del av vårt kontinuerliga fokus på jämställdhet strävar vi efter att rekrytera en högre andel kvinnor i ledande befattningar, även om vi alltid anställer den mest lämpade kandidaten för jobbet. Mångfald mellan könen är en av nycklarna till mer innovativa och kreativa team och större välbefinnande bland medarbetarna.

Vi vill attrahera och behålla talangfulla människor, och det är viktigt för oss att våra anställda trivs och bidrar till att främja nya innovativa och kreativa idéer. Genom att helt enkelt undvika stereotypa maskulina ord och fraser i våra platsannonser och fokusera på olika aspekter av att arbeta på Følsgaard vill vi locka till oss en mer varierad blandning av kandidater.

Vårt medarbetarnätverk AddQ är en gemenskap för kvinnor som stärker kvinnor i organisationen.

Jämlikhet

Jämställdhet i % ledningsgrupp

0 % KOLDIOXIDUTSLÄPP TILL 2030

Enligt EU:s klimatlag ska EU bli klimatneutralt senast 2050. Følsgaard har som mål att uppnå klimatneutralitet redan 2030. Vår största påverkan kommer från godstransporter (omfattning 3), och därför fokuserar vi på att effektivisera våra transporter och byta till mer koldioxideffektiva alternativ. För att minska utsläppen från vår egen produktion och verksamhet (omfattning 1 och 2) främjar vi uppgradering av fordon och energieffektivitet och använder för närvarande förnybara energikällor. Vi rapporterar våra klimatdata till CDP årligen och använder TCFD:s ramverk för att utföra analyser av klimatrisker och klimatscenarion.

Sedan december 2022 har vår grupp anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt initiativ med mer än 4 000 företag som har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp.

Åtagandet kommer att öka fokus ytterligare på att minska de totala koldioxidutsläppen från alla företag i koncernen.

CO2 mål

Consumed energi CO2

(Scope 2)

 

Combustion of fuels CO2

(Scope 1)

 

TOT Gods Transport CO2

(Scope 3)

 

Business travel - air

(Scope 3)

 

Business travel - car

(Scope 1)

 

Business travel - train

(Scope 3)

 

2020      59,2

-

 

658

 

9,8

 

166

 

0