100 % AV FÖRSÄLJNINGEN BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Vi utvärderar årligen det positiva bidraget från våra produkter, lösningar och tillämpningar till FN:s mål för hållbar utveckling, med ett mål på 100 % hållbar utveckling till 2030. 
 
För att nå våra mål är vår ambition inte bara att känna till och uppfylla våra kunders krav, utan också att hitta och utveckla nya hållbara produkter i nära dialog. Våra kunder efterfrågar alltmer hållbara produkter och sätt att göra affärer, och de är alltmer uppmärksamma på detaljer i sina leverantörsbedömningar. Därför måste Følsgaard ligga i framkant när det gäller hållbar teknisk utveckling och inleda ett nära samarbete samt en dialog med våra leverantörer och tillverkare om utvecklingen av hållbara lösningar.

Vi vill motivera, inspirera och öka medvetenheten om vikten och fördelarna med att hitta hållbara lösningar i hela värdekedjan. Därför står hållbarhet i centrum när vi träffar våra kunder och leverantörer.