"Commitment"

 

2012 blev Følsgaard medlem i FN:s Global Compact, världens största frivilliga initiativ gällande företags sociala ansvar, som syftar till att främja ett ansvarsfullt affärsbeteende.

Vi stöder FN:s 10 principer och arbetar proaktivt i linje med FN:s mål för hållbar utveckling, med fokus på 5, 7, 9, 12 och 13. I nära samarbete med våra globala partners och kunder strävar vi efter att hitta och utveckla nya hållbara lösningar och produkter samt att inspirera och öka medvetenheten om vikten avatt ta hand om vår planet för våra framtida generationers skull. Vi har därför åtagit oss att göra de 10 principerna och hållbarhetsmålen till en integrerad del av vår affärsstrategi och dagliga verksamhet. Vi utfärdar årligen en COP-rapport om framstegen i genomförandet avde tio principerna och målen för hållbar utveckling.

På så sätt bidrar företagen, som en av globaliseringens främsta drivkrafter, till att marknader, handel, teknik och finanser utvecklas på ett sätt som gynnar ekonomier och samhällen överallt.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete  

Läs mer om våra mål för 2030  

 

COP report 2022

COP report 2021

COP Report 2020

cop raport 2019

cop raport 2018