80% inköpsvolym bedömd enligt uppförandekod


80 % av inköpsvolymen kommer från leverantörer som har undertecknat uppförandekoden för leverantörer. Denna bygger på FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, konkurrenslagstiftning och antikorruptionsregler. Det är viktigt att säkerställa en hållbar leveranskedja, både för att leverera värde till våra kunder och för att bidra till en hållbar utveckling. Vårt val av partner är avgörande för vår verksamhet och vi är mycket selektiva. Vi ser inte bara till att deras produkter uppfyller våra kunders krav, utan också att våra leverantörer är socialt och miljömässigt ansvarsfulla.

Vi uppmuntrar våra leverantörer i deras hållbarhetsarbete genom dialog och ett nära samarbete. 

Vi strävar efter kunskap om hållbarhet i hela värdekedjan. Vi utvärderar våra leverantörer och granskar dem två gånger om året mot COC så att vi kan hantera risker, optimera leverantörernas prestanda och upprätthålla långvariga och starka leverantörsrelationer. 

Uppförandekoden