”sustainability 
in everything we do”


Ansvar och hållbarhet är naturliga komponenter i vårt DNA och dygder som anständighet, pålitlighet och omhändertagande i tid har varit avgörande för vår framgång i 100 år. Idag och i framtiden är vi djupt integrerade i den gröna omställningen och vi vill med vår verksamhet bidra till en hållbar utveckling för samhälle, människor och miljö.

Følsgaards arbete med CSR och hållbarhet grundar sig således i ett starkt medarbetarengagemang, som sker i nära samarbete med våra globala partners och är en integrerad del av företagets strategi.

LET´S TALK - Hållbarhet

Helle Aaker Jensen
Head of Marketing & Sustainability

 

@: haj@folsgaard.com
T: +45 4320 8666