INFRASTRUCTURE TRANSPORT

Våra lösningar banar väg för en hållbar omvandling av transportinfrastrukturen

Infrastruktur för transport är en förutsättning för det globala samhällets sammanhållning och tillväxt.

Men transportbranschen står också för de största utsläppen. Detta leder till att våra kunder står inför enorma gröna investeringar utöver de redan höga kostnaderna för drift, modernisering och underhåll av infrastrukturen. Vi hjälper kunderna att göra sin verksamhet säker, tillförlitlig och hållbar genom unika lösningar och produkter för specialiserade problem. Detta banar väg för kunderna att uppfylla sina ambitiösa hållbarhetsmål – på land, till sjöss och i luften. 

"Vi pratar ständigt med våra kunder och med ingenjörerna. Vi pratar också med killarna som arbetar i verkstaden för att fråga dem, vad kan vi göra för att hjälpa dig och göra ditt dagliga liv bättre? Vad kan vi göra för att hjälpa dig att göra miljön bättre?"

 

LEI ZHANG
Head of Container

Alla

Flygplats 

Følsgaard är den innovativa partnern för att lösa särskilda utmaningar inom transportinfrastrukturen.

Vår uppfinningsrikedom skapar värde för kunderna

Standardprodukter sätter sällan nya standarder. Vi utformar och utvecklar skräddarsydda lösningar och produkter som skapar större värde för våra kunder. Vi moderniserar, digitaliserar och minskar kostnaderna. Vi gör arbetsuppgifter och processer säkrare och mindre energikrävande. På så sätt hjälper vi kunder att uppnå sina hållbarhetsmål snabbare. Vi har till exempel ökat säkerheten – och hastigheten – vid containerhantering i hamnen och till sjöss, med unika lösningar och produkter som kunden inte kan få någon annanstans.

En partner som hanterar hela ekosystemet

Vi ser samarbetet med kunden som ett partnerskap och inte bara som försäljning av en produkt. Vi garanterar att lösningarna uppfyller kundens specifikationer. Vi tänker igenom distributionen och ser till att allt kommer fram i tid och inom budget. Och vi ser till att rätt reservdelar finns tillgängliga vid rätt tidpunkt och på rätt plats genom ett nära samarbete med våra tillverkare och leverantörer. Dessutom stöder vi kunderna genom att dra nytta av våra egna erfarna specialister inom relaterade områden som energiinfrastruktur, automation och kablage.

Teknik som ger kunden ett försprång

Vi är en av de ledande aktörerna när det gäller eltekniska verktyg för järnvägsindustrin. Vår långa erfarenhet och expertkunskaper gör det möjligt för oss att leverera kostnadseffektiva lösningar som ökar tillväxten och konkurrenskraften för våra kunder. Samma sak gäller för containerindustrin. Vi designar och tillverkar produkter för containerindustrin. Alla produkter utformas i Danmark och tillverkas av våra OEM-partners i Kina och Europa. Som kundens ansvariga tekniska partner har vi alltid ett öga för de senaste lösningarna och de bästa priserna. Detta garanterar att kunden får ut det mesta av sin investering – även på lång sikt.

INFRASTRUCTURE TRANSPORT

Stor säkerhetsförbättring för kylcontainrar

Med utvecklingen av en Cable Coiler – en kabelupprullare – som kan arbeta på mer än 9 meters höjd har Hans Fölsgaard A/S löst ett känt säkerhetsproblem vid hantering av kylcontainrar för ett stort rederi och fraktföretag.

LET´S TALK - INFRASTRUCTURE TRANSPORT

Mikkel Steinmetz
Technical Manager

 

Mail: msc@folsgaard.com
Tlf: +45 4320 8682