FRÅN ORD TILL HANDLING

På Fölsgaard börjar respekten för miljö och mänskliga resurser inom företaget.

Våra lager- och kontorslokaler är utformade och organiserade med tanke på våra anställda och miljön. Vi fokuserar på att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön och strävar ständigt efter att minska vårt klimatavtryck.

Därför har vi många KPI:er och fokuserar särskilt på att minska vårt avfall, använda så lite plast som möjligt och endast använda hållbara förpackningsmaterial. På så sätt mäter vi den totala förbrukningen av avfall och förpackningar samt vår avfalls- och förpackningsintensitet (ton avfall/omsättning och ton förpackningar/omsättning).

I takt med att vi växer genererar vi mer avfall. Vi strävar efter att använda så hållbara och minimala förpackningar som möjligt och kräver att våra affärspartner gör detsamma.

avfall och förpackningskonsumtion

Avfall i ton

Avfallsintensitet ton
Avfall/intäkter

Förpackning i ton

Förpackningsintensitet ton
Förpackning/intäkter